Emel POYRAZ

Emel POYRAZ

ÖĞR.GÖR.

Babaeski Meslek Yüksekokulu

0 (288) 512-54-83
5413
emel.cinar@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 00/00/0000
 • Doğum Yeri: ANKARA
Eğitim Durumu
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Doktora
  Mezuniyet:
 • KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2011
 • KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Lisans
  Mezuniyet: 2007
Uzmanlık Alanları
KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKALARI KONUT POLİTİKALARI KENTSEL YOKSULLUK
İlgi Alanları
KENT VE ÇEVRE
Yabancı Diller
İNGİLİZCE
Akademik Ünvanlar
 • Öğretim Görevlisi
  BABAESKİ M.Y.O., Başlama: 2013

Görevler

BABAESKİ M.Y.O.
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜM BŞK. YRD. 15/06/2015 -
BABAESKİ M.Y.O.
 • Stratejik Plan Takip Komisyonu Başkanı 01/01/2014 - 01/01/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu Başkanı 01/01/2014 - 01/01/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu Başkanı 01/01/2014 - 01/01/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • Kalite Güvence Komisyonu Başkanı 01/01/2014 - 01/01/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • MÜDÜR YRD. 08/09/2013 - 15/06/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • Öğretim Elemanı Seçim Kurulu Üyesi 08/09/2013 - 01/01/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu Başkanı 08/09/2013 - 01/01/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • MYO Bologno Koord. Yrd 08/09/2013 - 01/01/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu Başkanı 08/09/2013 - 01/01/2015
BABAESKİ M.Y.O.
 • Kalite Güvence Komisyonu Başkanı 08/09/2013 - 01/01/2015

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • AKADEMİK BAKIŞ
  Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
  EYLÜL - EKİM

  Sayı: 32  Yıl: 2012  ISSN:1694-528X

   

   


  KLASİK LİBERALİZMDE “ÖZGÜRLÜK” VE J.S.MİLL’İN YEREL YÖNETİMLERE BAKIŞI
  Dr. Hasan YAYLI - Emel ÇINAR

 • KAMU ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU   - Serdar CANBAZ - Emel POYRAZ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 40, Şubat 2017, s. 429-445

 • Serdar Canbaz, Emel Poyraz, Hüseyin Çiçek, "A Survey On Workaholism In Education Field: City Of Kırklareli Case In Turkey.” International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), Vol: 07, No: 06, June 2018, pp. 79–90.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİŞİMİN UYGULANABİLİRLİĞİ VE KENTLEŞME SÜRECİNDE PAYDAŞLARIN KENT YÖNETİMİNE KATILIMI- 2. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - MAYIS 2016

 • YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ- 4. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - MART 2017

 • Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz, Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Kırklareli Örneği , VII Internaional Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - IBANESS-, Edirne, 29-30 September 2018

 • YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME BİR KATILIM MEKANİZMASI OLARAK KENT KONSEYLERİ: BABAESKİ ÖRNEĞİ-- 1.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- UMTEB - NİSAN 2017

 • Belediyelerin Sosyal Hizmet Ve Yardım Politikaları Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Babaeski Belediyesi , INTERNATIONAL CONFERENCE ON
  SOCIAL SCIENCES-CAPPADOCIA, Nisan 2018

   

 • "Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Olan İlgisinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma" Uğur EYİDİKER, Emel POYRAZ ,VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Mart 2018 

   

 • Türkiye’de Kadın Girişimci Olmak Üzerine Bir Değerlendirme: Babaeski Örneği,INTERNATIONAL CONFERENCE ON
  SOCIAL SCIENCES-CAPPADOCIA, Nisan 2018

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Siyasal Katılım ve Temsiliyet Üzerine Bölgesel Bir Analiz,Lambert Academic Publishing, 2018, ISBN 978-613-9-87625-9 

Verilen Dersler

BORÇLAR HUKUKU
 • BORÇLAR HUKUKU 

GENEL EKONOMİ
İMAR HUKUKU VE GECEKONDULAŞMA
 • İMAR HUKUKU VE GECEKONDULAŞMA 

KAMU YÖNETİMİ
 • KAMU YÖNETİMİ 

KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER
 • KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER 

KENT PLANLAMA
 • KENT PLANLAMA 

KENTLEŞME POLİTİKASI
 • KENTLEŞME POLİTİKASI 

KENTLEŞME TARİHİ-I
 • KENTLEŞME TARİHİ-I

KENTLEŞME TARİHİ-II
 • KENTLEŞME TARİHİ-II

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
SEKTÖR UYGULAMALARI
SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ
 • SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ 

ÜRETİM YÖNETİMİ
YEREL YÖNETİMLER
 • YEREL YÖNETİMLER 

YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
 • YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ 

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.