Öğr. Gör. Dr. Derya TUZCU EKEN
Yabancı Diller Bölümü
Derya TUZCU EKEN

Derya TUZCU EKEN
Ünvan
Öğr. Gör. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Almanca
Uzmanlık Alanları
 • English Language Teaching
 • Teaching Turkish as a Foreign Language
İlgi Alanları
 • Teaching Listening
 • ESP
 • Sociolinguistics
 • Intercultural communicative competence
Telefon
 • 0 (288) 417-49-96
 • 5631
Eposta
 • derya.tuzcu@klu.edu.tr
 • deryatzc@hotmail.com
Doğum Tarihi
30/08/1985
Doğum Yeri
Lüleburgaz
Lise
Lüleburgaz Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı Lise)

Mezuniyet: 2003

Lisans
Trakya Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Mezuniyet: 2012

Doktora
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi

Mezuniyet: 2018

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi / Yabancı Diller Bölümü

Başlama: 2018

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi / Yabancı Diller Bölümü

Başlama: 2018

Okutman
Kırklareli Üniversitesi / Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2009

Kaunas University of Technology- Kaunas, Litvanya
 • Görev: Erasmus Ders Verme Hareketliliği
 • Başlama: 19/09/2011
 • Bitirme: 22/09/2011

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO
 • Görev: Okutman
 • Başlama: 09/02/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Tuzcu Eken, D. (2013). A little book of language. D. Crystal. London: Yale University Press, 2010, 272 p., ELT Research Journal, 2 (4), 191-195, ISSN: 2146-9814.

Tuzcu Eken, D. (2015). Intercultural communicative competence: EFL teachers’ beliefs and practices. Journal of Teaching and Education, 4 (3), 63-71.

Tuzcu Eken, D. (2016). Testing in English classes in vocational schools of higher education. Electronic Journal of Vocational Colleges, 6 (1), 38-47.

Tuzcu Eken, D. (2017). Vocational college students’ attitudes towards compulsory EFL course. Journal of Teaching and Education, 6 (2), 105-116.

Tuzcu Eken, D. (2019). Intercultural communicative competence as a 21st century skill and its presence in the EFL textbooks. International Journal of Language Academy, 7 (2), 595-610.

Tuzcu Eken, D., & Dilidüzgün, Ş. (2014). The type and the functions of the listening activities in Turkish and English language teaching coursebooks. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152, 1-1308.

 •  
 •  
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Tuzcu Eken, D. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel düzey dinleme-anlama becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. In M. Aksan & A. Uçar (Eds.), 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri (pp.129-137). Mersin: Mersin University.

Tuzcu Eken, D. (2013). Evaluation of an ESP coursebook for students of computer programming. In G. Budin, & V. Lusicky (Eds.), Proceedings of 19th European Symposium on Languages for Special Purposes (pp. 307-313). Vienna: University of Vienna.

Tuzcu Eken, D., & Dilidüzgün, Ş. (2014). The type and the functions of the listening activities in Turkish and English language teaching coursebooks. ERPA International Social Sciences Education Congress, Book of Abstracts (p.86). İstanbul: PegemA.

Tuzcu Eken, D. (2015). Critical and comparative evaluation of EFL education in primary schools in Turkey and Sweden. Book of Abstracts of 5th International Conference on Research in Education-ULEAD, Book of Abstracts (p.145). Edirne: Nobel Akademik Yayıncılık.

Tuzcu Eken, D. (2016). Evaluation of an English language teaching program of a vocational school of higher education. International Conference on Social Sciences and Humanities, Book of Proceedings (pp. 59-72). Skopje: International Balkan University.

Tuzcu Eken, D. (2017). Fostering reflective thinking skills of ELT pre-service teachers. II. International Academic Research Congress, Book of Proceedings (pp. 235-242). Konya: Çizgi Kitabevi.

Tuzcu Eken, D. (2017). Assessment of young learners’ FL competence in primary education. II. International Academic Research Congress, Book of Proceedings (pp. 223-229). Konya: Çizgi Kitabevi.

Eken, Ö., Tuzcu Eken, D., & Çopur, M. E. (2018). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşgücüne Katılmadaki Görüşleri: Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Örneği. III. INES International Education and Social Science Congress, Book of Abstracts (p. 91). Konya: Çizgi Kitabevi.

Tuzcu Eken, D., Eken, Ö. (2018). Vocational English Needs Analysis of Computer Programming Students. III. INES International Education and Social Science Congress, Book of Proceedings (pp. 424-429). Konya: Çizgi Kitabevi.

Tuzcu Eken, D. (2018). The sources of foreign language speaking anxiety of vocational college students and solution offers. III. INES International Education and Social Science Congress, Book of Proceedings (pp.326-331). Konya: Çizgi Kitabevi.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Çopur, M. E. , Eken, Ö. & Tuzcu Eken, D. (2018). MYO 3+1 Sistemi ve akademisyenlerin sisteme olan yaklaşımları. In Hamarta, E., Arslan, C., Çiftçi, S., Uslu, M., & Köksal, O. (Eds.), Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018 (pp. 84-89). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

Çopur, M. E., Eken, Ö. & Tuzcu Eken, D. (2018). Sınavsız geçişin kaldırılmasının meslek yüksekokulları kontenjan doluluğuna etkileri üzerine bir inceleme: Kırklareli Üniversitesi Örneği. In Hamarta, E., Arslan, C., Çiftçi, S., Uslu, M., & Köksal, O. (Eds.), Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018 (pp. 76-83). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

Tuzcu Eken, D. (2019). Intercultural communicative competence: A practical approach. Latvia, Lambert Academic Publishing.

Civil Aviation and Cabin Services Vocational English

Vocational English for Civil Aviation 

Computer Programming Vocational English

Vocational English

Foreign Trade Vocational English

Vocational English for Foreign Trade students

General English I - II - III

General English for Freshman

International Trade and Logistics Vocational English

Vocational English

Speaking Course for Prep Class

This course aims to develop speaking skills of English Language and Literature prep class students. 

Writing Course for Prep Class

This course aims to develop writing skills of English Language and Literature prep class students. 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus