Öğr. Gör. Dr. Deniz Ezgi BİTEK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Deniz Ezgi BİTEK

Deniz Ezgi BİTEK
Ünvan
Öğr. Gör. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
İlgi Alanları
 • Nöroloji
 • Onkoloji
 • Geriatri
Eposta
 • denizezgibitek@klu.edu.tr
Lise
Ankara Atatürk Lisesi

Mezuniyet: 2005

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu

Mezuniyet: 2009

Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliliği A.B.D

Mezuniyet: 2012

Doktora
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik A.B.D

Mezuniyet: 2019

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2019

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2015

Uzman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Başlama: 2012

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
 • Görev: Yaşlı Bakımı Bölüm Erasmus Koordinatörü
 • Başlama: 00/00/2019

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
 • Görev: Farabi Koordinatörü
 • Başlama: 00/00/2018

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
 • Görev: Yaşlı Bakımı Bölüm Bologna Koordinatörü
 • Başlama: 00/00/2017

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 00/00/2016

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
 • Görev: Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkan V.
 • Başlama: 00/00/2016

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Ozcelik H, Cakmak (Bitek) DE, Fadiloglu C, Yildirim Y, Uslu R, Determining the satisfaction levels of the family members of patients with advanced-stage cancer, Palliat Support Care. 2014 Jun 3:1-7.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Bitek D. E., Dilek F., Erol Ö. (2016). Olgu Sunumu: ´´Bir Kaçış Hikayesi´´ Crush Sendromu Ve Hemşirelik Bakımı, Nefroloji hemşireliği dergisi, (1):55-59.

Dilek F., Bitek D. E., Erol Ö., Yoğun bakım tedavisi alan yaşlı hastalarda sık görülen sorunlar ve hemşirelik bakımı, Yoğun bakım hemşireliği dergisi, cilt 19, ss. 29-35, 2015.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Ünsar S., Erol Ö., Kurt D., Bitek DE., Dilek F. “Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”, International Congree on Nursing, 16-18 Mart 2017, Antalya. (Sözel Bildiri) (Mart 2017)

Cakmak (Bitek) D.E. “Kanser Dispne Ölçeği’nin Türk Kanser Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi , 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya (Sözel bildiri)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Kurt D., Tuna G., Bitek DE. “Hemşirelerin İnsülin Uygulaması Hakkındaki Bilgi Düzeyleri”, 52. Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya. (Sözel Bildiri) (Nisan 2016)

Memiş S., Cakmak (Bitek) D.E., Sapmaz H., Çabuk M., “Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağışı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” 8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi , 4–6 Haziran 2009, GATA Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara , (Katılımcı, Poster Bildirimi).

Özçelik H., Cakmak (Bitek) D.E., Fadıloğlu Ç., Yıldırım Y., Uslu R .”İleri Evre Kanser Hastalarında Aile Bakım Memnuniyeti Çalışması “ 19-23 Nisan 2013, (20. Ulusal Kanser Kongresinde  Poster Birincilik Ödülü) , İzmir 

Bitek D.E., Akyol Durmaz A. “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamına İlişkin Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 6. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireleri Kongresi, 12-15 Kasım, 2014, Antalya.

Farmakoloji

  

Hastalıklar Bilgisi

    

Palyatif Bakım

             

Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları IV

            

Yaşlılarda Akut ve Kronik Hastalıklar Bilgisi

   

Yaşlılarda Fiziksel Rehabilitasyon ve Egzersiz

   

Yaşlılıkta Enfeksiyon Hastalıkları

    

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus