Doç. Dr. Cemile ÖZCAN
Fen Edebiyat Fakültesi
Cemile ÖZCAN

Cemile ÖZCAN
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Analitik Kimya
 • Toksik ve kanserojen elementlerin tayini
 • HPLC-MS
 • Flavonoller
Telefon
 • 0 (028) 824-61-73
 • 1150
Eposta
 • cemilebal.ozcan@klu.edu.tr
 • cemilebal23@hotmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Elazığ
Lise
Elazığ Fatih Lisesi

Mezuniyet: 1997

Lisans
Fırat Üniversitesi

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Fırat Üniversitesi

Mezuniyet: 2005

Doktora
Fırat Üniversitesi

Mezuniyet: 2009

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü0000

Başlama: 2019

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Başlama: 2009

Kimya Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Başlama: 21/12/2014

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Görev: Fakülte Erasmus Birim Koordinatörü
 • Başlama: 08/03/2013

Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Görev: Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 01/09/2012
 • Bitirme: 15/09/2014

Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
 • Görev: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 04/05/2012
 • Bitirme: 01/10/2012

Kimya Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 19/02/2010
 • Bitirme: 15/09/2014

Kimya Bölümü
 • Görev: Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
 • Başlama: 30/12/2009

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Assessment of impact of coal mining on ground and surface waters in Tozaklı coal field, Kırklareli, northeast of Thrace, Turkey, Orhan ARKOÇ,Sadık UÇAR,Cemile ÖZCAN, Yayın Yeri:Environmental Earth Sciences , 2016.

Determination of Organochlorine Pesticides in Some Vegetable Samples Using GC-MS, Cemile ÖZCAN , Yayın Yeri:Polish Journal of Environmental Studies , 2016

DETERMINATION OF Ni, Pb AND Cu IN PLANT AND SOIL SAMPLES TO MONITOR POLLUTION EXTENT: COMPARISON OF KIRKLARELI-ELAZIG CITIES, TURKEY, CEMİLE ÖZCAN, MEHMET YAMAN, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018

Gokce Kaya, Ismail Akdeniz, Cemile Ozcan, Ersin Kilinc, and Mehmet Yaman, Use of Atomic Absorption Spectrophotometry in Diagnosis of Cancerous and Non-Cancerous Breast Tissues: Comparison of Metal Concentrations, At. Spectros., 2010, 31(3), 102-110.
Mehmet Yaman, Ahmet Sasmaz, Gokce Kaya, Muharrem Ince, Nagihan M. Karaaslan, Cemile Ozcan, Sukran Akkus, Determination of Elements in Thermal Springs for Monitoring Pre-Earthquake Activites by ICP-MS, Atom. Spectrosc., 2011, 32(5), 182-187.
Cemile Ozcan, Mehmet Yaman, Determination of kaempferol in Rosa canina, Urtica dioica, Terebinthina chica and Portulace oleracea by HPLC-MS, Asian J Chem., 2013, 27 (8) baskıda.
Gokce Kaya, Cemile Ozcan, Mehmet Yaman, Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Pb, Cd, and Cu in Pinus nigra and Eriobotrya japonica Leaves Used as Biomonitors in Environmental Pollution, Bull Environ Contam Toxicol, 2010, 84(2), 191-196.
Ozcan C., Dilgin Y., Yaman M., “Determination of quercetin in medicinal plants such as rose hip (Rosa canina), nettle (Urtica dioica), terebinth (Terebinthina chica) and purslane (Portulace oleracea) using HPLC-MS method, Asian J. Chem., 2012, 24(8), 3396-3400.
Olcay Kaplan, Gokce Kaya, Cemile Ozcan, Muharrem Ince, Mehmet Yaman, Acrylamide Concentrations in Grilled Foodstuffs of Turkish Kitchen by HPLC-MS, Microchem J., 2009, 93, 2, 173-179.
Irfan Timur, B. Filiz Senkal, Olcay Kaplan, Gokce Kaya, Cemile Ozcan, Nagihan M. Karaaslan, and Mehmet Yaman, Synthesis of New Polymeric Resin and Its Application in Solid Phase Extraction of Copper in Water Samples Using STAT-FAAS, At. Spectros., 2009, 30(6), 191-200.
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Gas Chromatography-Mass Spectrometry Determination of Organochlorine Pesticides in Various Plant Leaves Used as Biomonitors in Environmental Pollution, Ergene River Basin, Turkey, CEMİLE ÖZCAN, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018

Trakya Bölgesi’nde Ayçiçeği Tarımında Kullanılan İmazamox Herbisit’inin Toprak Ortamında Kalıntı Düzeylerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi, ÇEBİ Ülviye KANBUROĞLU, CEMİLE ÖZCAN, Mehmet Ali GÜRBÜZ, Selçuk ÖZER, Yayın Yeri: Toprak Su Dergisi, 2017

Cemile OZCAN, Kırklareli İl Merkezinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Eser Element Analizleri, Electronic Journal of Vocational Colleges, 184-193, 2013.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Nagihan M. KARAASLAN, Cemile OZCAN, Gokce KAYA, Mehmet YAMAN, Nickel and Copper Concentrations in Plant Leaves As Biomonitor of Environmental Pollution, 5 th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 23-26 September 2009, Fatsa.
Gokce Kaya, Cemile Ozcan, Muharrem Ince, Olcay Kaplan, Yilmaz Seckiner, Mehmet Yaman, Comparison of Toxic Trace Metals in Soil Samples: Probable Reasons for Contrary Results, 6. Aegean Analytical Chemistry Days, 2008, 9-12 October, Denizli.
M Yaman, E. Kilinc, C Ozcan, Plant leaves as biomonitor for cadmium, lead and nickel deposition in the vicinity of cement factory, First İnternational Conference On Air Pollution Combustion, 22-25 Haziran 2005, Middle East technical University, Ankara-Turkey.
Olcay KAPLAN INCE, Semra TURKOGLU, Cemile OZCAN, Tragopon buphthalmoides (D. C.) as a healthy wild edible plant, 8. Aegean Analytical Chemistry Days, 2012, 16-20 September, İzmir/Turkey.
Cemile OZCAN, Sukran AKKUS, Mehmet YAMAN, Qualitative and Quantitative Determination of Kaempferol, 5 th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 23-26 September 2009, Fatsa.
Cemile OZCAN, Mehmet YAMAN, Determination of Myricetin in Medicinal Plants by HPLC-MS, 5 th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 23-26 September 2009, Fatsa.
Cemile OZCAN and Mehmet Yaman, Identification of Farnesol and Essential Oils in Urtica Dioica Leaves by GC-MS, International Conference-Instrumental Methods of Analysis, Modern Trends and Applications (IMA 05), 2-6 October, 2005 Iraklion, Crete, Greece.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Cemile Bal, Nagihan M. Karaaslan, Mehmet Yaman, Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvesi ve Isırgan otu (Urtica dioica L.) Bitkisindeki Kamferol Bileşiğinin HPLC-MS ile Tayini, Kromatografi 2011 Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Diyarbakır.
Mehmet Yaman, Muharrem İnce, Gökçe Kaya, Olcay Kaplan, Cemile Özcan, Kadmiyum ve Kurşun Kirliliğinin İzlenmesinde STAT-FAAS’ nin Kullanılması, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006, Çanakkale.
Cemile Özcan, Mehmet Yaman, HPLC-MS ile Tıbbi Bitkilerdeki Kuersetinin Tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Cemile Bal, Nagihan M. Karaaslan, Mehmet Yaman, Semizotu (Portulaca oleracea L.) Bitkisi ve Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvesinin Farklı Çözücülerle Ekstraksiyonu ve Mirisetin Bileşiğinin HPLC-MS ile Tayini, Kromatografi 2011 Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Diyarbakır.
Cemile Özcan, Serpil Aközcan, Trakya Bölgesi Topraklarında Ağır Metal Birikimi, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay.
Muharrem İnce, Olcay Kaplan, Cemile Özcan, Nagihan M Karaaslan, Gökçe Kaya, Ahmet Şaşmaz, Mehmet Yaman, Erzurum Kaplıca Sularının Element Konsantrasyonlarındaki Değişimlerin Depremle İlişkisinin Araştırılması, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Isırgan Otundaki Metallerin Tayininde Çözünürleştirme Metodlarının Karşılaştırılması, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur.
Cemile ÖZCAN, Kırklareli İl Merkezinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Eser Element Analizleri, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay.
Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Isırgan Otundaki Metallerin Tayininde Çözünürleştirme Metodlarının Karşılaştırılması, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Menengiç (Terebinthina Chia L.) Bitkisinde Miyrisetinin HPLC-MS ile Tayini için Farklı Ekstraksiyon Metotlarının Uygulanması, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
C Özcan, M Yaman, GC-MS ile Isırgan otunda stearik ve palmitik asitlerin yapı tayinleri, IX. Ulusal Spektroskopi kongresi, 9-11 Haziran-2005, Bilkent-Ankara
Muharrem İnce, Olcay Kaplan, Cemile Özcan, Mehmet Yaman, HPLC-MS ile Piren’ in Tayininin Optimizasyonu ve Yüksek Sıcaklıkta Pişirilen Et Örneklerine Uygulanması, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Muharrem İnce, Olcay Kaplan, Gökçe Kaya, Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Yüksek Sıcaklıkta İşlenmiş Gıdalarda Organik Kanserojen Maddelerin HPLC-MS ile Tayini, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.
Nagihan M. Karaaslan, Olcay Kaplan, Cemile Özcan, B. Filiz Şenkal, Yılmaz Seçkiner, Mehmet Yaman, Yeni Elde Edilmiş Polimerik Reçine ile Önderiştirme, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ.
Cemile Özcan, Mehmet Ali Gürbüz, Ayşin Göksel, Kırklareli İçme Suyu İçeriğinin ICP-OES ile Analizi, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay.
Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Kuşburnu Meyvesinde Bulunan Kuersetin Bileşiğinin Farklı Çözücülerle Ekstraksiyonu ve HPLC-MS ile Tayini, Kromatografi 2013 Kongresi,19-22 Haziran 2013, Bursa.
Projeler
Doğu Anadolu Fay Zonu Yakın Çevresindeki Sıcak ve Mineralli Sularda, İz Element ve İzotop Değişimlerinin Periyodik Olarak İzlenmesi ve Olası Depremlerle Olan İlişkisinin Araştırılması, Proje No: TUBİTAK-106Y051.
Kırklareli Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarının Oluşturulması, DPT Projesi, Araştırmacı, (2010-2013).
Bazı tıbbi bitkilerde yararlı bileşenlerin ekstraksiyonu ve tayini. Yüksek lisans projesi, Proje No: FÜBAP 997.
Maden (Elazığ) bakır yatağı çevresindeki toprak, bitki ve su örneklerindeki değişik metal düzeylerinin belirlenmesi, Proje No: TUBİTAK-105Y051, 2007 de bitti.
“Arsenik Türlemesi ve Gıda Örneklerine Uygulanması” Proje No: TÜBİTAK 106T084
Elazığ Bölgesinde Kanser Vakalarında Görülen Artışta Gıda Örneklerindeki Organik Kanserojenlerin Etkisinin Araştırılması, Proje No: FÜBAP altyapı 1231.
Semizotu, isirgan otu, menengiç ve kuşburnu Gibi tibbi ve aromatik bitkilerde flavonollerin HPLC-MS ile tayini, Proje No: FÜBAP 1720.
Genel Kimya I

Analitik Kimya I

Analitik Kimya II

Analitik Kimya Laboratuvarı I

Analitik Kimya Laboratuvarı II

Anorganik Endüstriyel Kimya

Enstrümental Analiz I

Enstrümental Analiz II

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Genel Kimya (Mühendislik Fakültesi-İnşaat Mühendisliği)

Genel Kimya I (Teknik Eğitim Fakültesi)

Su Kimyası

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus