Yrd. Doç. Dr. Caner DEMİR
İİBF İktisat Bölümü
Caner DEMİR

Caner DEMİR
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Almanca
Uzmanlık Alanları
 • Ekonomik Büyüme
 • Ekonomik Kalkınma
 • Fikri Mülkiyet Hakları İktisadı
 • Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Eposta
 • caner.demir [at] klu.edu.tr
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Mezuniyet: 2009

Doktora
Ege Üniversitesi, SBE, İktisat Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2015

Yardımcı Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Başlama: 2010

University of Massachusetts - Amherst, Department of Economics (Massachusetts, A.B.D.)
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 15/12/2013
 • Bitirme: 14/12/2014

Universita degli Studi di Verona, Dipartimento Di Scienze Economiche (Verona, İTALYA)
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 19/06/2013
 • Bitirme: 18/09/2013

Ege Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü (İzmir, TÜRKİYE)
 • Görev: Araştırma Görevlisi (35. Madde ile)
 • Başlama: 06/05/2011
 • Bitirme: 16/11/2015

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

2017, "Convergence in House Prices Across OECD Countries: A Panel Data Analysis", Ekonomicka Revue - Central European Review of Economic Issues, Vol. 20, Number. 1, ISSN 1212-3951 (Print), 1805-9481 (Online), (M. O. Yıldırım ile birlikte), [ECONLIT]

2016, "Do Technology Transfer and IPR Spur Domestic Innovation?: An International Panel Data Analysis", Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Vol. VI, Issue 6, December 2016, ISSN: 2247-7756 - [ECONLIT]

2017, "Türkiye Ekonomisinde Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı", Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:17, Say:1, ss.89-104, ISSN: 1303-099X, Izmir. (R. Cergibozan ile birlikte) - [ECONLIT]

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

2015, "Intellectual Property Rights and Developing Countries: The North-South-East Model", EY International Congress on Economics II "Growth, Inequality and Poverty", Kasım-2015, Ankara-Türkiye (A. Lenger ile birlikte).

2013, "Relaxing one More Assumption of Solowian Framework: Convergence and Non Employed Population", EconAnadolu 2013, Anadolu International Conference in Economics, Haziran-2013, Eskisehir-Turkiye (A. Lenger ile birlikte).

2012, "A Spatial Econometric Analysis of the CIP Index From the Perspective of the Innovativeness", TCI Network Conferences / Clusters as Drivers for Economic and Social Development in the Mediterranean Area Conference, Haziran-2012, İzmir-Türkiye, (B. Yurteri, B. Türkcan, E. T. Calışkan ve G. Gürel ile birlikte).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

2012, "Yeniliklerin İhracat ve İthalata Etkileri Üzerine Mekansal Bir İnceleme: 2002-2009 Türkiye Örneği", 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, İzmir-Türkiye (B.Yurteri ve B. Türkcan ile birlikte).

Basılmış Kitap ya da Bölümler

2017, "The Determinants of Foreign Direct Investment Outflows From Turkey", Outward Foreign Direct Investment (FDI) in Emerging Market Economies, Ed. Tomasz Dorozynski and Anetta Kuna-Marszalek, IGI-Global Publication, USA. (R. Cergibozan ile birlikte).

2013, "Yeniliklerin Dış Ticarete Etkileri Üzerine Mekansal Ekonometrik Bir Analiz: 2002-2009 Türkiye Örnegi", Türkiye Ekonomisi'nde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma, Dokuz Eylul Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-441-402-8, İzmir, 2013. (B. Yurteri ve B. Turkcan ile birlikte)

Genel Ekonomi

2016-2017 Güz Dönemi, Sosyal Bilimler M.Y.O. - Maliye Programı, 1. Sınıf

İktisada Giriş - 1

2016-2017 Güz Dönemi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü - 1. Sınıf

Mikro İktisat

2016-2017 Güz Dönemi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü - 2. Sınıf

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus