Yrd. Doç. Dr. Caner DEMİR
İİBF İktisat Bölümü
Caner DEMİR

Caner DEMİR
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Almanca
Uzmanlık Alanları
 • Ekonomik Büyüme
 • Fikri Mülkiyet Hakları İkisadı
 • İnovasyon ve Teknoloji İktisadı
 • İktisadi Modelleme ve Simülasyon
Eposta
 • caner.demir [at] klu.edu.tr
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Mezuniyet: 2009

Doktora
Ege Üniversitesi, SBE, İktisat Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Başlama: 2010

University of Massachusetts - Amherst, Department of Economics (Massachusetts, A.B.D.)
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 15/12/2013
 • Bitirme: 14/12/2014

Universita degli Studi di Verona, Dipartimento Di Scienze Economiche - University of Verona, Department of Economics (Verona, İTALYA)
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 19/06/2013
 • Bitirme: 18/09/2013

Ege Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü (İzmir, TÜRKİYE)
 • Görev: Araştırma Görevlisi (35. Madde ile)
 • Başlama: 06/05/2011
 • Bitirme: 16/11/2015

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

2017, "Convergence in House Prices Across OECD Countries: A Panel Data Analysis", Ekonomicka Revue - Central European Review of Economic Issues, Vol. 20, Number. 1, pp. 5-15, DOI: 10.7327/cerei.2017.03.01, (M. O. Yıldırım ile birlikte), - ECONLIT]

2017,  "Türkiye’den Yurt Dışına Yapılan Doğrudan Yatırımlar: Rejim Değişim Modeli Yaklaşımı", Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:54, Sayı:625, ss. 53-64, Mart-2017. (R. Cergibozan ile birlikte), ISSN: 1307-7112 -  [ECONLIT]

2017, "Wagner Kanunu'nun Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: Çeşitli Zaman Serisi Bulguları", Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:54, Sayı:625, ss. 75-90, Mart-2017. (R. Cergibozan ve E. Çevik ile birlikte), ISSN: 1307-7112, - [ECONLIT]

2016, "Do Technology Transfer and IPR Spur Domestic Innovation?: An International Panel Data Analysis", Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Vol. VI, Issue 6, December 2016, ISSN: 2247-7756 - [ECONLIT]

2017, "Türkiye Ekonomisinde Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı", Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:17, Say:1, ss.89-104, ISSN: 1303-099X, Izmir. (R. Cergibozan ile birlikte) - [ECONLIT, E-SCI]

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

2017, "Revisiting the Determinants of Patent Rights: A Self Organizing Map Approach", EconAnadolu 2017, Anadolu International Conference in Economics, Mayıs-2017, Eskişehir-Türkiye (R. Cergibozan ile birlikte).

2017, "Intellectual Property Rights: Encouraging or Discouraging?", EconAnadolu 2017, Anadolu International Conference in Economics, Mayıs-2017, Eskişehir-Türkiye (A. Lenger ile birlikte)

2015, "Intellectual Property Rights and Developing Countries: The North-South-East Model", EY International Congress on Economics II "Growth, Inequality and Poverty", Kasım-2015, Ankara-Türkiye (A. Lenger ile birlikte).

2013, "Relaxing one More Assumption of Solowian Framework: Convergence and Non Employed Population", EconAnadolu 2013, Anadolu International Conference in Economics, Haziran-2013, Eskişehir-Türkiye (A. Lenger ile birlikte).

2012, "A Spatial Econometric Analysis of the CIP Index From the Perspective of the Innovativeness", TCI Network Conferences / Clusters as Drivers for Economic and Social Development in the Mediterranean Area Conference, Haziran-2012, İzmir-Türkiye, (B. Yurteri, B. Türkcan, E. T. Çalışkan ve G. Gürel ile birlikte).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

2012, "Yeniliklerin İhracat ve İthalata EtkileriÜzerine Mekansal Bir İnceleme: 2002-2009 Türkiye Örneği", 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, İzmir-Türkiye (B.Yurteri ve B. Türkcan ile birlikte).

Basılmış Kitap ya da Bölümler

2017, "The Determinants of Foreign Direct Investment Outflows From Turkey", Outward Foreign Direct Investment (FDI) in Emerging Market Economies, Ed. Tomasz Dorozynski and Anetta Kuna-Marszalek, pp. 227-243, DOI: 10.4018/978-1-5225-2345-1.ch011, IGI-Global Publication, USA. (R. Cergibozan ile birlikte).

2013, "Yeniliklerin Dış Ticarete Etkileri Üzerine Mekansal Ekonometrik Bir Analiz: 2002-2009 Türkiye Örneği", Türkiye Ekonomisi'nde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-441-402-8, İzmir, 2013. (B. Yurteri ve B. Türkcan ile birlikte)

Genel Ekonomi

2016-2017 Güz Dönemi, Sosyal Bilimler M.Y.O. - Maliye Programı, 1. Sınıf

Genel Ekonomi

2016-2017 Bahar Dönemi, Sağlık Yüksekokulu - Sağlık Yönetimi Bölümü, 1. Sınıf

İktisada Giriş - 1

2017-2018 Güz Dönemi, İktisat Bölümü, 1. Sınıf

İktisada Giriş - 1

2016-2017 Güz Dönemi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1. Sınıf

İktisada Giriş - 2

2016-2017 Bahar Dönemi, İktisat Bölümü, 1. Sınıf

Makro İktisat

2016-2017 Bahar Dönemi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 2. Sınıf

Mikro İktisat

2017-2018 Güz Dönemi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 2. Sınıf

Mikro İktisat

2016-2017 Güz Dönemi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 2. Sınıf

Mikro İktisat - 1

2017-2018 Güz Dönemi, İktisat Bölümü, 2. Sınıf

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus