Öğr. Gör. Canan ASLANYÜREK
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Canan ASLANYÜREK

Canan ASLANYÜREK
Ünvan
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Kriptoloji
  • Java Programlama
İlgi Alanları
  • Mobil Programlama
  • Yardımcı Teknolojiler
Telefon
  • 0 288 615 33 03
  • Dahili: 5825
Eposta
  • c.aslanyurek@klu.edu.tr
  • c.aslnyrk@gmail.com
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2014

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi

Mezuniyet: 2018

Öğretim Görevlisi
Pınarhisar MYO

Başlama: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Aslanyürek, C., Yerlikaya, T. (2018).  RSA ENCRYPTION ALGORITHM AND
CRYPTANALYSIS OF RSA. TECHSYS 2018, Technical University, Sofia. Erişim adresi: http://techsys.tu-plovdiv.bg/files/TECHSYS_2018_Proceedings.pdf

ASLANYÜREK C., ASLANYÜREK M., TAŞDEMİR E. (2017).  MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK TİCARETİKULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAA RESEARCH ON VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ USE OF ELECTRONICTRADE.  III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES(ISMS), 42-42. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3883296)     

ASLANYÜREK C., ASLANYÜREK M., TAŞDEMİR E. (2017).  YARDIMCI TEKNOLOJİLERİN YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAA RESEARCH ON THE STRUCTURE OF ASSISTIVE TECHNOLOGIES.  III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES(ISMS), 43-43. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3883755) 

ASLANYÜREK M., TAŞDEMİR E. , ASLANYÜREK C. (2017).  MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BULUT BİLİŞİM KULLANIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: PINARHİSAR MYO ÖRNEĞİAN EVALUATION ON VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ USE OF CLOUDCOMPUTING: PINARHISAR VOCATIONAL COLLEGE SAMPLE.  III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES(ISMS), 130-130. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3883452)

ASLANYÜREK M., TAŞDEMİR E., ASLANYÜREK C. (2017).  MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDERSLERİNE İLİŞKİN ALGILARI: PINARHİSAR MYO ÖRNEĞİVOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ PERCEPTIONS OF DISTANCEEDUCATION COURSES: PINARHISAR VOCATIONAL COLLEGE SAMPLE.  III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES(ISMS), 240-240. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3883633)

TAŞDEMİR E., ASLANYÜREK C., ASLANYÜREK M. (2017).  TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE BULUNAN UZAKTAN ÖĞRETİM LİSANSPROGRAMLARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEAN EVALUATION ON THE CURRENT SITUATION OF DISTANCE EDUCATIONUNDERGRADUATE PROGRAMS IN UNIVERSITIES IN TURKEY.  III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), 131-131. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3879857) 

TAŞDEMİR E., ASLANYÜREK C., ASLANYÜREK M. (2017).  UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARININ TÜRKİYE’DEKİÜNİVERSİTELERDEKİ GÜNCEL DURUMU ÜZERİNE BİR ANALİZAN ANALYSIS ON THE CURRENT SITUATION OF DISTANCE EDUCATIONGRADUATE PROGRAMS IN UNIVERSITIES IN TURKEY.  III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES(ISMS), 68-68. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3879771) 

 

Bilgi Sistemlerine Giriş

1

2

3

4

5

6

7

Ofis Uygulamalarını Geliştirme

Ders Notları

Word 2010 Başlangıç

Word 2010 İleri Seviye

Excel 2010_1

Excel 2010_2

Excel 2010_3

Word Çalışma Soruları

/dosyalar/kullanicilar/c.aslanyurek/dosyalar/dosya_ve_belgeler/WORD%20%C3%87ALI%C5%9EMA%20SORULARI%202016%281%29.pdf

Excel Çalışma Soruları

Hafta 1,2,3 Uygulama Metni

/dosyalar/kullanicilar/c.aslanyurek/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Orijinal%20Dosya.docx

4. Hafta Uygulama Metni

/dosyalar/kullanicilar/c.aslanyurek/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ofis%20Uygulamalar%C4%B1n%C4%B1%20Gelistirme.docx

Hafta 4 Yapılacak İşlemler

 /dosyalar/kullanicilar/c.aslanyurek/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Yap%C4%B1lacaklar.docx

Ders 5 Uygulama Metni

Ders 5 Yapılacak İşlemler

Ders 6 Uygulama Metni

Ders 6 Yapılacak İşlemler

Ders 7 Uygulama Metni

Ders 7 Yapılacak İşlemler

Ödev Dosyası

Ders 8 Uygulama Metni

Ders 8 Yapılacak İşlemler

 

Programlamaya Giriş Ve Algoritmalar

Temel Kavramlar

C Programlama Dili

Veritabanı Yönetim Sistemleri

VTYS 1

VTYS 2

VTYS 3

VTYS 4

VTYS 5

Veritabanı Uygulama

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus