Araştırma Görevlisi Büşra Yaman
Fen Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Büşra Yaman

Büşra Yaman
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
İlgi Alanları
  • Toplumsal Cinsiyet
  • Kültür Çalışmaları
  • Çeviribilim
Eposta
  • busrayaman@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Bolu
Lise
Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi

Mezuniyet: 2009

Lisans
Ege Üniversitesi

Mezuniyet: 2013

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 2016

Doktora
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ABDAL GÖKSENİN & YAMAN BÜŞRA (2017). English Translations of Birhan Keskin: A Metaphor-Based Approach to Poetry Translation. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 27(2), 45-62. Doi: 10.26557/iulitera.364786

http://dergipark.gov.tr/iulitera/issue/33229/364786

ARAL MEHTAP, ÖNCÜ YILMAZ TUTKU, YAMAN BÜŞRA (2017). Suriyeli Kadınların Dilsel İletişim İhtiyacına Çeviri Eylemi Penceresinden Bir Bakış. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(4), 634-649. Doi: 10.18298/ijlet.2377

http://www.ijlet.com/Makaleler/1096876497_634-649%20Mehtap%20Aral,%20Tutku%20%C3%96nc%C3%BC%20Y%C4%B1lmaz,%20B%C3%BC%C5%9Fra%20Yaman.pdf

YAMAN BÜŞRA (2018). Antoine Berman'ın Çeviri Eleştirisi Modelinin "A Turkish Woman's European Impressions" Başlıklı Kitabın Türkçe Çevirisine Uygulanması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Cilt/Sayı: VIII/1 (2018), 431-446. Doi: 10.13114/MJH.2018.406

http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/8-1/MJH-28-Busra_YAMAN.pdf

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YAMAN BÜŞRA (2017). Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Başlıklı Eserinin İngilizce Çevirisinin Çeviri Normları Bağlamında İncelenmesi. Hacettepe Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Sayı 23, 243-260.

http://fs.hacettepe.edu.tr/ceviribilim/dosyalar/sayilar/sayi23.pdf

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

YAMAN BÜŞRA (2018). (Un)familiar Hybridity in Unveiled and its Turkish Translation. Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?). Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia), 26–28 September 2018.

YAMAN BÜŞRA (2017). Is the hegemonic man in translated men’s magazines in Turkish all the same as the one in their U.S. counterpart magazines?. Translation: Sameness, Likeness and Match, Vilnius University (Lithuania), Faculty of Philology, The Department of Translation and Interpretation Studies, 5–6 October 2017.

http://www.vertimas2017.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2017/09/Santraukos-2017-09-22-Abstracts.pdf

YAMAN BÜŞRA, ÖNCÜ TUTKU, ARAL MEHTAP, ÇİLİNGİROĞLU ARŞALUYS, PARLAK BETÜL (2017). Suriyeli Kadınların Dilsel İletişim İhtiyacı: Çevirinin Penceresinden Durum Tespiti. Translating in Global Chaos, İstanbul Aydın Üniversitesi & İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 13-14 Nisan 2017.

YAMAN BÜŞRA & İKİZ FATİH (2018). Investigating Translation of Cultural Heritage Texts: A Case Study of the Historic Peninsula in Istanbul. T&R5 Writing, Translating Travel, KU Leuven University Campus Antwerp (Belgium), 31 May–1 June 2018.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

YAMAN, BÜŞRA (2018). An Integrated Approach to Translations of Tourism Texts: A Case Study of Hagia Sophia Museum. Mine Yazıcı (ed.), Turizm Metinlerinin Çevirisi: İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, ss. 41-67.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus