Öğretim Görevlisi BÜLENT TOPBAŞLI
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
BÜLENT TOPBAŞLI

BÜLENT TOPBAŞLI
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Yapı Teknolojisi Zemin Mekaniği
Telefon
 • 0 288 615 33 03
Eposta
 • bulent.topbasli@klu.edu.tr
 • bulent-3639@hotmail.com
Doğum Tarihi
03/10/1986
Doğum Yeri
Kars
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2010

Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2013

Öğretim Görevlisi
Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu

Başlama: 2013

Pınarhisar MYO
 • Görev: Akademik Danışman, Yapı Denetim Proğramı 1. Sınıf (I. Öğretim)
 • Başlama: 15/09/2018

Pınarhisar MYO
 • Görev: Staj Koordinatörlüğü, Yapı Denetim programı 1. Sınıf (I. Öğretim), Staj Danışmanı
 • Başlama: 15/09/2018

Pınarhisar MYO
 • Görev: Bologna Koordinatörlüğü Koordinatör yardımcısı
 • Başlama: 15/09/2014

Pınarhisar MYO
 • Görev: Erasmus Koordinatörlüğü Koordinatör
 • Başlama: 15/09/2014

Pınarhisar MYO
 • Görev: Sanayi ve ticaret Kurumları işbirliği Komisyonu Komisyon üyesi
 • Başlama: 15/09/2014

Pınarhisar MYO
 • Görev: Sosyal ve Kültürel ve Sportif Etkinlikler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu Komisyon Üyesi
 • Başlama: 15/09/2014

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

TOPBAŞLI, B., SEVİNÇLİ, Y.,(2017),"LAVANTA SAPI VE MUZ KABUĞU KULLANILARAK ÜRETİLEN YONGA LEVHALARIN KARŞILAŞTIRILMASI"Electronic Journal of Vocational Colleges,Sayı. 1, Cilt. 7,ss.47-53, Türkiye

SEVEN, A., TOPBAŞLI, B., DURSUN, B.,(2014),"Yeşil Yapı Konseptine Genel Bir Bakış"Electronic Journal of Vocational Colleges,Sayı. 1, Cilt. 1,ss.99-110, Türkiye

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Topbaşlı, B. ve Pajo, A. (2017)."Mimarisiyle ve Tarihi Yerleriyle KARS". Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Akdeniz Üniversitesi/Antalya. 25-26 Kasım 2017.(ISBN • 978-605-288-179-8 )

Topbaşlı, B. ve Pajo, A. (2017)."Meslek Yüksekokullardaki Mevcut Durum: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar M.Y.O. Örneği". Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Akdeniz Üniversitesi/Antalya. 25-26 Kasım 2017.(ISBN • 978-605-288-179-8 )

Pajo, A. ve Topbaşlı, B. (2017)."Tarihi Eserlerin Gelecek Kuşaklara Aktarılması: Cittaslow Vize Örneği". Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Akdeniz Üniversitesi/Antalya. 25-26 Kasım 2017.(ISBN • 978-605-288-179-8 )

Pajo, A. ve Topbaşlı, B. (2017)."Türkiye Cittaslow Kentlerindeki Nüfus Artış ve Azalışları". Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Akdeniz Üniversitesi/Antalya. 25-26 Kasım 2017. (ISBN • 978-605-288-179-8 )

TAŞ, H.H., TOPBAŞLI, B., SEVİNÇLİ, Y. Muz Kabuğu Ve Kızılçamdan Üretilen Yonga Levhanın Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 2nd International Sustainable Buildings Symposium (Isbs 2015), 28-30 May 2015, Turkey

TAŞ., H.H., SANCAK., EMRE., ÇOBAN., Ö., SEVİNÇLİ., Y., TOPBAŞLI., B., Determınatıon Of The Mechanıcal Propertıes Of The Reınforced Concrete Wıth Rebar Tıe Wıre  International Conference On Sustainable Composite Technology (Sucotech 2014) Isparta/ Turkey

TAŞ., H.H.,  TOPBAŞLI., B.,SEVİNÇLİ., Y., Evaluatıon Of The Propertıes Of The Wood-Plastıc Composıte Partıcleboard International Conference on Sustainable Composite Technology (Sucotech 2014) Isparta/ TURKEY

TAŞ, H.H., ÇOBAN, Ö., TOPBAŞLI, B., "Effect of Industrial Iron Chip Wastes on Some Mechanical Properties of Concrete" International Construction Congress 2012, 11-13 Oct. 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TURKEY.

Altay, Ahmet, Demirel, C. ve Topbaşlı, B. (2017). Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Programı Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi. UMYOS, 6. International Vocational Schools Symposium: Student-Centered Approaches in Vocational Education, May 18-20 2017 Bosnia & Herzegovina, Volume 1, içinde (ss. 519-525). Saraybosna: UMYOS. (ISBN: 9789944063760).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Ahmet Altay, Can Demirel ve Bülent Topbaşlı (2015) “Bilgi Çağında Kütüphanelerin Mekansal Dönüşümü” ÜNAK İkibin15: Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler, 01-03 Ekim 2015, Ankara.

Projeler
• Proje No: SDÜ-BAP_3118- “Atık muz kabuklarından üretilen yonga levhanın mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi” Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin Taş Proje yardımcısı Bülent TOPBAŞLI 2013.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR

Bu dersin amacı; ahşap ve çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, ahşap ve çelik yapı hesaplarını öğrencilere kavratmaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yapı sektöründeki meslek hastalıkları ve iş güvenliği konularında mesleki davranışları öğrencilere kazandırmaktır.

KABA YAPI

Kagir yapı elemanları, temeller, kolonlar, kirişler, döşemeler, merdivenler hakkında genel bilgi, taş duvarlar, tuğla duvar türleri ve örgü kuralları, bacalar, lento, denizlik, parapet gibi konuların anlatılması.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

 Bilişim olanaklarını kullanarak öğrencilere kendilerini geliştirmeleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Temel bilgisayar bilgileri, Word 2010, Excel 2010 ve Powerpoint 2010 programlarının kullanımı

TOPOĞRAFYA

Topoğrafya terimleri ile alet ve ekipmanları tanıma, arazide uzunluk, yükseklik ölçme ve alan hesaplarını yapmaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırma.

YAPI DENETİM UYGULAMALARI

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Uygulamaları hakkında gereken bilgiyi edinmek

YAPI TEKNOLOJİSİ

Yapıların sınıflandırılıması, zemin çalışmaları, yapı elemanlarını tanımak.

 

ZEMİN MEKANİĞİ

Zeminlerin temel fiziksel özellikleri ve  zeminlerin sınıflandırılması  özelliklerini kavrama.

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus