Öğretim Görevlisi Bülent KILIÇ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Bülent KILIÇ

Bülent KILIÇ
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Matematik
 • İstatistik
İlgi Alanları
 • Matematik Eğitimi
 • Çok Değişkenli İstatistik
 • Veri Analizi
Telefon
 • 0 (288) 212-96-40
Eposta
 • bulent.kilic@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lisans
Matematik Öğretmenliği (Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ABD)

Mezuniyet: 2009

Yüksek Lisans
İstatistik (Ekonometri ABD)

Mezuniyet: 0000

Doktora
Matematik Öğretmeliği (Marmara Üniversitesi)

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi

Başlama: 2009

KLU Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Görev: MÜDÜR YARDIMCISI
 • Başlama: 17/08/2012
 • Bitirme: 25/11/2013

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: MÜDÜR YARDIMCISI
 • Başlama: 14/01/2010
 • Bitirme: 28/10/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ETİ İÇLİ, G.; ANIL , N. K.; KILIÇ  B. (2016). “Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler”., Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2 Cilt: 5 .

ANIL , N. K.; KILIÇ  B.; ETİ İÇLİ, G. (2016).“Social Marketıng May Help: Organ Donation Among College Students in A Developing Country Perspective”,  Internatıonal Journal of Business Research, Volume 16, Issue 4, p88-105.

ÖZTAŞ, S. ve KILIÇ B. (2017). “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği)”. Turkish History Education Journal, 6 (2), 268-293. Doi: 10.17497/TUHED.327979 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

KESİMLİ, İ.; DOĞRAMACI YALÇIN, B.; KILIÇ, B. (2018). "Self-Employed Accountants' Occupational Burnout Levels", 3rd International Trakya Accounting, Finance, Auditing Conference, Trakya University, 1-4 October 2018, Edirne, Turkey

KESİMLİ, İ. ve KILIÇ, B.(2018). "Competencies and Qualifications of Dependent Accountants: Expectations of Employers", 3rd International Trakya Accounting, Finance, Auditing Conference, Trakya University, 1-4 October 2018, Edirne, Turkey

KESİMLİ, İ.; DOĞRAMACI YALÇIN, B.; KILIÇ, B. (2018). “Serbest Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaşam Doyum Düzeyleri”, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2018, İzmir, Türkiye

ÖZTAŞ, S. ve KILIÇ, B. (2016). “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi”. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 01-03 Eylül 2016 Muğla, Türkiye.

YILMAZ, N.; DOĞRAMACI YALÇIN, B.; KILIÇ, B. (2017). “Türkiye’ deki İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerinin Uzaktan Eğitim ile Verilen Kısmının Uzman Adayları Tarafından Değerlendirilmesi”, Innovatıon and Global Issues in Social Sciences II Congress, , Lara – Antalya,Turkey, October 19-21.

YILMAZ, N.; DOĞRAMACI YALÇIN, B.; KILIÇ, B. (2017). “Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması”,  Innovatıon and Global Issues in Social Sciences II Congress, , Lara – Antalya,Turkey, October 19-21.

YILMAZ, N.; DOĞRAMACI YALÇIN, B.; KILIÇ, B. (2017). “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Girişimcilik ve Yılmazlık Düzeyleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Innovatıon and Global Issues in Social Sciences II Congress, , Lara – Antalya,Turkey, October 19-21.

ERBATU, B.; METİN AKTEN İ., KILIÇ, B. (2017). “Comparing the loneliness levels of the old people living at home and at Nursing Home”, 1.st International Health Sciences Congress, Edirne,Turkey, November 23-25.

KOCA, S.; METİN AKTEN İ., KILIÇ, B. (2017). “ University Students’ views on Aging and their Attitudes Towards Aging”, 1.st International Health Sciences Congress, Edirne,Turkey, November 23-25.

ETI ICLI, G.; ANIL  N. K.; KILIC, B.; KURTULDU G. (2017), “Factors Determining Organic Food Consumption in Turkey”, 2nd International Conference On Social Sciences And Humanities IBU-ICSSH2017, 54, 12-14 May, Skopje, Macedonia.

KASAP, B.; KILIÇ, B. (2017).“Banka İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Kırklareli İli Örneği”, 6th. International Vocational Schools Symposium UMYOS, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, May 18-20.

ÖZTAŞ, Sezai; ANIL, N. Kamil, KILIÇ, Bülent. (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Artırmada Etkisine İlişkin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri”. 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi 02-04 Ekim 2013 Ardahan, Türkiye.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

ANIL N. K.,ETİ İÇLİ G., KILIÇ B.,20.Ulusal Pazarlama Kongresi,"Organ Bağışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Sosyal Pazarlama Yaklaşımı ile Organ Bağışının Artırılması", Anadolu Üniversitesi, 10-13 Haziran 2015, Eskişehir

Basılmış Kitap ya da Bölümler

KESİMLİ İFFET,DOĞRAMACI YALÇIN BAHAR,KILIÇ BÜLENT, Yayın Yeri:Ekin Yayınevi, Editör:Çalıyurt, Kıymet Tunca ve Demirel, Engin, "SERBEST ÇALIŞAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ",Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:229, ISBN:978-605-327-803-0, Bölüm Sayfaları:189 -199

KESİMLİ İFFET,KILIÇ BÜLENT, Yayın Yeri:Ekin Yayınevi, Editör:Çalıyurt, Kıymet Tunca ve Demirel, Engin,"BAĞIMLI MUHASEBECİLERİN NİTELİK VEYETKİNLİKLERİ: İŞVERENLERİN BEKLENTİLERİ", Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:229, ISBN:978-605-327-803-0, Bölüm Sayfaları:29 -46

Projeler

KLUBAP-030 Tüketicilerin  Organik Gıda Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Unsurların Araştırılması (Araştırmacı)

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilgisayarlı İstatistik

Bilgisayarlı İstatistik

Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları

Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları

Finans Matematiği I

Finans Matematiği I

Finans Matematiği II

Finans Matematiği II

İSG İstatistik Uygulamaları

İSG İstatistik Uygulamaları

İşletme Matematiği

İşletme Matematiği

İstatistik

İstatistik Uygulamaları

İstatistik Uygulamaları

Matematik - I

Matematik - II

Mühendislikte Yöneylem Araştırması

Mühendislikte Yöneylem Araştırması

Olasılık ve İstatistik

Olasılık ve İstatistik

Optimizasyon Yöntemleri

Optimizasyon Yöntemleri

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Ticari Matematik

Ticari Matematik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yöneylem Araştırması

2. Kısa Sınav (Olasılık ve İstatistik)05/05/2018 13:35:49
2. Kısa Sınav (Mühendislikte Yöneylem Araştırması) 01/05/2018 17:00:59
2. Kısa Sınav (Optimizasyon Yöntemleri ) 01/05/2018 16:59:45
1. Kısa Sınav Tarihi (Mühendislik Fakültesi) 11/03/2018 14:10:44

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus