Doç. Dr. Bilal BALKAN
Sağlık Yüksekokulu
Bilal BALKAN

Bilal BALKAN
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Biyokimya
Telefon
 • 0-288-214 18 45
Eposta
 • bilal.balkan@klu.edu.tr
 • bilalbalkan@hotmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
EDİRNE
Ön Lisans
Trakya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri M.Y.O., Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Mezuniyet: 1996

Lisans
Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Mezuniyet: 2003

Doktora
Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Mezuniyet: 2008

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

Başlama: 2016

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Meslek Yüksekokulları Koordinatörü
 • Başlama: 18/12/2018

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür V.
 • Başlama: 29/07/2016

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 08/04/2011
 • Bitirme: 29/07/2016

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

İnceoğlu F.E., Balkan B., Yarkın Z., “Determination of the effects of initial glucose on the production of α-amylase from Penicillium sp. Under solid-state and submerged fermentation” Biotechnology & Biotechnological Equipment, 28: 96-101 (2014). 

Ertan, F., Yagar, H. and Balkan, B., “Optimization of α-Amylase Immobilization in Calcium Alginate Beads”, Preparative Biochemistry and Biotechnology., 37 (3), 195-204 (2007). 

Balkan, B. and Ertan F., “Production of α-Amylase from Penicillium chrysogenum under Solid-State Fermentation by Using Some Agricultural By-Products”, Food Technology and Biotechnolgy, 45(4), 439–442 (2007). 

Balkan B. and Ertan F., “Production and Properties of α-Amylase from Penicillium chrysogenum and its Application in Starch hydrolysis”, Preparative Biochemistry and Biotechnology, 35, 169-177 (2005). 

Balkan B., Balkan S. and Ertan F., “Optimization of parameters for α-Amylase production under solid state fermentation by Trichothecium roseum” Romanian Biotechnology Letter, 16: 5, 6591-6600 (2011). 

Balkan, B., Ertan F. “The Production of a New Fungal α-Amylase Degregated the Raw Starch by means of Solid State Fermentation” Preparative Biochemistry and Biotechnology, 40: 3, 213-228 (2010). 

Yagar, H., Ertan, F. and Balkan, B., “Comparison of Some Properties of Free and Immobilized α-Amylase by Aspergillus sclerotiorum in Calcium Alginate Gel Beads”, Preparative Biochemistry and Biotechnology, 38, 13–23 (2008). 

Ertan F., Yagar H. and Balkan B., “Some Properties of Free and Immobilized α-Amylase from Penicillium griseofulvum by Solid State Fermentation”, Preparative Biochemistry and Biotechnology, 36, 81-91 (2006). 

Balkan, B., Balkan, S., Aydoğdu, H., et al., Evaluation of Antioxidant Activities and Antifungal Activity of Different Plants Species Against Pink Mold Rot-Causing Trichothecium roseum. Arab. J. Sci. Eng. 42; 2279-2289 (2017).  

Ertan, F., Balkan, B., Balkan, S. and Aktaç, T., “Solid State Fermentation for the Production of α-Amylase from Penicillium chrysogenum Using Mixed Agricultural By-Products as Substrate”, Biologia, Bratislava ,61 (6), 657-661 (2006). 

Bilal BALKAN, “The Effects of Different Grain Brans Used as Substrates on Resistance to Catabolite Repression in Solid- State Fermentation Process” Journal of The Chemical Society of Pakistan, 36 (3); 377-381 (2014).

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Bilal BALKAN, Seda BALKAN, Halide AYDOĞDU, Özge ÖZCAN. "Antifungal Activities of Ailanthus altissima Swingle and Juglans regia L. Leaves Against Some Cereal Fungi", Journal of Applied Biological Sciences 8 (1): 76-79, 2014.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Balkan B., Aydoğdu H., Balkan S. ve Ertan F.” Amylolitic activities of different fungi species in the screening medium containing different raw starch” Trakya University Journal of Science, 11(2): 56-61 (2010).
Aydoğdu H., Balkan B., Ertan F. ve Balkan S.” Amylolytic activities of different fungi species on the screening medium adjusted to different pH” EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1) :1-12 (2012).
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Balkan B, Balkan S, Aydoğdu H, Özcan Ö., “Antifungal Activities of Ailanthus altissima Swingle and Juglans regia L. Against Some Cereal Fungi” 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, June 02-06, 2014, International University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Abstract Book, pp.168.
Balkan S, Balkan B, Aydoğdu H, Ataözden R.B. “Determining of Gibberella fujikuroi as new L-glutaminase Producer by Solid State Fermentation” 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, June 02-06, 2014, International University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Abstract Book, pp.186.

Seda BALKAN, Bilal BALKAN, "Antifungal activity of several plants against Geotrichum candidum agent of sour root", International Congress on Natural and Engineering Sciences, September, 1-5 2016, Abstract Bokk, pp. 39.

Bilal BALKAN, "Preparing Standardized Inocula of Some Fungi for Antifungal Susceptibility Testing", International Congress on Natural and Engineering Sciences, September, 1-5 2016, Abstract Bokk, pp. 49.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Balkan S., Balkan B. and Kaya M. “Ergene Nehri kirliliğinin bölgede yaşayan ova kurbağalarının (Rana ridibunda) böbrek ve testis dokularındaki oksidatif hasar üzerine etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Özetler Kitabı, sayfa 857.

Balkan B., “The effects of different grain brans used as substrates on resistance to catabolite repression in SSF process” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Özetler Kitabı, sayfa 686-687 (2012).
Balkan B., Aydoğdu H., Balkan S. ve Ertan F. “Çeşitli küflerin ham nişastalı besiyerindeki amilolitik aktiviteleri” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-25 Haziran 2010, Denizli, Özetler Kitabı. Sayfa 539 (2010).
Aydoğdu H., Balkan B., Ertan F. ve Balkan S. “Küflerin farklı pH lara sahip tarama besiyerlerindeki amilolitik aktiviteleri” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-25 Haziran 2010, Denizli, Özetler Kitabı. Sayfa 551 (2010).
Balkan B. ve Ertan F., “Tarımsal Yan Ürünler Kullanarak katı substrat fermentasyonu ile Penicillium chrysogenum’dan a-amilaz üretimi” XIV. Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos- 2 Eylül 2005, Eskişehir, Bildiri ve Poster Kitabı, sayfa 530 (2005).
Balkan S., Balkan B., İnceoğlu F.E. and Varlı T. “The effect of Ca2+ ions on the α-amylase activity during the thermal and pH process” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Özetler Kitabı, sayfa 785-786 (2012).
Özcan Ö. Balkan B., Balkan S. "Ziziphus ziziphus, Juglans regia ve Ailanthus altissima Ekstrelerinin Listeria monosytogenes Üzerine Engelleyici Etkileri" 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir, Özetler Kitabı, sayfa 1421 (2014).

Aydoğdu, H., Balkan, B., Balkan, S. Patojenik Bakterilere Karşı Doğal ve Güvenli Bakterisitler Olarak Bazı Bitki Ekstraktlarının Etkinliği. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9-13 Kasım 2015, Çeşme. Kongre Bildiri Kitabı, s 205.

Bilal Balkan, Halide Aydoğdu "Çay İnfüzyon Besiyerinde Çeşitli Küflerin Misel Büyümelerinin Araştırılması" Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21-24 Ağustos 2015, Afyon, Özetler kitabı, sayfa 79.

Seda Balkan, Bilal Balkan. "İnsan Eritrositlerinde Hidrojen Peroksitle Meydana Getirilen Hemolize Karşı Lamiaceae Familyasından Bazı Bitkilerin Aseton Ekstraktlarının İyileştirici Etkisi" Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21-24 Ağustos 2015, Afyon, Özetler kitabı, sayfa 155.

Projeler

Pembe küf çürümesine neden olan Trichothecium roseum’ a karşı Kırklareli bölgesindeki çeşitli bitkilerin in vitro ve in vivo antifunfal aktivitelerinin değerlendirilerek, antioksidan aktiviteleri ile fenolik bileşenlerinin araştırılması. TÜBİTAK-1002, Proje No: 114Z104. (2014-2015), (Proje Yürütücüsü)

Ergene nehri kirliliğinin kurbağalar üzerine etkileri. Trakya Üniv. Araştırma Fonu, Proje No: 2010/115. (Yardımcı Araştırıcı)

Lamiaceae familyasına ait çeşitli bitki ekstraktlarının  Geotrichum candidum ve Penicillium digitatum'a  karşı antifungal ve antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi. Kırklareli Üni. Araştırma Fonu, Proje No: KLÜBAP/020. (2014-2015) (Proje Yürütücüsü)

Katı substrat fermentasyonu ile ham nişastayı parçalayan yeni bir fungal amilaz üretimi, saflaştırılması ve biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, Trakya Üniv. Araştırma Fonu, Proje No; 747. (Yardımcı Araştırıcı)

Yüksek Glukoz Uygulanmış İnsan Eritrositlerinde Kondroitin-4-Sülfatın Antioksidan Savunma Sistemleri Üzerine Etkileri, KLÜBAP/48 (Yardımcı Araştırıcı).

Klinik Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji I

Tıbbi Mikrobiyoloji II

Tıbbi Mikrobiyoloji III

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus