Yrd. Doç. Dr. Betül Özer
Teknoloji Fakültesi
Betül Özer

Betül Özer
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Almanca
Uzmanlık Alanları
 • İklim değişikliği
 • CO2 emisyonları
 • Emisyon Envanteri
İlgi Alanları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Biyogaz
Telefon
 • 0.542.722 48 39
Eposta
 • betulozer@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Kayseri
Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet: 1997

Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri ve Mühendisliği ABD

Mezuniyet: 2000

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri ve Mühendisliği ABD

Mezuniyet: 2012

Post Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli üniversitesi

Başlama: 2015

Öğretim Görevlisi
Ardahan Üniversitesi

Başlama: 2010

Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Görev: Bölüm Başkan Yardmcılığı
 • Başlama: 14/04/2015

Teknoloji Fakültesi
 • Görev: Farabi Birim Koordinatörü
 • Başlama: 19/03/2015

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
 1. Özer, B., Görgün E., Incecik, S. 2013. The scenario analysis on CO2 emission mitigation potential in Turkish electricity sector: 2006-2030. Energy (49) 395-403.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 1. Toros H., Erdun, H., Çapraz Ö., Özer, B., Daylan B. E., Öztürk, A. İ., 2013. Air pollution and quality levels in metropolitans of Turkey for sustainable life, European Journal of Science and Technology, (1) No.1, p.12-18, December 2013.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1. Özer, B., Görgün E., Incecik, S., 2012. Türkiye Elektrik Sektöründe CO2 Emisyonu Azaltma Potansiyelinin Analizi, İTÜ Dergisi Mühendislik/D. 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 1. Özer, B., Görgün E., Incecik, S., 2012. Review of the CO2 Emission Factors for Coal-Fired Power Plants in Turkey, Global Conference on Global Warming-2012 (GCGW-12), July 8-12, 2012, Istanbul, Turkey.
 2. Özer, B., 2012. Does Ardahan Need a Sustainable Urban or Rural Development Plan?, 2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Black Sea Technical University, May 04-06, 2012, Trabzon, Turkey.
 3. Özer, B., Görgün E., Incecik, S., 2011. An Analysis of the CO2 Emissions Mitigation Potential from Electricity Production Industry in Turkey. 10th International Conference on Sustainable Energy Technologies, September 4-7, 2011, Istanbul, Turkey.
 4. Özer, B., Görgün E., Incecik, S., 2010. Assesment of CO2 Emission Factors and Mitigation Options in Electricity Sector of Turkey: A Model Study. 3rd International Conference on Energy and Climate Change, Promitheas Net, National and Kapodistrian University of Athens. October 7-8, 2010, Athens, Greece. 

Basılan Özler

 1.  Özer, B., Incecik, S., Görgün E. 2014. Turkish electricity sector modeling: Cost analysis of the mitigation scenarios, İstanbul Carbon Summit, Carbon Management, Technologies & Trade, 3-5 April, 2014, İstanbul, Turkey.
 2. Erginbaş, B., Özer, B., Soyak G.Opportunity and Feasibility of Biogas Energy Investments and Carbon Reduction from Animal Wastes in Ardahan City of Turkey. İstanbul Carbon Summit, Carbon Management, Technologies & Trade, 3-5 April, 2014, İstanbul, Turkey.
 3. Özer, B., Barlık, N., Abacı, T. Z., 2011."Potential of biomass residues as a renewable energy source: Ardahan case study" VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ISEEP 2011, November 17-20, 2011, Antalya, Turkey.
 4. Incecik, S, Görgün E., Özer, B., Toros H., Karahan, Ö., 2010. Climate change and mitigation options in power sector and renewables in Turkey, ParisTech French-Turkish Scientific Seminar on Energy, Institute of Technology Paris, ParisTech, March 2010, Paris, France.
 5.  İncecik, S., Görgün E., Özer, B.,Toros H., Karahan, Ö., 2009.  Global Climate Change and Energy Security, Bogor Conference, Climate Change: Mitigation and Adaptation, November 11-12, Bogor, Indonesia.

Posterler

1- Sabin Kaspaoğlu, İncecik, S., Özer, B. 2015. Variations in O3 and NOx at coastal suburban, and urban sites in İstanbul, The 5th International WeBiopatr Workshop&Conference Particulate Matter: Research Management Belgrade, Serbia, 14th-16th October, 2015. 

2- Sabin Kaspaoğlu, İncecik, S., Özer, B. 2015. Investigation into relationships among NO, NO2, and O3, at a coastal rural/suburban site in Istanbul, 7th Atmospheric Science Symposium, “Aeronautical Meteorology”,28-30 April, 2015, İstanbul-Turkey.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 1. Özer, B., Kalaycı, E., 2015. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar: Kırklareli (KIR-KAB2) Örneği Mevcut Durumu, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2015, 14-16 Ekim, Gaziantep-Türkiye.
 2. Güven, B. Özer, B., Çörekçi, S., 2015.  Tekstil Endüstrisinde Atık Isı Geri Kazanımı Uygulama Örneği, 3. Anadol Enerji Sempozyumu.1-3 Ekim 2015, Muğla- Türkiye.
 3. Aktaş, T., Özer, B., Soyak, G., Ertürk, M. C., 2015. Tekirdağ İli’nde Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogazdan Elektrik Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji (TARMEK) Kongresi, 2-5 Eylül 2015, Diyarbakır-Turkiye.
 4. Özer, B., Özyazı, E., Toros, H. 2013. Küresel Isınma ve Türkiye’de Sıcaklıklarda Mevsimlik Salınımlar, Türkiye 3. Ulusal İklim Değişiklği Kongresi, TİKDEK, 3-5 June 2013, İstanbul, Turkey.
Basılmış Kitap ya da Bölümler
 1. Özer, B. 2014. Evaluation of Turkish Electricity Demand Projections, "Progress in Exergy, Energy, and the Environment", Editors: Ibrahim Dinçer, Adnan Midilli, Haydar Küçük, ISBN:978-3-319-04680-8, DOI:10.1007/978-3-319-04681-5, Springer International Publishing, Switzerland, 2014 p.559-568.
 1. Özer, B., 2013. Biogas Potential of Animal Wastes for Electricity Generation in Ardahan City of Turkey, Causes, Impacts, and Solutions to Global Warming, Dincer, I.; Colpan, C. O., Kadioglu, F., XVIII, 1183 p.,Springer, p.697-707.
Projeler
 1.  “Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (111G037), TÜBİTAK KAMAG (1007) Programı, doktora sonrası araştırmacı, May 2013- Şubat 2015.
 2. “Türkiye Elektrik Sektöründe CO2 Emisyonu Azaltma Potansiyelinin Enerji-Çevre Modeli ile Analizi”, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, araştırmacı, 2010-2012.
 3. “Türkiye Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi“(Turkey Improving Emissions Control Project Technical Assistance Project), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, araştırmacı, 2011 Eylül- 2012 Kasım. 
 4. "Elektrik Üretim Sektörünün Özelleştirilmesine İlişkin Çevre Müşavirlik Hizmetleri Projesi”, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi, araştırmacı, 2009- 2015
Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş

Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş

Enerji ve İklim Değişikliği

Enerji ve İklim Değişikliği

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus