öğr.gör Beste Burcu KASAP
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Beste Burcu KASAP

Beste Burcu KASAP
Ünvan
öğr.gör
Yabancı Diller
  • ingilizce
Uzmanlık Alanları
  • pazarlama
  • iktisat
Eposta
  • bestekasap@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/09/1983
Doğum Yeri
lüleburgaz
Lise
Lüleburgaz Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 0000

Lisans
Uludağ Üni.

Mezuniyet: 2005

Yüksek Lisans
Trakya Üni.

Mezuniyet: 2010

Doktora
Namık Kemal Üni.

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2009

Babaeski Meslek Yüksekokulu
  • Görev: Müdür Yardımcısı
  • Başlama: 17/06/2017

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
  • Görev: Bölüm Başkan V.
  • Başlama: 07/09/2010

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

KASAP BESTE BURCU,CANBAZ SERDAR (2017).  Kırklareli İlinde Eğitim ve Sağlık Sektöründe İşkoliklik Üzerine Bir Araştırma.  PESA International Journal of Social Studies, 3(4), 42-58., Doi: 10.25272/j.2149-8385.2017.3.4.05 (Yayın No: 3895134)

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

İçli, G., Vural, B., “Kırklareli İlinin Sosyoekonomik Kalkınmasında Mekan (Şehir) Pazarlamasının Rolü”Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:13 sayı 1 Haziran 2011 s.140-154

İçli, G., Vural, B., "Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları Çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyet Araştırması" Marmara Üniversitesi, İ.B.B.F. Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı 1, 2010-12-13

CAN ERTUĞ,Çiçek  Hüseyin,AKTAŞ FATMA OYA,IŞIK TAHSİN,KASAP BESTE BURCU,TEZSEZER SERAP,TÜZÜN ARPACIOĞLU IŞIL (2017).  MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ MESLEKÎ EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ(Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği).  The Journal of Social Sciences, 15(15), 220-247., Doi: 10.16990/SOBIDER.3726 (Kontrol No: 3634534)

KASAP BESTE BURCU,TAYSI KEMAL,CANBAZ SERDAR (2013).  “Banka Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Üzerinde Kırklareli İlinde Bir Araştırma”.  Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 33-46. (Kontrol No: 3518092)

İçli, Vural (2011).  KIRKLARELİ İLİNİN SOSOEKONOMİK KALKINMASINDA MEKAN  ŞEHİR  PAZARLAMASININ ROLÜ.  Trakya University Journal of Social Science, 13(1), 146-162. (Kontrol No: 469555)

ETİ İÇLİ GÜLNUR,KASAP BESTE BURCU (2010).  Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları Çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyeti Araştırması.  Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 28(1), 335-349. (Kontrol No: 469600)

KASAP, B.B., TAYSI, K., CANBAZ, S., “Banka Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Üzerinde Kırklareli İlinde Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 2013, ISSN:1309-8039 (Online)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
İçli, G., Vural, B., Şehir Markası Yaratma Süreci ve Kırklareli İli Örneği, II.Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik ve Stratejileri Sempozyumu, 2010

KASAP BESTE BURCU,CANBAZ SERDAR (2017).  Kırklareli İlinde Eğitim Ve Sağlık Sektöründe İşkoliklik Üzerine Bir Araştırma.  Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3746114)

KASAP BESTE BURCU,KILIÇ BÜLENT (2017).  Banka İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Kırklareli İli Örneği.  UMYOS 2017, 2 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535412)

CANBAZ SERDAR,KASAP BESTE BURCU (2017).  SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN EKSPERLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALGI VE TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AVCILAR ÖRNEĞİ.  UMYOS 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535421)

CAN ERTUĞ,Çiçek Hüseyin,AKTAŞ FATMA OYA,IŞIK TAHSİN,KASAP BESTE BURCU,TEZSEZER SERAP,TÜZÜN ARPACIOĞLU IŞIL (2017).  Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Eğitimlerini Değerlendirmeleri (Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği).  26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 1(1), 2325-2326. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3634566)

AKAN BETÜL,KASAP BESTE BURCU (2016).  SWOT Analysis Evaluation of YeniceCounty of Canakkale Province in LocationMarketing Framework.  International Balkan and near eastern social sciences conference series (IBANESS), 202-211. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3522764)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
İçli,G.,Çopur,E.,Vural,B. Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyet Araştırması, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS’2009
Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi

Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi

E-Bankacılık

Genel İşletme

Hayat Dışı Sigortalar

.

Reasürans Tekinkleri

BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!15/08/2014 11:09:49
SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!!!15/08/2014 11:09:49

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus