öğr.gör Beste Burcu KASAP
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Beste Burcu KASAP

Beste Burcu KASAP
Ünvan
öğr.gör
Yabancı Diller
  • ingilizce
Uzmanlık Alanları
  • pazarlama
  • iktisat
Telefon
Eposta
  • bestekasap@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/09/1983
Doğum Yeri
lüleburgaz
Lisans
uludağ üni.

Mezuniyet: 2005

Yüksek Lisans
trakya üni.

Mezuniyet: 2010

Öğretim Görevlisi
Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2009

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
  • Görev: Bölüm Başkan V.
  • Başlama: 07/09/2010

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

İçli, G., Vural, B., “Kırklareli İlinin Sosyoekonomik Kalkınmasında Mekan (Şehir) Pazarlamasının Rolü”Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:13 sayı 1 Haziran 2011 s.140-154

İçli, G., Vural, B., "Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları Çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyet Araştırması" Marmara Üniversitesi, İ.B.B.F. Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı 1, 2010-12-13

KASAP, B.B., TAYSI, K., CANBAZ, S., “Banka Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Üzerinde Kırklareli İlinde Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 2013, ISSN:1309-8039 (Online)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
İçli, G., Vural, B., Şehir Markası Yaratma Süreci ve Kırklareli İli Örneği, II.Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik ve Stratejileri Sempozyumu, 2010
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
İçli,G.,Çopur,E.,Vural,B. Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyet Araştırması, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS’2009
BES ve Hayat Sigortaları

Bireysel ve Kurumsal Bankacılık

E-Bankacılık

Genel İşletme

Reasürans Tekinkleri

SİGORTA iŞLETMECİLİĞİ

Temel Bankacılık Bilgileri

Temel Kredi Bilgileri

Temel Sigortacılık Bilgileri

Yönlendirilmiş Çalışma

BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!15/08/2014 11:09:49
SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!!!15/08/2014 11:09:49

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus