öğr.gör Beste Burcu KASAP
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Beste Burcu KASAP

Beste Burcu KASAP
Ünvan
öğr.gör
Yabancı Diller
  • ingilizce
Uzmanlık Alanları
  • pazarlama
  • iktisat
Eposta
  • bestekasap@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/09/1983
Doğum Yeri
lüleburgaz
Lise
Lüleburgaz Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 0000

Lisans
Uludağ Üni.

Mezuniyet: 2005

Yüksek Lisans
Trakya Üni.

Mezuniyet: 2010

Doktora
Namık Kemal Üni.

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2009

Babaeski Meslek Yüksekokulu
  • Görev: Müdür Yardımcısı
  • Başlama: 17/06/2017

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
  • Görev: Bölüm Başkan V.
  • Başlama: 07/09/2010

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

KASAP BESTE BURCU,CANBAZ SERDAR (2017).  Kırklareli İlinde Eğitim ve Sağlık Sektöründe İşkoliklik Üzerine Bir Araştırma.  PESA International Journal of Social Studies, 3(4), 42-58., Doi: 10.25272/j.2149-8385.2017.3.4.05 (Yayın No: 3895134)

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

CAN ERTUĞ,Çiçek  Hüseyin,AKTAŞ FATMA OYA,IŞIK TAHSİN,KASAP BESTE BURCU,TEZSEZER SERAP,TÜZÜN ARPACIOĞLU IŞIL (2017).  MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ MESLEKÎ EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ(Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği).  The Journal of Social Sciences, 15(15), 220-247., Doi: 10.16990/SOBIDER.3726 (Kontrol No: 3634534)

KASAP BESTE BURCU,TAYSI KEMAL,CANBAZ SERDAR (2013).  “Banka Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Üzerinde Kırklareli İlinde Bir Araştırma”.  Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 33-46. (Kontrol No: 3518092)

İçli, Vural (2011).  KIRKLARELİ İLİNİN SOSOEKONOMİK KALKINMASINDA MEKAN  ŞEHİR  PAZARLAMASININ ROLÜ.  Trakya University Journal of Social Science, 13(1), 146-162. (Kontrol No: 469555)

ETİ İÇLİ GÜLNUR,KASAP BESTE BURCU (2010).  Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları Çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyeti Araştırması.  Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 28(1), 335-349. (Kontrol No: 469600)

KASAP, B.B., TAYSI, K., CANBAZ, S., “Banka Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Üzerinde Kırklareli İlinde Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 2013, ISSN:1309-8039 (Online)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
İçli, G., Vural, B., Şehir Markası Yaratma Süreci ve Kırklareli İli Örneği, II.Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik ve Stratejileri Sempozyumu, 2010

KASAP BESTE BURCU,CANBAZ SERDAR (2017).  Kırklareli İlinde Eğitim Ve Sağlık Sektöründe İşkoliklik Üzerine Bir Araştırma.  Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3746114)

KASAP BESTE BURCU,KILIÇ BÜLENT (2017).  Banka İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Kırklareli İli Örneği.  UMYOS 2017, 2 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535412)

CANBAZ SERDAR,KASAP BESTE BURCU (2017).  SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN EKSPERLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALGI VE TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AVCILAR ÖRNEĞİ.  UMYOS 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535421)

CAN ERTUĞ,Çiçek Hüseyin,AKTAŞ FATMA OYA,IŞIK TAHSİN,KASAP BESTE BURCU,TEZSEZER SERAP,TÜZÜN ARPACIOĞLU IŞIL (2017).  Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Eğitimlerini Değerlendirmeleri (Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği).  26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 1(1), 2325-2326. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3634566)

AKAN BETÜL,KASAP BESTE BURCU (2016).  SWOT Analysis Evaluation of YeniceCounty of Canakkale Province in LocationMarketing Framework.  International Balkan and near eastern social sciences conference series (IBANESS), 202-211. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3522764)

SELVİ MURAT SELİM,KASAP BESTE BURCU,UYAR Candan,Yüksel Ahmet (2019).  Firmaların Satış ve Pazarlama Personelinin Tedarik Kaynaklarına İlişkin Betimsel Bir Araştırma,.  III. Uluslararası Farkındalık Konferansı, 1303-1327. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5817450)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
İçli,G.,Çopur,E.,Vural,B. Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyet Araştırması, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS’2009
Basılmış Kitap ya da Bölümler

 

 

 

 

 

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Multidisipliner Bakış, Bölüm adı:(Ekonomik Durgunluk Dönemlerindeki Vergi İndirimlerinin Tüketicilerin Satınalma Tutum ve Davranışlarına Etkisi: Türkiye’deki ÖTD ve KDV İndirimleri Örneği (2018 Mayıs-2019 Mart) (2019)., SELVİ MURAT SELİM,KASAP BESTE BURCU,PAJO AYKUT,  Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Editör:Ayhan AYTAÇ, Giray Saynur DERMAN ve Mustafa TALAS, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 392, ISBN:E-ISBN: 978-605-7594-30-, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5817120)

1.

Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi

Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi

E-Bankacılık

Genel İşletme

Hayat Dışı Sigortalar

.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Sigortada Risk Yönetimi

Sigortada Risk Yönetimi

BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!15/08/2014 11:09:49
SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!!!15/08/2014 11:09:49

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus