Bilal DEVECİ

Bilal DEVECİ

Dr. Öğr. Üyesi

Turizm Fakültesi

bdeveci@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
 • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik A.B.D. Doktora
  Mezuniyet: 2016
 • Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği A.B.D. Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2010
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Lisans
  Mezuniyet: 2007
 • Gaziosmanpaşa Anadolu Meslek Lisesi Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Bölümü Lise
  Mezuniyet: 2002
Uzmanlık Alanları
Vanilya Baharatı gastronomi yiyecek ve içecek Turizm Eğitimi Türk Mutfağı
İlgi Alanları
turizm işletmeciliği
uzayda beslenme
baharatlar
sürdürebilirlik
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Başlama: 2017
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi (BTİOYO), Başlama: 2011
 • Araştırma Görevlisi
  Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi (BTİOYO), Başlama: 2016

Görevler

Turizm Fakültesi
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı 15/11/2017 -
Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi
 • Müdür Yardımcısı 01/11/2017 - 09/03/2020

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Deveci, Bilal, Serkan Türkmen ve Cevdet Avcıkurt. (2016). Vanilya Baharatı ve Kullanım Alanları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13 (3) 5340-5350.

 • Deveci, Bilal ve Cevdet Avcıkurt (2017). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Otel Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Asosjournal, 5 (40), 34-42.

 • Deveci, Bilal, Bahar Deveci ve Cevdet Avcıkurt (2017). Yeme Davranışı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (3), 118-134.

 • Deveci, Bilal, (2017). İş-Aile ve Aile-İş Çatışması Düzeyleri ile Genel İş-Aile Çatışma Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4 (4), 541-553.

 • Deveci, Bilal, Serkan Türkmen ve Cevdet Avcıkurt. (2013). Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2): 29-34.

 • Deveci, Bilal, (2019), Service Quality Measurement of Higher Education Institutions in TR21 Thrace Region: AStudy on Tourism Student, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4), 2418-2437.

 • Deveci, Bilal. (2020). Kırklareli Dibek Kahvehanesinin Tercih Edilme Sebeplerinin Belirlenmesi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 50-66.

 • Deveci, Bilal, Bahar Deveci (2018). "Örnek Olay" Çalışmasına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme, Social Sciences Studies Journal, 4 (13), 126-135.

 • Deveci, Bilal, Bahar Deveci, Nilgün Karaman ve Yusuf Aymankuy (2017). Mutfak Departmanına Yönelik Tutum: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 64 (Kasım-Aralık),717-732

 • Deveci, Bilal ve Bahar Deveci (2018), Uzayda Beslenme ve Gelişim Süreci Üzerine Teorik Bir Değerlendirme, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (3), 26-38.

 • Deveci, Bilal ve Bahar Deveci (2018), Vanilya ve Vanilin ile İlgili Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (3), 169-177.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Deveci, Bilal, (2017). İş Stresi ve Turizm İşletmelerinde Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 39-53

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Deveci, Bilal ve Baturhan Baş (2020), Yaşam Kalitesi Ölçümü: Kırklareli Yerel Halkı Üzerine Bir Araştırma, Atlas International Congres on Social Sciences 5. Proceeding Book, Diyarbakır, 7-19.

 • Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu, Serkan Türkmen ve Bilal Deveci. (2012). Turizm İşletmelerinde Psikolojik Yıldırma Uygulamaları ve Turizm Öğrencilerinin Sektör Tercihleri Üzerindeki Etkileri, I. İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uluslararası Bilimsel ve Uygulama Kongresi, 23-25 Kasım Azerbeycan/Bakü, 419-443.

 • Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu, Serkan Türkmen, Bilal Deveci ve İbrahim Giritlioğlu (2012). Türkiye’de yerel Turizm Ofislerinin Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, I. İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uluslararası Bilimsel ve Uygulama Kongresi, 23-25 Kasım Azerbeycan/Bakü, 394-402.

 • Avcıkurt, Cevdet ve Bilal Deveci. (2013). Türkiye'de Örgün Turizm Eğitim Sisteminin Mevcut Durum Analizi, Works of The International Scıentıfıc-Practıcal Conference "Development of Science, Education and Culture of İndepent Kazakhstan İn Condıtıons of Global Challenges of Modernıty". M. Auezov South Kazakhstan State University, 230-240.

 • Mehmet Sarıoğlan, Nebahat Seda Manavgat, Bilal Deveci  (2018). Kırsal Turizmin Geliştirilmesi İçin Yiyecek-İçecek Unsuru Olarak Gül Bitkisinin Kullanımına İlişkin Bir Araştırma; Isparta Örneği, 7.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi/2nd International Rural Tourism and Development Congress

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Deveci, Bilal ve Burhanettin Zengin (2009), “Turizm Pazarlamasında İletişim Etiği: Ankara ‘da ki Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma” , 8. Geleneksel Turizm Paneli Bildiri Kitapçığı, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Sakarya.

 • Giritlioğlu, İbrahim, Serkan Türkmen, Bilal Deveci ve Cevdet Avcıkurt. (2012). Türkiye’de Turizm Bilim Dalında Tamamlanan Doktora Tezlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, 13. Ulusal Turizm Kongresi (06-09 Aralık 2012: Antalya) Bildiri Kitabı, 385-396.

 • Avcıkurt, Cevdet, Bilal Deveci ve Serkan Türkmen. (2012). Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunlarının Turizm Sektöründeki İstihdam Profili, Turizm Eğitimi Konferansı (17-19 Ekim 2012: Ankara), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: Ankara, 109-119.

 • Avcıkurt, Cevdet, Bilal Deveci ve Serkan Türkmen. (2014). Türk Turizm Eğitimi İçerisindeki BTİOYO'nun Yeri ve Önemi, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi(03-06 Nisan 2014)  Bildiri Kitabı. 

 • Deveci, Bilal ve Burhanettin Zengin (2010), Konaklama İşletmeleri Açısından Ağızdan Ağıza iletişimin Tüketicilerin Satın Alma Kararlarına Etkileri: Ankara Örneği, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Deveci, Bilal, (2020). Usage Areas of Salt Mineral and Its Varieties (Eds: Türkmen F.) Selected Academic Studies From Turkish Tourism Sector, Peter Lang: Germany

 • Deveci, Bilal, (2019). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar-1 (Eds: Sönmez, S., Özçoban, E., Balkan, D. ve Karakuş, H.) Mental İyi Oluş ve Devamsızlık Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma, Gece Akademi: Ankara.

 • Deveci, Bilal, Cevdet Avcıkurt. (2019). Social, Human and Administrative Sciences Research Papers (Elagöz, İ., Gezer, A., Yılmaz, A. ve Erdoğan, G.) Quality of Life Measurement: A Research on 4-and 5 Star Hotel Kıtchen Employees in Antalya, Gece Akademi: Ankara

 • Deveci, Bilal, (2019). Theory and Practice in Social Sciences (Eds: Krystev, V., Efe, R. ve Atasoy, E.) A Study on Measuring Career Adaptability of Students who Study Tourism, St. Kliment Ohridski University Press: Sofia.

 • Deveci, Bilal, (2019). Bir Yerin Tabaktaki Kimliği (Eds: Saçılık, M.Y. ve Çevik, S.) Kırklareli: Kırklareli Köftesi, Detay Yayıncılık: Ankara. 

 • Deveci, Bilal,  Haydar Şahin. (2019). Bir Yerin Tabaktaki Kimliği (Eds: Saçılık, M.Y. ve Çevik, S.) Yozgat: Yozgat Arabaşısı, Detay Yayıncılık: Ankara. 

 • Deveci, Bilal ve Uğur Ceylan. (2019). İşletme ve Ekonomi Yazıları: Çevre (Eds: Güven, Ö. Z. ve Doğrul, H. G.) Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Uygulamalar, Ekin Yayıncılık: Bursa.

 • Ceylan, Uğur ve Bilal Deveci (2019). İşletme ve Ekonomi Yazıları: Sürdürebilirlik (Eds: Çelikkol, M. ve Bengül, S. S.) Turistlerin Sürdürülebilir Çevre Davranışları, Ekin Yayıncılık: Bursa.

 • Deveci, Bilal, (2019). Güncel Konular Işığında Etik: Seçme Yazılar (Eds: Önder, Ş. ve Sezici, E.) Gastronomi ve Etik, Ekin Yayıncılık: Bursa.

 • Deveci, Bilal, Bahar Deveci, Yusuf Aymankuy ve Şimal Aymankuy. (2018). Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar (Eds. Hacıoğlu N., Avcıkurt C., Kılıç A. ve Ulusoy Yıldırım H.) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (Yds) Yönelik Tutum: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Detay Yayıncılık: Ankara 

 • Akay, Bayram ve Bilal Deveci (2018). Turizm İletişimi (Eds: Şengül, S., Ulama, Ş. ve Türkay, O.) Turizm İşletmelerinde Konuk Şikâyet Yönetimi, Detay Yayıncılık: Ankara.

   

Diğer
 • Deveci, Bilal (2010), Konaklama İşletmeleri Açısından Ağızdan Ağıza iletişimin Tüketicilerin Satın Alma Kararlarına Etkileri: Ankara Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 • Deveci, Bilal. (2016). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Otel Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Verilen Dersler

Avrupa Birliği ve Turizm
 • Avrupa Birliği ve Turizm

İş yeri Eğitimi (uygulama)
 • İş yeri  Eğitimi 

Kongre ve Fuar Yönetimi
 • Kongre ve Fuar Yönetimi 

Tur Planlaması ve Operasyonu
 • Tur Planlaması ve Operasyonu

Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
 • Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Turizm Sosyolojisi
 • Turizm Sosyolojisi

Türk ve Dünya Mutfağı
 • Türk ve Dünya Mutfağı 

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi
 • Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi