Dr. Öğr. Üyesi Bilal DEVECİ
Turizm Fakültesi
Bilal DEVECİ

Bilal DEVECİ
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Vanilya Baharatı
 • gastronomi
 • yiyecek ve içecek
 • Turizm Eğitimi
 • Türk Mutfağı
İlgi Alanları
 • gastronomi
 • turizm işletmeciliği
 • uzay yiyecekleri
 • uzayda beslenme
 • baharatlar
Eposta
 • bdeveci@klu.edu.tr
 • bilaldeveci@gmail.com
Doğum Tarihi
1984
Doğum Yeri
Ankara
Lise
Gaziosmanpaşa Anadolu Meslek Lisesi Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Bölümü

Mezuniyet: 2002

Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği A.B.D.

Mezuniyet: 2010

Doktora
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik A.B.D.

Mezuniyet: 2016

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi Doktor
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi (BTİOYO)

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi (BTİOYO)

Başlama: 2011

Turizm Fakültesi
 • Görev: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı
 • Başlama: 15/11/2017

Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 01/11/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Deveci, Bilal, Serkan Türkmen ve Cevdet Avcıkurt. (2016). Vanilya Baharatı ve Kullanım Alanları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13 (3) 5340-5350.

Deveci, Bilal ve Cevdet Avcıkurt (2017). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Otel Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Asosjournal, 5 (40), 34-42.

Deveci, Bilal, Bahar Deveci ve Cevdet Avcıkurt (2017). Yeme Davranışı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (3), 118-134.

Deveci, Bilal, (2017). İş-Aile ve Aile-İş Çatışması Düzeyleri ile Genel İş-Aile Çatışma Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4 (4), 541-553.

Deveci, Bilal, Serkan Türkmen ve Cevdet Avcıkurt. (2013). Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2): 29-34.

Deveci, Bilal, Bahar Deveci (2018). "Örnek Olay" Çalışmasına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme, Social Sciences Studies Journal, 4 (13), 126-135.

Deveci, Bilal, Bahar Deveci, Nilgün Karaman ve Yusuf Aymankuy (2017). Mutfak Departmanına Yönelik Tutum: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 64 (Kasım-Aralık),717-732

Deveci, Bilal ve Bahar Deveci (2018), Uzayda Beslenme ve Gelişim Süreci Üzerine Teorik Bir Değerlendirme, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (3), 26-38.

Deveci, Bilal ve Bahar Deveci (2018), Vanilya ve Vanilin ile İlgili Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (3), 169-177.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Deveci, Bilal, (2017). İş Stresi ve Turizm İşletmelerinde Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 39-53

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu, Serkan Türkmen ve Bilal Deveci. (2012). Turizm İşletmelerinde Psikolojik Yıldırma Uygulamaları ve Turizm Öğrencilerinin Sektör Tercihleri Üzerindeki Etkileri, I. İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uluslararası Bilimsel ve Uygulama Kongresi, 23-25 Kasım Azerbeycan/Bakü, 419-443.

Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu, Serkan Türkmen, Bilal Deveci ve İbrahim Giritlioğlu (2012). Türkiye’de yerel Turizm Ofislerinin Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, I. İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uluslararası Bilimsel ve Uygulama Kongresi, 23-25 Kasım Azerbeycan/Bakü, 394-402.

Avcıkurt, Cevdet ve Bilal Deveci. (2013). Türkiye'de Örgün Turizm Eğitim Sisteminin Mevcut Durum Analizi, Works of The International Scıentıfıc-Practıcal Conference "Development of Science, Education and Culture of İndepent Kazakhstan İn Condıtıons of Global Challenges of Modernıty". M. Auezov South Kazakhstan State University, 230-240.

Mehmet Sarıoğlan, Nebahat Seda Manavgat, Bilal Deveci (2018). Kırsal Turizmin Geliştirilmesi İçin Yiyecek-İçecek Unsuru Olarak Gül Bitkisinin Kullanımına İlişkin Bir Araştırma; Isparta Örneği, 7.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi/2nd International Rural Tourism and Development Congress

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Deveci, Bilal ve Burhanettin Zengin (2009), “Turizm Pazarlamasında İletişim Etiği: Ankara ‘da ki Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma” , 8. Geleneksel Turizm Paneli Bildiri Kitapçığı, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Sakarya.

Giritlioğlu, İbrahim, Serkan Türkmen, Bilal Deveci ve Cevdet Avcıkurt. (2012). Türkiye’de Turizm Bilim Dalında Tamamlanan Doktora Tezlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, 13. Ulusal Turizm Kongresi (06-09 Aralık 2012: Antalya) Bildiri Kitabı, 385-396.

Avcıkurt, Cevdet, Bilal Deveci ve Serkan Türkmen. (2012). Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunlarının Turizm Sektöründeki İstihdam Profili, Turizm Eğitimi Konferansı (17-19 Ekim 2012: Ankara), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: Ankara, 109-119.

Avcıkurt, Cevdet, Bilal Deveci ve Serkan Türkmen. (2014). Türk Turizm Eğitimi İçerisindeki BTİOYO'nun Yeri ve Önemi, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi(03-06 Nisan 2014)  Bildiri Kitabı. 

Deveci, Bilal ve Burhanettin Zengin (2010), Konaklama İşletmeleri Açısından Ağızdan Ağıza iletişimin Tüketicilerin Satın Alma Kararlarına Etkileri: Ankara Örneği, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Deveci, Bilal, Bahar Deveci, Yusuf Aymankuy ve Şimal Aymankuy. (2018). Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar (Eds. Hacıoğlu N., Avcıkurt C., Kılıç A. ve Ulusoy Yıldırım H.) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (Yds) Yönelik Tutum: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Detay Yayıncılık: Ankara 

Akay, Bayram ve Bilal Deveci (2018). Turizm İletişimi (Eds: Şengül, S., Ulama, Ş. ve Türkay, O.) Turizm İşletmelerinde Konuk Şikâyet Yönetimi, Detay Yayıncılık: Ankara.

 

Diğer

Deveci, Bilal (2010), Konaklama İşletmeleri Açısından Ağızdan Ağıza iletişimin Tüketicilerin Satın Alma Kararlarına Etkileri: Ankara Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Deveci, Bilal. (2016). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Otel Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Avrupa Birliği ve Turizm

Avrupa Birliği ve Turizm

İş yeri Eğitimi (uygulama)

İş yeri  Eğitimi 

Kongre ve Fuar Yönetimi

Kongre ve Fuar Yönetimi 

Tur Planlaması ve Operasyonu

Tur Planlaması ve Operasyonu

Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Turizm Sosyolojisi

Turizm Sosyolojisi

Türk ve Dünya Mutfağı

Türk ve Dünya Mutfağı 

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi

işyeri eğitimi dersi vize sınav duyurusu!!!26/03/2018 01:34:47
LİSANS TEZ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!!19/01/2018 12:00:30

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus