Araştırma Görevlisi Bayram BALCI
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bayram BALCI

Bayram BALCI
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Endüstri İlişkileri
  • Endüstri 4.0
Eposta
  • byrmblc@gmail.com
  • bayram.balci@klu.edu.tr
Lisans
Uludağ Üniversitesi-ÇEEİ

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
Brunel University (Londra) - İnsan Kaynakları Yönetimi

Mezuniyet: 0000

Doktora
Kırklareli Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YENİHAN, B., Mert, Ö. N. E. R., & BALCI, B. (2016). İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki AVM'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi4(1).

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

AYKAÇ, M , BALCI, B . (). ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: TAMAMLAYICI MI, İKAME Mİ?. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 1-25.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Balcı, B. & Yertüm, U. (2018), Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri: Japon Endüstri İlişkileri Sistemi, Dora Yayın Evi. 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus