Dr. Öğretim Üyesi Banu Tellioğlu
Fen Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Banu Tellioğlu

Banu Tellioğlu
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce (İleri Düzey) Almanca (Orta Düzey)
Uzmanlık Alanları
 • Çeviri kuramı
 • Çeviri etiği
 • Edebiyat çevirisi
 • Çeviri eleştirisi
İlgi Alanları
 • Edebiyat
 • Fotoğrafçılık
Eposta
 • banutellioglu@klu.edu.tr
Doğum Yeri
İstanbul
Lisans
Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü

Mezuniyet: 1995

Yüksek Lisans
Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü

Mezuniyet: 1998

Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Programı

Mezuniyet: 2015

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Mütercim Tercümanlık Bölümü (Bölüm Başkanı)
 • Başlama: 15/12/2015

Yeditepe Üniversitesi
 • Görev: İngilizce Hazırlık Okulu (Yönetici)
 • Başlama: 01/10/2001
 • Bitirme: 01/09/2015

Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Görev: Mütercim Tercümanlık Bölümü (Öğretim Görevlisi)
 • Başlama: 01/09/1997
 • Bitirme: 01/09/2001

İstanbul Üniversitesi
 • Görev: Devlet Konservatuarı (Okutman)
 • Başlama: 01/09/1996
 • Bitirme: 01/09/1997

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Karadağ, Ayşe Banu ve Banu Tellioğlu. 2015. “Çeviribilimde Yeni Evrenselcilik: Meslek Etiğinin Yükselişi”.  RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. s. 3: 92-102.

Tellioğlu, Banu. 2018. "Şiir Çevirisi Eleştirisinde Çevrilebilirlik/Çevrilemezlik İkiliğini Aşmak".  RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (11), 192-213., Doi: 10.29000/rumelide.417493 (Yayın No: 4339910)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Tellioğlu, Banu. 2018. "Bir Çeviri Etiği Dersine Doğru".  1. Uluslararası Rumeli Dil, Edebiyat, Çeviri Sempozyumu, 254-265., Doi: 10.29000/rumelide. 454276 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4339923)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Tellioğlu, Banu. 1999. “Hans J. Vermeer’in Skopos Kuramı ve Bu Kuramın Çeviri Eleştirisine Yansımaları: Görece Görecelik”. Çeviride Uygulama Sorunları. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 159-167.

Tellioğlu, Banu. 2017. “Çeviri Kuramı Neden Önemlidir?”. Trakya Üniversitesi Çeviribilim Günleri (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:4168213)

Diğer

YORUM - Tellioğlu, Banu. 2011. “Sorumluluk Nereye Kadar?”. Çeviribilim: Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi. s. 7: 3. 

ÇEVİRİ KİTAP - de Botton, Alain. 2007. Mutluluğun Mimarisi. Çev. Banu Tellioğlu. İstanbul: Sel Yayıncılık.

ÇEVİRİ KİTAP - Hornby, Nick. 2006. Düşerken. Çev.  Banu Tellioğlu. İstanbul: Sel Yayıncılık.

ÇEVİRİ KİTAP - Golding, William. 2005. Aşağıdaki Yangın. Çev. Banu Tellioğlu. İstanbul: Sel Yayıncılık.

ÇEVİRİ KİTAP - de Botton, Alain. 2003. Felsefenin Tesellisi. Çev. Banu Tellioğlu. İstanbul: Sel Yayıncılık.

ÇEVİRİ KİTAP - de Botton, Alain. 2002. Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir?. Çev.  Banu Tellioğlu. İstanbul: Sel Yayıncılık.

ÇEVİRİ KİTAP - Erdrich, Louise. 1999. Bingo Palas.  Çev.  Banu Tellioğlu. İstanbul: Telos Yayınları.

ÇEVİRİ MAKALE - Katz, Stephen. 1997. “Postmodern Konuşma ve Yazma Yolları”. Çev. Ayşe Ece ve Banu Tellioğlu. Varlık. s. 1073. İstanbul: Varlık Yayınları. 26-27.

ÇEVİRİ MAKALE - Showalter, Elaine. 1996. “Edebiyatta Kadın Geleneği”. Çev. Ayşe Banu Karadağ, Banu Tellioğlu, Ayşe Fitnat Ece, Seda Darcan, ve Aslı Kalem. Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık. 165-187.

ÇEVİRİ KİTAP -  2018. British Ottoman Relations through the Yıldız Palace Photography Collection, Çev. Banu Tellioğlu ve Ceren Demirdöğdü. Yıldız Teknik Üniversitesi II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi. Editör: Prof. Dr. Melek A. Özyetgin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 151, ISBN:978-975-461-546-3, Türkçe, (Yayın No: 4342235)

History of Translation/Çeviri Tarihi

Course Description and Objectives:

 

This course aims to give students an overview of the major developments in the history of translation, from the 1st Century BC to the present day. In the first half of the semester, you will be learning about the basic developments, concepts and discussions that have shaped the modern Translation Studies. In the second half, we will turn our attention to the developments in Turkey and focus on the translation practices in the Reorganization (Tanzimat) Period and Republican Period. Our two-hour-long lessons will mostly be devoted to discussions led by me so you will be expected to read the texts in the reader and be able to answer basic questions in class. We will also be comparing past approaches, ideas, and strategies to their present-day equivalents. By looking at the past, we will have a better understanding of the contemporary theoretical discussions in the field of translation. At the end of the course, students are expected to:

- develop an understanding of the basic developments in history of translation from the 1st Century BC to the present day,

- develop an understanding of the basic developments in Turkey, mainly on the Reorganization (Tanzimat) Period and Translation Office (Tercüme Bürosu),

- know how to interpret historical facts or ideas and how to relate them to their present counterparts,

- think critically and make informed judgments

 

Course Policies:

 • Discussion on readings will certainly take up a significant portion of class sessions although some key concepts will be introduced by the instructor. The students are required to listen attentively, take notes, bring readers to the class every week and participate in the class discussions. The students are also required to read all the assigned texts before coming to class.
 • Some classes will be held in English and some will be in Turkish depending on the material.
 • Punctuality and regular attendance are necessary. If you miss this class for more than four weeks, you will automatically fail the course. It is your responsibility to keep up with your absences.
 • All electronic devices are to be set in silent mode and kept out of sight during class.
 • There will be one midterm exam given about halfway through the course and one final exam at the end of the semester. The midterm exam is worth %40 and final exam is worth %60 of your final grade. This course will be graded on a curve. In the grading of the exams, up to 25 % of the total mark will be taken off for the grammatical and writing mistakes if the exam/question is in English. Also, students who get less than 40 / 100 in the final exam will automatically fail the course no matter how high their midterm results are. Any form of cheating during the exams will not be tolerated and will result in FF grade.
Introduction to Translation I/Çeviriye Giriş I

Dersin amacı:

Çevirmenler profesyonel hayatta her biri kendine özgü sorunlar ve zorluklar içeren pek çok metin türüyle karşılaşırlar. Bu dersin amacı öğrencilerin, değişik alanlarda kaleme alınmış farklı metin türlerinin çevirisiyle ilgili deneyim kazanmalarını, bütün metinlerin çevirisinde kullanılabilecek tek bir yöntem bulunmadığını kavramalarını ve bu farklı metin türlerini hem Türkçeye hem İngilizceye çevirmek için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:

Öğrenciler çeviri uygulamasına basit alıştırmalarla, farklı alanlarda yazılmış farklı metin türlerinden seçilen karmaşık cümleleri çevirmekle başlayacak, daha sonra gene farklı alanlardan  kısa metin çevirileriyle çeviri uygulamalarına devam edeceklerdir. Derste öğrencilerden hem kendi çevirilerini hem de sınıf arkadaşlarının çevirilerini düzeltmeleri de istenecek, böylelikle öğrenciler hem kendi çevirilerine hem de başkası tarafından yapılan çevirilere eleştirel gözle bakabilme ve çeviri değerlendirmesi yapabilme becerisini edinme şansı yakalayabileceklerdir. Sınıf içinde yürütülecek tartışmalarda ‘iş olarak çeviri’, ‘çevirmenin amacı’, ‘çevirinin işlevi’, ‘hedef kitle’, ‘kültür’ ve ‘eşdeğerlik’ gibi kavramlar üzerinde durulacak, bunlardan hareketle öğrencilerin çeviriye ilişkin geniş bir perspektif kazanmaları ve çeviriyi bir meslek olarak algılamaları sağlanmaya çalışılacaktır.

Introduction to Translation II/Çeviriye Giriş II

Dersin amacı:

Bu dersin amacı, öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilmelerini mümkün kılacak dilsel ve kültürel bir farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği:

Öğrenciler, dönem boyunca çeşitli alanlardan seçilen ve farklı konular içeren metinler üzerinde çalışacaklardır. Her hafta, seçilen bir metin türünden bir pasaj çevirmeleri istenen öğrencilerden çeviri sürecinde aldıkları kararları detaylı biçimde anlatıp temellendirecekleri bir yazılı rapor sunmaları da istenecektir. Sınıf içinde yürütülecek tartışmalarda ise öğrenciler çevirmenlik mesleğine ilişkin kuramsal ve pratik meseleleri değerlendirme olanağı bulacaklardır.

Textual AnalysisIII/Metin İnceleme III

Course Description and Objectives:

The aim of the course is to develop higher-order reading skills and to train students how to read attentively, to think critically and analytically, to produce and evaluate interpretations, to make educated guesses by assessing evidence, and to deploy it effectively in their own work. During the semester we will be reading and discussing works of literature.

At the end of the course, students are expected to:

 1. identify characteristics of literary genres;
 2. recognize and understand most critical and literary terms;
 3. develop methods and strategies for analyzing and interpreting texts; and
 4. demonstrate a command of these methods and strategies in written work.

Course Policies:

 • Discussion on readings will certainly take up a significant portion of class sessions although some key concepts will be introduced by the instructor. The students are required to listen attentively to the lectures, take notes, bring readers to the class every week and participate in the class discussions. The students are also required to read all the assigned texts before coming to class.
 • All classes and exams will be in English.
 • Punctuality and regular attendance are necessary. If you miss this class for more than four weeks, you will automatically fail the course. It is your responsibility to keep up with your absences.
 • All electronic devices are to be set in silent mode and kept out of sight during class.
 • There will be one midterm exam given about halfway through the course and one final exam at the end of the semester. The midterm exam is worth %40 and final exam is worth %60 of your final grade. This course will be graded on a curve. In the grading of the exams, up to 25 % of the total mark will be taken off for the grammatical and writing mistakes. Also, students who get less than 40 / 100 in the final exam will automatically fail the course no matter how high their midterm results are. Any form of cheating during the exams will not be tolerated and will result in FF grade.
 • This class welcomes and respects the viewpoints of all students. Also, all members of this class are expected to treat each other with respect and dignity, and to listen to every voice very carefully.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus