Doç. Dr. Seda BALKAN
Fen Edebiyat Fakültesi
Seda BALKAN

Seda BALKAN
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Biyokimya
  • Biyoteknoloji
  • moleküler biyoloji
Eposta
  • balkan.seda@klu.edu.tr
  • balkan.seda@hotmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Kırklareli
Lisans
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Mezuniyet: 2004

Doktora
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Mezuniyet: 2010

Doktor Öğretim Üyesi
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Başlama: 2010

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • Görev: BÖLÜM BAŞKANI
  • Başlama: 13/07/2010

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

ÖZCAN C., BALKAN S. Multi-residue determination of organochlorine pesticides in vegetables in Kırklareli, Turkey by gas chromatography-mass spectrometry.Journal of Analytical Chemistry, 72 (7): 761-769, 2018.

Balkan, B., Balkan, S., Aydoğdu, H., et al., Evaluation of Antioxidant Activities and Antifungal Activity of Different Plants Species Against Pink Mold Rot-Causing Trichothecium roseum. Arab. J. Sci. Eng. 42; 2279-2289 (2017).  

Balkan S., Determination of a new promising natural antifungal product against Penicillium digitatum, Pak. J. Bot., 50(3):1247-1252, 2018

Balkan B., Aydoğdu H., Balkan S.  et. al., Evaluation of antioxidant and antifungal activities of several plants against agents of postharvest citrus sour rot and green mould rot;Romanian Biotechnological Letters, 24(5):798-806,2019

Balkan, S., Aktaç, T. Protective effects of α-lipoic acid and chondroitin-4-sulfate against benomylinduced toxicity in rats, Toxicological & Environmental Chemistry, 95; 10, 1712-1721 (2014).

Balkan B., Balkan S. and Ertan F., “Optimization of parameters for a-amylase production under solid state fermentation by Trichothecium roseum” Romanian Biotechnology Letter, 16: 5, 6591-6600 (2011). 

Ertan, F., Balkan, B., Balkan, S. and Aktaç, T., “Solid State Fermentation for the Production of α-Amylase from Penicillium chrysogenum Using Mixed Agricultural By-Products as Substrate”, Biologia, Bratislava ,61 (6), 657-661 (2006). 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Seda BALKAN. Eritrositlerde in vitro oksidatif strese karşı antioksidan olarak değerlendirilen çeşitli bitki ekstraktları, Trakya University Journalof Natural Sciences, 18(2). DOI: 10.23902/trkjnat.297800, 2017

Balkan S, EVALUATION OF EINKORN BRAN AS SUBSTRATE FOR SYNTHESIS OF ALPHA AMYLASE FROM PENICILLIUMHERQUEI IN SOLID STATE FERMENTATION PROCESS,Electronic Journal of Vocational Colleges,8(2):2018

Bilal BALKAN, Seda BALKAN, Halide AYDOĞDU, Özge ÖZCAN. "Antifungal Activities of Ailanthus altissima Swingle and Juglans regia L. Leaves Against Some Cereal Fungi", Journal of Applied Biological Sciences 8 (1): 76-79, 2014.
Balkan S., Aktaç T., Study on the liver functions in rats exposed to benomyl, Journal of Biological Science, 5(5): 666-669, (2005).
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Balkan S, The Effect on Antioxidant Defense System of Chondroitin-4-Sulphate in Human Erythrocytes Subject to High Glucose Levels: In The Laboratory Conditions, ADIYAMAN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 8(2); 98-114, 2018.

Aydoğdu H., Balkan B., Ertan F. ve Balkan S.” Amylolytic activities of different fungi species on the screening medium adjusted to different pH” EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1) :1-12 (2012).
Balkan B. Aydoğdu H., Balkan S. ve Ertan F.” Amylolitic activities of different fungi species in the screening medium containing different raw starch” Trakya University Journal of Science, 11(2): 56-61 (2010).
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Seda BALKAN, Doğal antimikrobiyal katkı maddesi olarak çeşitli bitki sulu ekstraktlarının değerlendirilmesi, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019),28-29 June 2019, Ankara, Turkey (Sözlü sunum)

Seda BALKAN, Bilal BALKAN, "Antifungal activity of several plants against Geotrichum candidum agent of sour root", International Congress on Natural and Engineering Sciences, September, 1-5 2016, Abstract Bokk, pp. 39.

Balkan B, Balkan S, Aydoğdu H, Özcan Ö., “Antifungal Activities of Ailanthus altissima Swingle and Juglans regia L. Against Some Cereal Fungi” 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, June 02-06, 2014, International University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Abstract Book, pp.168.
Balkan S, Balkan B, Aydoğdu H, Ataözden R.B. “Determining of Gibberella fujikuroi as new L-glutaminase Producer by Solid State Fermentation” 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, June 02-06, 2014, International University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Abstract Book, pp.186.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Aydoğdu, H., Balkan, B., Balkan, S. Patojenik Bakterilere Karşı Doğal ve Güvenli Bakterisitler Olarak Bazı Bitki Ekstraktlarının Etkinliği. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9-13 Kasım 2015, Çeşme. Kongre Bildiri Kitabı, s 205.

Seda BALKAN, Bilal BALKAN,"İnsan Eritrositlerinde Hidrojen Peroksitle Meydana Getirilen Hemolize Karşı Lamiaceae Familyasından Bazı Bitkilerin Aseton Ekstraktlarının iİileştirici Etkisi"Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi.21-24 Ağustos 2015. Afyon Özetler Kitabı.Sayfa:155. 

Balkan S., Balkan B., İnceoğlu F.E. and Varlı T. “The effect of Ca2+ ions on the α-amylase activity during the thermal and pH process” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Özetler Kitabı, sayfa 785-786 (2012).
Özcan Ö. Balkan B., Balkan S. "Ziziphus ziziphus, Juglans regia ve Ailanthus altissima Ekstrelerinin Listeria monosytogenes Üzerine Engelleyici Etkileri" 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir, Özetler Kitabı, sayfa 1421 (2014).
Balkan B., Aydoğdu H., Balkan S. ve Ertan F. “Çeşitli küflerin ham nişastalı besiyerindeki amilolitik aktiviteleri” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-25 Haziran 2010, Denizli, Özetler Kitabı. Sayfa 539 (2010).
Aydoğdu H., Balkan B., Ertan F. ve Balkan S. “Küflerin farklı pH lara sahip tarama besiyerlerindeki amilolitik aktiviteleri” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-25 Haziran 2010, Denizli, Özetler Kitabı. Sayfa 551 (2010).
Balkan S., Balkan B. and Kaya M. “Ergene Nehri kirliliğinin bölgede yaşayan ova kurbağalarının (Rana ridibunda) böbrek ve testis dokularındaki oksidatif hasar üzerine etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Özetler Kitabı, sayfa 857 (2012).
Projeler

Yüksek Glukoz Uygulanmış İnsan Eritrositlerinde Kondroitin-4-Sülfatın Antioksidan Savunma Sistemleri Üzerine Etkileri, KLÜBAP/48 (Proje Yürütücüsü).

SIÇANLARDA BENOMİL TOKSİSİTESİNE KARŞI KONDROTİN-4-SÜLFAT (C4S) VE α-LİPOİK ASİT (LA)’İN KORUYUCU ETKİLERİ, TÜBAB, PROJE NO; 906. (YARDIMCI ARAŞTIRICI).
Lamiaceae familyasına ait çeşitli bitki ekstraktlarının Penicillium italicum ve Penicillium digitatum’ a karşı antifungal ve antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi. Kırklareli Üni. Araştırma Fonu, Proje No: KLÜBAP/020. (2014) (Yardımcı Araştırıcı)
Pembe küf çürümesine neden olan Trichothecium roseum’ a karşı Kırklareli bölgesindeki çeşitli bitkilerin in vitro ve in vivo antifunfal aktivitelerinin değerlendirilerek, antioksidan aktiviteleri ile fenolik bileşenlerinin araştırılması. TÜBİTAK-1002, Proje No: 114Z104. (2014) (Yardımcı Araştırıcı).
BESLENME BİYOKİMYASI

NHKJ

Beslenme ve Genetik

 Beslenme ve Genetik

GENEL BİYOLOJİ

BESLENME BİYOKİMYASI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus