Araştırma Görevlisi Azem KURU
Mimarlık Fakültesi
Azem KURU

Azem KURU
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Lise
Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi

Mezuniyet: 2008

Ön Lisans
Açıköğretim Fakültesi

Mezuniyet: 2015

Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 2013

Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kuru, A., Özkök, M.K., (2017). "Yaşanabilirlik Kavramı Bağlamında Kamusal/Açık Mekânların Değerlendirilmesi: Kırklareli Kent Merkezi Örneği", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 43-60.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Gündoğdu, H.M., Kuru, A., Özkök, M.K., (2016). “Kırklareli Kent Algısı Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, İdealKent Dergisi, 18:48-79.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Özkök, M.K., Kuru, A., (2015). “Kentsel Dokuda Görülen Değişimlerin İncelenmesi: Kırklareli Kent Merkezinde Morfolojik Bir Analiz Çalışması”, Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Mersin.

Kuru, A., Cengiz, H. (2016) Kırklareli Kent Merkezinde Yaşanan Kent İçi Ulaşım Sorunlarının Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesi, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Temmuz 2016, Odessa/Ukrayna.

Projeler

Kırklareli Merkez Bölgesi  Parselasyon ve Yapılanma Şartları Değişiminin Araştırılması ve Etkilerinin Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (KLÜ-BAP No.77), Araştırmacı, 2015-2017 (Tamamlandı) (ULUSAL) (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Hatice Meltem GÜNDOĞDU)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus