Araştırma Görevlisi Azem KURU
Mimarlık Fakültesi
Azem KURU

Azem KURU
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Eposta
  • azemkuru@klu.edu.tr
Lise
Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi

Mezuniyet: 2008

Ön Lisans
Açıköğretim Fakültesi

Mezuniyet: 2015

Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 2013

Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Kuru, A. & Tezer, A. (2020). İçme suyu havzası koruma sınırlarının belirlenmesine yeni yöntem önerisi: Kırklareli barajı içme suyu havzası örneği. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi35(1), 519-536.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kuru, A. & Özkök, M.K., (2017). "Yaşanabilirlik Kavramı Bağlamında Kamusal/Açık Mekânların Değerlendirilmesi: Kırklareli Kent Merkezi Örneği", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 43-60.

Kuru, A & Terzi, F. (2019) Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis. International Journal of Environment and Geoinformatics5(3), 244-259.

Tok, E., Agdas, M., Ozkok, M., & Kuru, A. (2019). Socio-Psychological Effects of Urban Green Areas: Case of Kirklareli City Center. Journal of Contemporary Urban Affairs4(1), 47-60. https://doi.org/10.25034/ijcua.2020.v4n1-5

Kaplan, F., & Kuru, A. Mapping Fire İncidents and evaluating Service Area of Fire Stations in Fatih Subprovinc, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi5(2), 111-12.

Kuru, A., & Cengiz, H. (2019) Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması Bağlamında Bisiklet Yolu Güzergahı Belirleme Çalışması: Kırklareli Örneği. lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), (39), 221-241.

Kuru, A., Özkök, M. K., Birik, M., Tok, E., Gündoğdu, H. M., & Demir, G. (2018) Kırklareli İli Merkez İlçede Yer Alan İlkokul Ve Ortaokul Tesislerinin Mevcut Durumunun Analiz Edilmesi Ve 2026 Yılı İçin Öngörülerde Bulunulması Etkisi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi10(1), 101-117.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Gündoğdu, H.M., Kuru, A., Özkök, M.K., (2016). “Kırklareli Kent Algısı Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, İdealKent Dergisi, 18:48-79.

Gündoğdu, M., Kuru, A., Özkök M. K., Yeler, G., & Erşan, Ş. (2020) Yapılı Çevre Özellikleri ve Konut-Konut Çevresi Kullanıcı Memnuniyeti Etkileşimi: Kırklareli Merkez Örneği, MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, 14(4), 579-597

Kuru, A. (2019) Ergene Havzası 1990, 2000 ve 2012 Yılları Arazi Kullanım Değişikliklerinin Tespiti. İklim Değişikliği ve Çevre3(1), 27-36.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Özkök, M.K., Kuru, A., (2015). “Kentsel Dokuda Görülen Değişimlerin İncelenmesi: Kırklareli Kent Merkezinde Morfolojik Bir Analiz Çalışması”, Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Mersin.

Kuru, A., Cengiz, H. (2016) Kırklareli Kent Merkezinde Yaşanan Kent İçi Ulaşım Sorunlarının Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesi, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Temmuz 2016, Odessa/Ukrayna.

Projeler

Kırklareli Merkez Bölgesi  Parselasyon ve Yapılanma Şartları Değişiminin Araştırılması ve Etkilerinin Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (KLÜ-BAP No.77), Araştırmacı, 2015-2017 (Tamamlandı) (ULUSAL) (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Hatice Meltem GÜNDOĞDU)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus