Aysun SEVEN UZUN

Aysun SEVEN UZUN

Öğr.Gör.

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

aysun.seven@klu.edu.tr
nusya_seven@hotmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 18/04/1987
 • Doğum Yeri: İstanbul
Eğitim Durumu
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi ABD Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2011
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans
  Mezuniyet: 2009
Uzmanlık Alanları
İlgi Alanları
Yabancı Diller
Akademik Ünvanlar
 • Öğretim Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu, Başlama: 2014

Görevler

PINARHİSAR MESLEK YÜKSEK OKULU
 • BEK PROGRAM GELİŞTİRME KOMİSYONU 15/09/2014 -
PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • AKADEMİK DANIŞMAN (2. SINIF) 15/09/2014 -
PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ - BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ 15/09/2014 -
PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • İNTİBAK VE MUAFİYET KOMİSYONU - KOMİSYON ÜYESİ 15/09/2014 -
PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ 18/02/2014 -
PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ 18/02/2014 -
PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ 18/02/2014 -
PINARHİSAR MYO- İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • BÖLÜM BAŞKANI 14/02/2014 -

Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
 • Akkurt, İ., Günoğlu, K., Mavi, B.,Kılınçarslan, S., Seven, A., 2012. Radiation absorption properties of different plaster samples. American Institute of Physics Volume 1476 (1)(SCI, SSCI VE AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vak’a Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale)
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • SEVEN, A. (2016), "Günlük Hayatta Maruz Kalınan Doğal ve Yapay Radyasyon Kaynaklarının Öğrencilerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Korunma Önerileri" Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 2, Sayı:4, Haziran 2016, s. 541-                                                               

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • KILINÇARSLAN, Ş., SEVEN, A., (2014). “Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Malzemesi Olarak Kullanımının Araştırılması”, Suleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Science Cilt 18, Sayı 3, ISPARTA

 • SEVEN, A., TOPBAŞLI, B., DURSUN, B.,(2014),"Yeşil Yapı Konseptine Genel Bir Bakış"Electronic Journal of Vocational Colleges,Sayı. 1, Cilt. 1,ss.99-110,KIRKLARELİ http://ejovoc.org/May_2014.aspx;ISSN 2146-7684
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • KILINÇARSLAN Ş., PEHLİVANOĞLU, H.E., PEHLİVANOĞLU, F. SEVEN, A., MOLLA, T. 2010. “High-Temperature Fire Resistance For Concrete Using Sustainable Building” International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010, Sarajevo
 • İ. Akkurt, K. Günoğlu, B. Mavi, Ş. Kılınçarslan, A. Seven, 2012. Elyaf ve çelik lif katkılı sıvaların radyasyon soğurma özelliklerinin incelenmesi. Turkish Physical Society 29th International Physics Congress between September 05– 08, 2012 Bodrum / TURKEY
 • İ.Akkurt,K.gunoglu,B.Mavi,S.Kılıncarslan,A.Seven"RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF PLASTER INCLUDES GYPSUM AND BARITE" NURER 2012 – III. International Conference on Nuclear Renewable Energy Resources İstanbul, TURKEY, 20-23 May 2012
 • İ. Akkurt, K. Günoğlu, B. Mavi, Ş. Kılıçarslan, A.Seven “Radiation Absorption Properties of Different Plaster Samples” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) p. 335 Antalya-Turkey on April 26-29.
 • KILINÇARSLAN Ş., ELYİĞİT, A. SEVEN, A. 2010 “Sürdürülebilir Yapılar İçin Bor Kaplı Betonarme Çeliğinin Kullanımının Araştırılması- Investıgatıon Of Usıng Coated Boron Steel For Sustaınable Buıldıng ” Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), 26 - 28 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye
 • Betül MAVİ İ. AKKURT, Ş. KILIÇARSLAN, A.SEVEN, K. GÜNOĞLU " FARKLI KATKILANMIŞ SIVA ÖRNEKLERİNİN SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ " Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • S.D.Ü Teknik Eğitim Fakültesi, 7. Öğrenci Sempozyumu, Yayın no:7 Mayıs 2009, Isparta TAŞIYICI SİSTEM DÜZENLENMESİNDE BURULMA DÜZENSİZLİĞİNİN (A1) ÖNLENMESİ Aysun SEVEN* Seyyid SANCAR* Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN* * SDÜ Teknik Eğitim Fak. Yapı Eğitimi Böl. 32260 ISPARTA
 • KILINÇARSLAN Ş., SEVEN A., AKKURT İ., 2012. “ Barit İle Üretilen Hazır Sıva Kaplamalarının Özelliklerinin Araştırılması” 6. Ulusal yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 7-8-9 Kasım İTÜ 2012
Projeler
 • SDÜ BAP 2322-YL-10 "Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Elemanı Olarak Kullanılabilirliğinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Araştırılması"
Diğer
 • Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Elemanı Olarak Kullanılabilirliğinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Araştırılması Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi ABD Isparta Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN
 • PATENT BAŞLIĞI:Radyasyon zırhlayan baritli hazır sıva üretimine ilişkin bir yöntem.

  BAŞVURU ŞEKLİ: Ulusal Başvuru

  TESCİL YILI: 2017

   

Verilen Dersler

BETONARME
 • Dersin amacı, taşıyıcı sistemlerin kesit alanını boyutlandırma, donatı miktarı ve donatı yerleştirme bakımından tasarımını yapabilmedir. 

İMAR MEVZUATI
 • Dersin amacı, yerleşme yerlerindeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak teşekkülünü sağlamak amacıyla yap denetimine yönelik mevzuatları öğrenmektir. 

PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI
 • Öğrenci, inşaat teknolojisi ile ilgili seçilen bir projenin, her aşamasını ferdi yada grup olarak yürütebilecektir.

RESTORASYON
 •  


  Bu ders kapsamında, tarihi yapıların analiz, restitüsyon ve restorasyonuna yönelik olarak alanda uygulamalı olarak rölöve çalışmaları, tarihi bir yapının yapım teknolojisi ve malzemelerinin alanda tespit ve belgelenmesi, restitüsyon ve restorasyon projelendirme tekniklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
TEKNİK RESİM
 • Meslek dersleri için gerekli çizim tekniklerini öğrenerek çizim tekniğini geliştirebilme

YAPI STATİĞİ
 • Dersin Amacı: Bu ders ile öğrenci, İzostatik taşıyıcı sistemlerin iç kuvvet özelliklerini tespit edip tasarım için gerekli bilgileri tayin edebilecek ve sisteme ait MNT diyagramlarını çizebilecektir. 

YAPILARDA ONARIM VE GÜÇLENDİRME
 • Dersin amacı, herhangi bir sebepten dolayı hasar görmüş olan yapılarınişlevini devam ettirebilmek için hasar tespiti yaparak uygulanması gereken teknikleri öğrenmek. 

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.