Öğr.Gör. Aysun SEVEN UZUN
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Aysun SEVEN UZUN

Aysun SEVEN UZUN
Ünvan
Öğr.Gör.
Eposta
 • aysun.seven@klu.edu.tr
 • nusya_seven@hotmail.com
Doğum Tarihi
18/04/1987
Doğum Yeri
İstanbul
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2009

Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi ABD

Mezuniyet: 2011

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu

Başlama: 2014

PINARHİSAR MESLEK YÜKSEK OKULU
 • Görev: BEK PROGRAM GELİŞTİRME KOMİSYONU
 • Başlama: 15/09/2014

PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • Görev: AKADEMİK DANIŞMAN (2. SINIF)
 • Başlama: 15/09/2014

PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • Görev: STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ - BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
 • Başlama: 15/09/2014

PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • Görev: İNTİBAK VE MUAFİYET KOMİSYONU - KOMİSYON ÜYESİ
 • Başlama: 15/09/2014

PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • Görev: BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ
 • Başlama: 18/02/2014

PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • Görev: FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ
 • Başlama: 18/02/2014

PINARHİSAR MYO- YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • Görev: MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ
 • Başlama: 18/02/2014

PINARHİSAR MYO- İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİMİ PROGRAMI
 • Görev: BÖLÜM BAŞKANI
 • Başlama: 14/02/2014

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
Akkurt, İ., Günoğlu, K., Mavi, B.,Kılınçarslan, S., Seven, A., 2012. Radiation absorption properties of different plaster samples. American Institute of Physics Volume 1476 (1)(SCI, SSCI VE AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vak’a Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale)
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

SEVEN, A. (2016), "Günlük Hayatta Maruz Kalınan Doğal ve Yapay Radyasyon Kaynaklarının Öğrencilerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Korunma Önerileri" Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 2, Sayı:4, Haziran 2016, s. 541-                                                               

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

KILINÇARSLAN, Ş., SEVEN, A., (2014). “Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Malzemesi Olarak Kullanımının Araştırılması”, Suleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Science Cilt 18, Sayı 3, ISPARTA

SEVEN, A., TOPBAŞLI, B., DURSUN, B.,(2014),"Yeşil Yapı Konseptine Genel Bir Bakış"Electronic Journal of Vocational Colleges,Sayı. 1, Cilt. 1,ss.99-110,KIRKLARELİ http://ejovoc.org/May_2014.aspx;ISSN 2146-7684
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
KILINÇARSLAN Ş., PEHLİVANOĞLU, H.E., PEHLİVANOĞLU, F. SEVEN, A., MOLLA, T. 2010. “High-Temperature Fire Resistance For Concrete Using Sustainable Building” International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010, Sarajevo
İ. Akkurt, K. Günoğlu, B. Mavi, Ş. Kılınçarslan, A. Seven, 2012. Elyaf ve çelik lif katkılı sıvaların radyasyon soğurma özelliklerinin incelenmesi. Turkish Physical Society 29th International Physics Congress between September 05– 08, 2012 Bodrum / TURKEY
İ.Akkurt,K.gunoglu,B.Mavi,S.Kılıncarslan,A.Seven"RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF PLASTER INCLUDES GYPSUM AND BARITE" NURER 2012 – III. International Conference on Nuclear Renewable Energy Resources İstanbul, TURKEY, 20-23 May 2012
İ. Akkurt, K. Günoğlu, B. Mavi, Ş. Kılıçarslan, A.Seven “Radiation Absorption Properties of Different Plaster Samples” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) p. 335 Antalya-Turkey on April 26-29.
KILINÇARSLAN Ş., ELYİĞİT, A. SEVEN, A. 2010 “Sürdürülebilir Yapılar İçin Bor Kaplı Betonarme Çeliğinin Kullanımının Araştırılması- Investıgatıon Of Usıng Coated Boron Steel For Sustaınable Buıldıng ” Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), 26 - 28 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye
Betül MAVİ İ. AKKURT, Ş. KILIÇARSLAN, A.SEVEN, K. GÜNOĞLU " FARKLI KATKILANMIŞ SIVA ÖRNEKLERİNİN SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ " Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
S.D.Ü Teknik Eğitim Fakültesi, 7. Öğrenci Sempozyumu, Yayın no:7 Mayıs 2009, Isparta TAŞIYICI SİSTEM DÜZENLENMESİNDE BURULMA DÜZENSİZLİĞİNİN (A1) ÖNLENMESİ Aysun SEVEN* Seyyid SANCAR* Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN* * SDÜ Teknik Eğitim Fak. Yapı Eğitimi Böl. 32260 ISPARTA
KILINÇARSLAN Ş., SEVEN A., AKKURT İ., 2012. “ Barit İle Üretilen Hazır Sıva Kaplamalarının Özelliklerinin Araştırılması” 6. Ulusal yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 7-8-9 Kasım İTÜ 2012
Projeler
SDÜ BAP 2322-YL-10 "Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Elemanı Olarak Kullanılabilirliğinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Araştırılması"
Diğer
Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Elemanı Olarak Kullanılabilirliğinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Araştırılması Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi ABD Isparta Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN
BETONARME

Dersin amacı, taşıyıcı sistemlerin kesit alanını boyutlandırma, donatı miktarı ve donatı yerleştirme bakımından tasarımını yapabilmedir. 

İMAR MEVZUATI

Dersin amacı, yerleşme yerlerindeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak teşekkülünü sağlamak amacıyla yap denetimine yönelik mevzuatları öğrenmektir. 

PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI

Öğrenci, inşaat teknolojisi ile ilgili seçilen bir projenin, her aşamasını ferdi yada grup olarak yürütebilecektir.

TEKNİK RESİM

Meslek dersleri için gerekli çizim tekniklerini öğrenerek çizim tekniğini geliştirebilme

YAPI STATİĞİ

Dersin Amacı: Bu ders ile öğrenci, İzostatik taşıyıcı sistemlerin iç kuvvet özelliklerini tespit edip tasarım için gerekli bilgileri tayin edebilecek ve sisteme ait MNT diyagramlarını çizebilecektir. 

YAPILARDA ONARIM VE GÜÇLENDİRME

Dersin amacı, herhangi bir sebepten dolayı hasar görmüş olan yapılarınişlevini devam ettirebilmek için hasar tespiti yaparak uygulanması gereken teknikleri öğrenmek. 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus