Arş. Gör. Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ
İİBF İşletme Bölümü
Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ

Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Muhasebe Denetim
  • Entegre Raporlama
Eposta
  • aysun.aktas@klu.edu.tr
Ön Lisans
Trakya Üniversitesi/ Havsa MYO

Mezuniyet: 2010

Lisans
Trakya Üniversitesi/İşletme - Anadolu Üniversitesi/ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Mezuniyet: 2012

Yüksek Lisans
Kirklareli-Marmara Universitesi/ Isletme

Mezuniyet: 2018

Doktora
İstanbul Üniversitesi/ SBE/ Muhasebe B.D.

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi/İİBF

Başlama: 2012

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Demir, Z.; Aktaş, A. (2015) "The Development of Financial Reporting and the International Integration Studies in Turkey", Procedia Economics and Finance, Vol. 23, pp.1321 - 1339. 

Bilal ÇANKIR, Derya SEMİZ, Aysun AKTAŞ,(2014). "Sürdürülebilir Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Gönüllü Karbon Piyasalarında Kullanılan Standartlar ve Bu Standartların Karşılaştırmalı Analizi" (A comparative analysis of standards used in voluntary carbon markets), Journal of Economics, Finance and Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 1-12.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Demir, Z.; Aktaş, A.(2014). " The Development of Financial Reporting and the International Integration Studies in Turkey", 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Prague.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus