Yrd.Doç.Dr Aylin AYDIN SAYILAN
Sağlık Yüksekokulu
Aylin AYDIN SAYILAN

Aylin AYDIN SAYILAN
Ünvan
Yrd.Doç.Dr
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Üroloji
 • Endoskopi
İlgi Alanları
 • Nöroşiruji
 • Yoğun Bakım
 • Ameliyathane
 • Acil
Eposta
 • aylinay_85@msn.com
 • aylin.sayilan@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
03/10/1985
Doğum Yeri
İSTANBUL
Lisans
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2015

Yardımcı Doçent Doktor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2016

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • Görev: HEMŞİRELİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
 • Başlama: 11/05/2017

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • Görev: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BOLOGNA KOORDİNATÖR YARDIMCISI
 • Başlama: 28/04/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Aydın, A. & Aydın Sayılan, A. (2014). A Theoretical Perspective on the Relationship Between Active Ageing and Lifelong Learning, IJSES Nobel International Journals, pp.76-81.

Aydın Sayılan, A.(2016).  In incontinence developing after radical prostatectomy the role of nurses on implementing behavioral therapy.Journal of Human Sciences, 13(3):4644-4649. (ISSN:2458-9489).

Aydın Sayılan,A. & Mercan, Y. (2016). Nursing students’ knowledge levels about nanotechnology and factors influencing knowledge levels. Journal of Human Sciences, 13(3):5706-5720. (ISSN:2458-9489).

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Çelikkalp, Ü., Aydın, A., Temel, M. (2010). Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri.  Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2): 2-14.

Samet Sayılan, Yıldız Okuturlar, Mehmet Burak Aktuğlu, Kazım Korkmaz, Bülent Demir, Aylin Aydın (2016). Non-ST elevasyonlu myokard infarktüslü hastalarda myokard performans indeksi ve ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Aydın Sayılan, A. & Öztekin, Seher Deniz. (2014). “Ösofagogastroduodenoskopi Uygulanacak Hastaların İşlem Öncesi Anksiyete Düzeyleri ile Bilinçli Sedasyon Uygulanması Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, World Pain Congress In The Heart on Europe, poster presentation, 7-10 May 2014, Maastricht The Netherlands.

Sayılan, S., Mert, M., Aydın Sayılan, A., Ozturk, E., Okuturlar, Y. & Kocoglu, H. (2016). The relationship between androgen levels and NLR in hirsutism, ECE, Endocrine Abstracts (2016) 41 EP63 | DOI:10.1530/endoabs.41.EP6, Munih, Germany.

Temiz, Z., Aydın Sayılan, A., Akarsu, C., Kanbay, Y. (2017). The Effect of Cold Application on Drain-Related Pain Control After Thyroidectomy: A Randomized Controlled Study. First Internatinal Congress Of Nursing,  (ICON-2017) Grand Park Lara Convention Center, 16 – 18 March, Lara – Antalya, Turkey. (Oral presentation).

Dereli, E., Aydın Sayılan, A. (2017). Injury status and influencing factors in the operating room staff. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (Free Paper).

Aydın Sayılan, A., Öztekin, S.D., Dereli, E., Diğin, F. (2017). Working posture and its predictors in hospital operating room nurses. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (Oral presentation).

 

Aydın Sayılan, A., Taylan, İ.Y. (2017). Examination of source operating room medical errors news published in newspaper. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

 

Dereli, E., Bıkmaz, Z., Aydın Sayılan, A., Dığın, F. (2017). Knowledge level about definition of surgical applications and current standarts of nursing and midwifery students. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

 

Karaman, A. , Temiz, Z., Tohumat, G.,  Akyolcu, N.,  Kanan, N.,  Özbas, A.,  Aydın Sayılan, A. (2017). Coping strategies and quality of life of individuals with urinary incontinence problems within the post-radical prostatectomy period. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

Dığın, F., Bıkmaz, Z., Aydın Sayılan, A., Dereli, E. (2017). Readiness status for patient care and care burden of the cardiovascular surgery patients’ families. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

Mercan, Y., Aydın Sayılan, A., Arıkan, H. (2017). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Tütün ve Mamulleri, Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (MCBU-ULEK2017), 12-14 Mayıs 2017, (Oral Presentation).

 

Aydın Sayılan, A., Aydın, A., Özata, A. (2017). Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Aldıkları Yüksek Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (MCBU-ULEK2017), 12-14 Mayıs 2017, (Oral Presentation).

 

Aydın Sayılan, A., Taylan, İ.Y. (2017). Examination of source operating room medical errors news published in newspaper. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

Dereli, E., Bıkmaz, Z., Aydın Sayılan, A., Dığın, F. (2017). Knowledge level about definition of surgical applications and current standarts of nursing and midwifery students. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

Karaman, A. , Temiz, Z., Tohumat, G.,  Akyolcu, N.,  Kanan, N.,  Özbas, A.,  Aydın Sayılan, A. (2017). Coping strategies and quality of life of individuals with urinary incontinence problems within the post-radical prostatectomy period. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

Dığın, F., Bıkmaz, Z., Aydın Sayılan, A., Dereli, E. (2017). Readiness status for patient care and care burden of the cardiovascular surgery patients’ families. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

Mercan, Y., Aydın Sayılan, A., Arıkan, H. (2017). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Tütün ve Mamulleri, Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (MCBU-ULEK2017), 12-14 Mayıs 2017, (Oral Presentation).

Aydın Sayılan, A., Aydın, A., Özata, A. (2017). Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Aldıkları Yüksek Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (MCBU-ULEK2017), 12-14 Mayıs 2017, (Oral Presentation).

 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Aydın, A. (2010). Çocukları Hastanede Yatmakta Olan Annelerin Psikososyokültürel Durumlarının Değerlendirilmesi, Poster Bildiri, 6.Ulusal Nöroşirurji Kongresi, Belek, Antalya.

Mert Boğa, S., Sayılan, A., Kebapçı, A., Akyolcu, N., Kanan, N. (2012). Robotik Cerrahide Hemşirelik, Poster bildiri, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 May 2012.

Aydın Sayılan, A. & Aydın, A. (2014). "MOBBING-PSİKOLOJİK ŞİDDET ", Poster Bildiri, 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara.

Aydın Sayılan, A. & Karagöz, Ö. (2016). Hemşirelik Bakım Teknolojisinde Yenilikler, Poster Bildiri, 15. Ulusal Hemsirelik Ogrenci Kongresi, 28-29 Nisan, Eskişehir.

Fidan, G., Dereli, E., Yaşar, S. ve Aydın Sayılan, A. (2016). Osmanlı’da savaşlar ve hemşire olarak kadının rolü. II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi özet kitabı içinde (s. 58). İzmir: Ege Üniversitesi.

Aydın Sayılan, A., Düzgün, A., Karagöz, Ö., Dereli, E. & Alparslan, N. (2017). Ameliyathane Çalışanlarında Kesici- Delici Aletlerle Yaralanma Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Sözel Bildiri, Cerrahi Hemşireliğinde Yaklaşımlar Kongresi, 9-11 Mart- Karabük.

Karagöz, Ö., Düzgün, A., Aydın Sayılan, A., Dığın, F. & Bıkmaz, Z. (2017). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Kanıta Dayalı Uygulamalardaki Etkisi, Sözel Bildiri, Cerrahi Hemşireliğinde Yaklaşımlar Kongresi, 9-11 Mart- Karabük.

 

Yönetilen Tezler

Sezen, M. (Devam ediyor..) “Kalça Kırığı Ameliyatı Geçirecek Bireylere Verilen Farklı Eğitim Yöntemlerinin Ağrı ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”. Kırklareli Üniversitesi SABE.

Görücü, R. (Devam ediyor..)Hemşirelerin Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerine Yönelik Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi”, Kırklareli Üniversitesi SABE.

Gündüz, C. (Devam ediyor..) “Hemşirelerde Bel Ağrısı Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Kırklareli Üniversitesi SABE.

Projeler

Aydın Sayılan, A. ve Özbaş, A. (2015). “Pelvik Taban Kas Egzersizi Eğitiminin Radikal Prostatektomi Sonrası Gelişen İdrar Kaçırma Sorunu Üzerine Etkisi” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Desteği, Proje No: 51730.

Aydın Sayılan, A., Temiz, Z., Sayılan, S. & Aközcan, S. (2016). “Total Tiroidektomi Geçiren Hastakalarda İlaç, Diyet ve İzleme Uyum Durumlarının Değerlendirilmesi” Kırklareli Üniversitesi BAPKO, Yürütücü, (devam ediyor...)

Temiz, Z., Akarsu, C., Aydın Sayılan, A. & Kanbay, Y. (2016). “Tiroidektomi Sonrası Dren ile İlişkili Yaşanan Ağrı Kontrolünde Soğuk Uygulamanın Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma”  Artvin Çoruh Üniversitesi BAP Destekli. (Tamamlandı).

Engelliler Destek Programı (EDES) Projesi (2016). T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Araştırmacı Öğretim Üyesi.

Ameliyathane Teknikleri

HEMŞİRELİK

Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

ÇOCUK GELİŞİMİ

Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

Halk Sağlığı / Hemşirelik / Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans

Biyoistatistik

Ebelik

Cerrahi Hastalıkları Bilgisi

Ebelik 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

SABE HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS

Fizyoloji

Çocuk Gelişimi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus