Yrd.Doç.Dr Aylin AYDIN SAYILAN
Sağlık Yüksekokulu
Aylin AYDIN SAYILAN

Aylin AYDIN SAYILAN
Ünvan
Yrd.Doç.Dr
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlgi Alanları
 • Nöroşiruji
 • Yoğun Bakım
 • Ameliyathane
 • Acil
 • Üroloji
Eposta
 • aylinay_85@msn.com
 • aylin.sayilan@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
03/10/1985
Doğum Yeri
İSTANBUL
Lisans
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2016

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • Görev: HEMŞİRELİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
 • Başlama: 11/05/2017

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
 • Görev: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BOLOGNA KOORDİNATÖR YARDIMCISI
 • Başlama: 28/04/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Aydın, A. & Aydın Sayılan, A. (2014). A Theoretical Perspective on the Relationship Between Active Ageing and Lifelong Learning, IJSES Nobel International Journals, pp.76-81.

Aydın Sayılan, A.(2016).  In incontinence developing after radical prostatectomy the role of nurses on implementing behavioral therapy.Journal of Human Sciences, 13(3):4644-4649. (ISSN:2458-9489).

Aydın Sayılan,A. & Mercan, Y. (2016). Nursing students’ knowledge levels about nanotechnology and factors influencing knowledge levels. Journal of Human Sciences, 13(3):5706-5720. (ISSN:2458-9489).

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Çelikkalp, Ü., Aydın, A., Temel, M. (2010). Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri.  Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2): 2-14.

Samet Sayılan, Yıldız Okuturlar, Mehmet Burak Aktuğlu, Kazım Korkmaz, Bülent Demir, Aylin Aydın (2016). Non-ST elevasyonlu myokard infarktüslü hastalarda myokard performans indeksi ve ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST)

Aydın Sayılan, A., Aydın, A., Özata, A. (2017). Çocukları Hastanede Yatan Annelerin Etkilenme Durumları, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2):23-26.

Aydın Sayılan, A., Seyhan Ak, E., Özbaş, A. (2017). Akut Abdominal Ağrı ve Hemşirelik Bakımı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, ss**

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Aydın Sayılan, A. & Aydın, A. (2014). Nursing and Aging World (Yaşlanan Dünya’da Hemşirelik), 1st International Balkan Conference on Health Sciences, Sözel bildiri. Özet Kitabı. s.148. 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. (Mayıs 2014).

Aydın Sayılan, A. & Öztekin, Seher Deniz. (2014). “Ösofagogastroduodenoskopi Uygulanacak Hastaların İşlem Öncesi Anksiyete Düzeyleri ile Bilinçli Sedasyon Uygulanması Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, World Pain Congress In The Heart on Europe, Poster presentation, 7-10 May 2014, Maastricht The Netherlands.

Sayılan, S., Mert, M., Aydın Sayılan, A., Ozturk, E., Okuturlar, Y. & Kocoglu, H. (2016). The relationship between androgen levels and NLR in hirsutism, ECE, Endocrine Abstracts (2016) 41 EP63 | DOI:10.1530/endoabs.41.EP6, Munih, Germany.

Temiz, Z., Aydın Sayılan, A., Akarsu, C., Kanbay, Y. (2017). The Effect of Cold Application on Drain-Related Pain Control After Thyroidectomy: A Randomized Controlled Study. First Internatinal Congress Of Nursing,  (ICON-2017) Grand Park Lara Convention Center, 16 – 18 March, Lara – Antalya, Turkey. (Oral presentation).

 

Dereli, E., Aydın Sayılan, A. (2017). Injury status and influencing factors in the operating room staff. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (Free Paper).

Aydın Sayılan, A., Öztekin, S.D., Dereli, E., Diğin, F. (2017). Working posture and its predictors in hospital operating room nurses. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (Oral presentation).

 

Aydın Sayılan, A., Taylan, İ.Y. (2017). Examination of source operating room medical errors news published in newspaper. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

Dereli, E., Bıkmaz, Z., Aydın Sayılan, A., Dığın, F. (2017). Knowledge level about definition of surgical applications and current standarts of nursing and midwifery students. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

Karaman, A. , Temiz, Z., Tohumat, G.,  Akyolcu, N.,  Kanan, N.,  Özbas, A.,  Aydın Sayılan, A. (2017). Coping strategies and quality of life of individuals with urinary incontinence problems within the post-radical prostatectomy period. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

Dığın, F., Bıkmaz, Z., Aydın Sayılan, A., Dereli, E. (2017). Readiness status for patient care and care burden of the cardiovascular surgery patients’ families. The Colossus of Perioperative Nursing, 8 th, EORNA, 4-7 May, Rodos, Greece. (E-Poster presentation).

 

Mercan, Y., Aydın Sayılan, A., Arıkan, H. (2017). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Tütün ve Mamulleri, Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (MCBU-ULEK2017), 12-14 Mayıs 2017, (Oral Presentation).

Aydın Sayılan, A., Aydın, A., Özata, A. (2017). Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Aldıkları Yüksek Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (MCBU-ULEK2017), 12-14 Mayıs 2017, (Oral Presentation).

Aydın, A., Aydın Sayılan, A., Özata, A. (2017). Ulusal Sağlık, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation-S- 0450-sayfa 474).

Aydın, A., Aydın Sayılan, A., Özata, A. (2017). Göçün Sağlık Üzerine Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation-S- 0446-sayfa 470).

Aydın, A., Aydın Sayılan, A., Özata, A. (2017). Yaşlı işgücünün çalışma hayatındaki sorunları: Kırklareli ili örneği, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation-S- 0574-sayfa 601).

Aydın Sayılan, A., Özata, A. (2017). Çocuklari Hastanede Yatan Annelerin Etkilenme Durumları, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation- S-0334- sayfa 347).

Baydemir, S., Gönül, G., Aydın Sayılan, A., Metin Akten, İ. (2017). Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation- S-0526- sayfa 553).

Gönül, G., Baydemir, S.,  Aydın Sayılan, A., Metin Akten, İ. (2017). Stomalı Bireyde Hemşirelik Bakımı ve Eğitim, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation- S-0559- sayfa 553).

Metin Akten, İ., Diğin, F., Aydın Sayılan, A., Kalayci, E. (2017). Geriatride Teletıp Temelli Bakım Uygulamaları, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation- S-0594- sayfa 621).

Aydın, A., Aydın Sayılan, A., Mercan, Y., Demirci, D., Aslan, H. (2017). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rolü,  yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerinde etkili midir? I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, Belek- ANTALYA (Oral Presentation kabul edildi).

 

Aydın, A., Aydın Sayılan, A., Aslan, H., Demirci, D. (2017). Hastane Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri. I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, Belek- ANTALYA (Oral Presentation kabul edildi).

Önler, E., Yıldız, T., Aydın Sayılan, A., Arabacı, A. (2017). Ameliyathane Çalışanlarının Güvenli Cerrahi Kontrol Listesine İlişkin Düşüncelerinin Ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Oral Presentation, S- 8).

 

Aydın Sayılan, A. & Mert Boğa,S. (2017). Hemşirelerin İş Stresleri İle Tıbbi Hataya Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Oral Presentation, S- 36).

Aydın Sayılan, A. & Özbaş, A. (2017). Pelvik Taban Kas Egzersizi Eğitiminin Radikal Prostatektomi Sonrası Gelişen İdrar Kaçırma Sorunu Üzerine Etkisi. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Oral Presentation, S- 57).

Aydın Sayılan, A., Temiz, Z., Sayılan, S., Aközcan, S. (2017). Total Tiroidektomi Sonrası Hastaların İzlem, İlaç Ve Diyete Uyumlarının Belirlenmesi. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Oral Presentation, S- 69).

 

Mert Boğa, S., & Aydın Sayılan, A. (2017). Bir Devlet Hastanesinin Cerrahi Servislerinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Duyarlılıklarının İncelenmesi. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Poster Presentation, P- 45).

 

Mert Boğa, S., & Aydın Sayılan, A. (2017). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Staj Yaptıkları Hastanelerde Edindikleri Klinik Uygulama Deneyimleri İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Poster Presentation, P- 99).

Mert Boğa, S., & Aydın Sayılan, A. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı ve Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgileri. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Poster Presentation, P- 104).

Dığın, F., Aydın Sayılan, A., Düzgün, A. (2017). Olgu Sunumu: Mide Ca’da Semptomatik Hemşirelik Bakımı. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Poster Presentation, P- 150).

Aydın Sayılan, A. & Mert Boğa,S. (2017). Türkiye’de Meme Kanserli Hastaların Erken Tanıya İlişkin Farkındalık Durumları: Literatür Taraması. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Lara- ANTALYA (Poster Presentation, P- 176).

Aydın, A., Aslan, H., Demirci, D., Aydın Sayılan, A. (2017). Kadınlarda Cam Tavan Sendromu. I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, Belek- ANTALYA (Oral Presentation).

 

 

Aydın Sayılan, A., Seyhan Ak, E., Cihan, A., Düzgün, A. (2017). Öğrenci Hemşirelerin Cerrahi Klinik Uygulama Alanlarında Karşılaştıkları Etik Sorunlar, 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Kasım 2017, ANKARA (Oral Presentation, S- 81).

 

 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Aydın, A. (2010). Çocukları Hastanede Yatmakta Olan Annelerin Psikososyokültürel Durumlarının Değerlendirilmesi, Poster Bildiri, 6.Ulusal Nöroşirurji Kongresi, Belek, Antalya.

Mert Boğa, S., Sayılan, A., Kebapçı, A., Akyolcu, N., Kanan, N. (2012). Robotik Cerrahide Hemşirelik, Poster bildiri, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 May 2012.

Aydın Sayılan, A. & Aydın, A. (2014). "MOBBING-PSİKOLOJİK ŞİDDET ", Poster Bildiri, 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara.

Aydın Sayılan, A. & Karagöz, Ö. (2016). Hemşirelik Bakım Teknolojisinde Yenilikler, Poster Bildiri, 15. Ulusal Hemsirelik Ogrenci Kongresi, 28-29 Nisan, Eskişehir.

Fidan, G., Dereli, E., Yaşar, S. ve Aydın Sayılan, A. (2016). Osmanlı’da savaşlar ve hemşire olarak kadının rolü. II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi özet kitabı içinde (s. 58). İzmir: Ege Üniversitesi.

Aydın Sayılan, A., Düzgün, A., Karagöz, Ö., Dereli, E. & Alparslan, N. (2017). Ameliyathane Çalışanlarında Kesici- Delici Aletlerle Yaralanma Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Sözel Bildiri, Cerrahi Hemşireliğinde Yaklaşımlar Kongresi, 9-11 Mart- Karabük.

Karagöz, Ö., Düzgün, A., Aydın Sayılan, A., Dığın, F. & Bıkmaz, Z. (2017). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Kanıta Dayalı Uygulamalardaki Etkisi, Sözel Bildiri, Cerrahi Hemşireliğinde Yaklaşımlar Kongresi, 9-11 Mart- Karabük.

 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Aydın Sayılan, A. & Özbaş, A. (2017). Pelvik Taban Kas Egzersizi Eğitiminin Radikal Prostatektomi Sonrası Gelişen İdrar Kaçırma Sorunu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Ed(s): Lap Lambert Academic Publishing, Amazon. Es prime. (18 de mayo de 2017). ISBN-10: 3330090723. ISBN-13: 978-3330090729.

Aydın Sayılan, A. (2017). Examination Of Source Operating Room Medical Errors News Published In Newspaper. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey “21. Yüzyıl Türkiye'sinde Bilim ve Sanat Üzerine Araştırmalar”. Kasım. pp. 1504-1509.

 

Yönetilen Tezler

Sezen, M. (Devam ediyor..) “Kalça Kırığı Ameliyatı Geçirecek Bireylere Verilen Farklı Eğitim Yöntemlerinin Ağrı ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”. Kırklareli Üniversitesi SABE.

Görücü, R. (Devam ediyor..)Hemşirelerin Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerine Yönelik Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi”, Kırklareli Üniversitesi SABE.

Gündüz, C. (Devam ediyor..) “Hemşirelerde Bel Ağrısı Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Kırklareli Üniversitesi SABE.

Projeler

Aydın Sayılan, A. ve Özbaş, A. (2015). “Pelvik Taban Kas Egzersizi Eğitiminin Radikal Prostatektomi Sonrası Gelişen İdrar Kaçırma Sorunu Üzerine Etkisi” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Desteği, Proje No: 51730.

Temiz, Z., Akarsu, C., Aydın Sayılan, A. & Kanbay, Y. (2016). “Tiroidektomi Sonrası Dren ile İlişkili Yaşanan Ağrı Kontrolünde Soğuk Uygulamanın Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma”  Artvin Çoruh Üniversitesi BAP Destekli. (Tamamlandı).

Engelliler Destek Programı (EDES) Projesi (2016). T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Araştırmacı Öğretim Üyesi.

Diğer

Davetli Konuşmacı Olarak Katıldığı Kongreler

 

Aydın Sayılan, A. (2017). Üriner kateter ilişkili enfeksiyonları önlemeye yönelik kanıt temelli yaklaşımlar. Uluslararası Katılımlı Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12-15 Nisan, Kapadokya- NEVŞEHİR.

 

Aydın Sayılan, A. (2017). İnkontinansta Güncel Bakım Yaklaşımları,  26. Ulusal Üroloji; 7. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 12-15 Ekim, Elexus Hotel, Girne, KIBRIS.

 

Bilimsel Görevler

 

Aydın Sayılan, A. (2017). Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Bilimsel Kurulu Üyesi, 15-16 Mayıs, Edirne.

 

Aydın Sayılan, A. (2017). Trakya Proje Pazarı, Nihai Değerlendirme Jüri Üyesi- 7- 8 Kasım Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.

 

 

Aydın Sayılan, A. (2017). Trakya Proje Pazarı, Hakem,  7- 8 Kasım Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.

 

Aydın Sayılan, A. (2017). 1.Uluslararası Ruh Sağlığında Toplumsal Farkındalık Kongresi, Bilimsel Kurulu Üyesi, 09-10 Kasım 2017, Hampton By Hilton, İstanbul.

 

Ameliyathane Teknikleri

HEMŞİRELİK

Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

ÇOCUK GELİŞİMİ

Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

Halk Sağlığı / Hemşirelik / Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans

Biyoistatistik

Ebelik

Cerrahi Hastalıkları Bilgisi

Ebelik 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

SABE HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS

Fizyoloji

Çocuk Gelişimi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus