ARAŞ. GÖR. Aykut AYDIN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aykut AYDIN

Aykut AYDIN
Ünvan
ARAŞ. GÖR.
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
 • SOSYAL POLİTİKA
 • SOSYAL GÜVENLİK
 • SİYASET BİLİMİ
Eposta
 • aykutaydn@hotmail.com
 • aykutaydin@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
İSTANBUL
Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2010

Yüksek Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2013

Doktora
YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2011

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Bölüm Web Sitesi Sorumlusu
 • Başlama: 01/06/2014

Kırklareli Üniversitesi - İİBF
 • Görev: Erasmus Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 03/06/2013

Kırklareli Üniversitesi - İİBF
 • Görev: Bologna Bölüm Koordinatörü Yardımcısı
 • Başlama: 03/06/2013

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Aydın, A. (2017). “The problems of older workforce in working life: The case of Kirklareli. Yalı igücünün çalıma hayatındaki sorunları: Kırklareli ili örnei, Journal of Human Sciences, 14 (2). 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Aktif Yalanma ve Yaam Boyu Örenme Arasındaki likiye Teorik Bir Bakı” (2014) Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, Antalya. 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Aydın Sayılan, A., Aydın, A. (2014) Nursing in the Aging World, 1st Balkan Congress on Health Sciences, Edirne. 

Aydın Sayılan, A., Aydın, A., Özata, A. (2017). Salık Bilimleri Enstitüsü Örencilerinin Aldıkları Yüksek Lisans Eitimine likin Görüleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü II. Uluslararası Lisansüstü Eitim Kongresi (MCBU-ULEK2017), 12-14 Mayıs 2017, (Oral Presentation). 

Aydın, A., Aydın Sayılan, A., Özata, A. (2017). Ulusal Salık, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Salık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation). 

Aydın, A., Aydın Sayılan, A., Özata, A. (2017). Göçün Salık Üzerine Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Salık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation). 

Aydın, A., Aydın Sayılan, A., Özata, A. (2017). Yalı igücünün çalıma hayatındaki sorunları: Kırklareli ili örnei, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Salık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran – 1 Temmuz 2017, (Oral Presentation). 

Aydın, A., Aydın Sayılan, Mercan, Y., Demirci, D., Aslan, H. (2017). Üniversite örencilerinde toplumsal cinsiyet rolü, yaam boyu örenme eilimleri üzerinde etkili midir? I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eitim Aratırmaları Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, Belek- ANTALYA (Oral Presentation). 

Aydın, A., Aydın Sayılan, Aslan, H., Demirci, D. (2017). Hastane Salık Kurumları İşletmecilii Örencilerinin Mesleki Beklentileri. I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eitim Aratırmaları Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, Belek- ANTALYA (Oral Presentation). 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“Sosyal Güvenlikte Özelletirme” (2012) (Poster Bildiri) Çalıma Ekonomisi ve Endüstri likileri Kongresi, stanbul. 

“Mobbing” (2014) Poster Bildiri, 7. Ulusal Hemirelik Kongresi, Ankara. 

SOSYAL GÜVENLİKTE ÖZELLEŞTİRME
Basılmış Kitap ya da Bölümler

Aydın, A., Aydın Sayılan, A. (2018). Mobbing and Health Workers. In: Health Science, Cambridge Scholars Publishing UK. 

Aydın Sayılan, A., Aydın, A. (2018). Complementary and Alternative Medicine (CAM). In: Health Science, Cambridge Scholars Publishing UK. 

ngiltere’de Endüstri likileri,” Karılatırmalı Endüstri likileri, Ed. Ramazan Tiyek, Dora Yay., Bursa, 2016, s. 99-124. 

Diğer

“Refah Devletinin Krizi ve Deien Sistemde Devletin Yeni Rolü” (2013) KESAM, Kırklareli. 

“Bir Sosyal Politika Amacı ve Aracı Olarak Sosyal Güvenlik” Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Aratırmalar Merkezi, (2013). 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus