Araş.Gör Aygül Kızılay
İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Aygül Kızılay

Aygül Kızılay
Ünvan
Araş.Gör
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Almanca
Uzmanlık Alanları
  • Özel Hukuk
  • Borçlar Hukuku
Eposta
  • aygul.kizilay@klu.edu.tr
Lisans
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 2013

Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 2015

Doktora
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Başlama: 2014

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

"Kurtarma Ücreti", Leges Hukuk Dergisi, Sayı: 64, 2015 Nisan

"Türk Borçlar Kanunu ile Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Hükümleri Çerçevesinde Satış Sözleşmesinde Ayıptan Sorumlulukta Alıcının Seçtiği Hakkın Sonradan Değiştirilebilirliği Sorunu", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 2017 Aralık

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus