Aydın ÜNAL

Aydın ÜNAL

ÖĞR. GÖR. DR.

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

0 (288) 615-33-03
5803
aydin.unal@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 00/00/0000
 • Doğum Yeri: KAŞ / ANTALYA
Eğitim Durumu
 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI Doktora
  Mezuniyet: 2018
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2011
 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ Lisans
  Mezuniyet: 2009
 • ELMALI YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSESİ Lise
  Mezuniyet: 2005
Uzmanlık Alanları
TURİZM İŞLETMELERİ PAZARLAMA SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İNGİLİZCE
Akademik Ünvanlar
 • Öğretim Görevlisi
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ-PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU, Başlama: 2010

Görevler

PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • MÜDÜR YARDIMCISI 09/03/2017 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 09/03/2017 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • YÜKSEKOKUL KURUL ÜYELİĞİ 09/01/2015 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • BEK PROGRAM GELİŞTİRME KOMİSYONU 15/09/2014 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ 18/02/2014 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ 22/11/2013 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ 28/05/2013 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • TURİZM VE SEYAHAT BÖLÜM BAŞKANI 17/03/2011 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • TURKAY, O, UNAL, Aydin and TASAR, O., (2011), The Effects of Emotional Labor on Job Commitment under the Determination of Motivational and Structural Variables, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Vol: 7, Nu:14, pp.201-222, ZONGULDAK. http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/issue/view/20; ISSN: 2147-9194.

 • ÜNAL, Aydın ve DEMİREL, G., (2011), Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı. 1, Cilt. 1, ss.106-115, KIRKLARELİ. http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2011/flash/index.html; ISSN:2146-7684.

 • ÜNAL, Aydın, DURSUN, B., ÖZKAN, S., İZMİRLİ, S.M., ALTAY, A. ve AKIN GÜRDAL, S., (2012), Üniversite Eğitimi Alan Öğrencilerin Avrupa Birliği Üyeliğine Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı. 2, Cilt. 1, ss.21-31, KIRKLARELİ. http://www.ejovoc.org/makaleler/May_2012/flash/index.html; ISSN:2146-7684.

 • ERÖZ S., S and Aydin UNAL, (2014), The Relationship of Organizational Climate and Emotional Labor in Hotel Enterprises: A Research in Thrace Region, Hak-İş International Journal of Labour and Society, Year: 3, Vol: 3, Nu: 7, pp.198-223, ISSN: 2147-3668.

 • Aydin UNAL and OZKAN, S. (2016), The Use of Information and Communication Technology in Travel Agencies: A Research on Agencies That are Members of IATA in Istanbul, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Year: 7, , Nu: 12, pp.255-267, ISSN: 2146-1406.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • USLU, A., AKAY, B. ve ÜNAL, Aydın (2013), Hizmet Kalitesinin Ekoserv Yöntemi İle Ölçülmesi: Fethiye Kelebekler Vadisinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl. 10, Sayı. 1, ss.54-71, İZMİR. http://www.soidergi.com/wp-content/uploads/2013/05/10-1-4.pdf; ISSN: 1304-7590.
 • ÜNAL, Aydın ve TAŞAR, O., (2012), Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İngilizce Derslerine Yönelik Duyuşsal Yaklaşımlarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi, Mesleki Bilimler Dergisi, Sayı: 1, Cilt:2, ss.102-111, ANKARA. http://www.meslekibilimler.com/dergi2/index.html; ISSN:2146-7420.
 • ALTAY, A., ÜNAL, Aydın, ÖZKAN, S., İZMİRLİ AYAN, S.M., AKIN GÜRDAL, S. ve DURSUN, B., (2013), Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 5, ss.7-22, TRABZON. http://www.sbe.ktu.edu.tr/sbe2/dosya/E_Dergi_5.pdf; ISSN:2146-3727.

 • ERÖZ, S. S. ve ÜNAL, Aydın (2013), Özel Güvenlik Kurumlarında Çalışan İşgörenlerin İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 3, Cilt. 3, Sayı. 6, ss.101-126, BİNGÖL. http://www.bingol.edu.tr/media/138795/dergi-6-sayi.pdf; ISSN: 1309-6672.
 • YILMAZ, İ. A., ÜNAL, Aydın ve ÇAKIR, G., (2015), Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı, Mesleki Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Cilt:2, ss.55-83, ANKARA. http://meslekibilimler.com/temp/makale/2-ibrahim1.pdf; ISSN:2146-7420.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • UNAL, Aydin, ALTAY, A., OZKAN, S., GURDAL AKIN, S., IZMIRLI, S. M. ve DURSUN, B., A Research Studying The Perspectives In University Toward European Union In Terms Of Demographical Variables, IV. International Congress of Educational Research, 4-7 May 2012, pp.1966-1976., ISTANBUL. ISBN: 978-605-60682-5-6.
 • DEMIREL, G. and UNAL, Aydin, Research To Analyze The Perception Of Organisational Alienation Within The Students Taking Tourism Education In The Vocational School: Example Of Pınarhisar Vocational School, II.International VI.National Vocational School Symposium, 25-27 May 2011, KUSADASI – AYDIN.
 • CAKIR, A, UNAL, Aydin, CAKIR, G. and DEMIREL, G., This Is An Amprical Resarch To Specify The Kitchen Warehouse Equipment And Sufficiency In Vocational School, I.International Tourism And Hotel Management Symposium, 29 September – 1 October 2011, pp.164-172., BEYSEHIR, KONYA.
 • TURKAY, O, UNAL, Aydin and TAŞAR, O., The Delegatıve Leadershıp Features Of Servıce Managers: A Quantıtatıve Research On Managers Form Dıfferent Sectors In East Marmara, International Eastern Black Sea Tourism Symposıum, 7-9 October 2010, pp.33-42., GIRESUN. ISBN: 978-975-01408-7-7.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • ÜNAL, Aydın, ÇAKIR, G., ÇAKIR, A. ve ÇİFTÇİ, G., Istranca Dağları ve Çevresinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Alternatif Turizm Çeşitlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, AKSARAY.
 • ÜNAL, Aydın ve TÜRKAY, O., Örgütsel Güvenin Duygusal Emeğe Etkisi: İstanbul'da Yerleşik Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, ss.785-786., KEMER - ANTALYA. ISBN: 978-605-5437-80-0.
 • TÜRKAY, O., SOLMAZ, S. A., YENİŞEHİRLİOĞLU, E. ve ÜNAL, Aydın, Örgütsel Yabancılaşmanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri: İstanbul’da Yerleşik Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, I. Örgütsel Davranış Kongresi, 15-16 Kasım 2013, ss.326-334., SAKARYA.
 • SARIIŞIK, M, ÜNAL, Aydın ve TAŞAR, O., Yiyecek İçecek İşletme Yöneticilerinin Liderlik Tiplerine Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, XI. Ulusal Turizm Kongresi, 2-5 Aralık 2010, ss.262-274., KUŞADASI – AYDIN. ISBN: 978-605-5681-95-1.
 • HACIOĞLU, N., ÜNAL, Aydın, KAN, N. ve SAATCI, G., Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitime Bakış Açıları ve Turizm Eğitiminden Beklentileri, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, ss.1399-1414., ANKARA.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Bozkurt, M., ve ÜNAL, Aydın, (2015), Genel Olarak Pazarlama Kavramı ve Turizm Pazarlaması. TURİZM PAZARLAMASI-Temel İlkeler ve Uygulamalar. (Editör: Mesut BOZKURT ve Bayram ŞAHİN), ss.19-41, Paradigma Akademi Yayınları, ÇANAKKALE. ISBN: 978-605-9743-03-7.

 • Şahin, S., ve ÜNAL, Aydın, (2016), Türkiye'de Turizm İşletmelerinin Hukuki Açıdan Sınıflandırılması. GENEL TURİZM. (Editör: Necdet HACIOĞLU, Mesut BOZKURT ve Bayram ŞAHİN), ss.101-118, Paradigma Akademi Yayınları, ÇANAKKALE. ISBN: 978-605-66861-3-9.

 • Şahin, S., ve ÜNAL, Aydın, (2016), Uluslararası ve Ulusal Turizm Kuruluşları. GENEL TURİZM. (Editör: Necdet HACIOĞLU, Mesut BOZKURT ve Bayram ŞAHİN), ss.257-276, Paradigma Akademi Yayınları, ÇANAKKALE. ISBN: 978-605-66861-3-9.

 • ÜNAL, Aydın ve Bozkurt, M., (2014), Genel Olarak Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Yaklaşımlarındaki Değişimler, Meslek Yüksekokulları İçin PAZARLAMA, (Editör: Mesut BOZKURT), ss.1-23, Paradigma Akademi Yayınları, ÇANAKKALE. ISBN: 978-605-4393-29-9.

Projeler
 • Position: Expert; Project of 2010 - New Start For Cross - Border Heritages Promotion; Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2009 - 1 - 026; Project Date: 25.06.2011 - 08.06.2012. http://www.heritages.info
Diğer
 • ÜNAL, Aydın (2011), Örgütsel Güvenin Duygusal Emeğe Etkisi: İstanbul'da Yerleşik Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, Sakarya. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY.
 • ÜNAL, Aydın ve TÜRKAY, O., Duygusal Emeğin Yönetilmesi: Sakarya Otelleri Örneği, IX.Geleneksel Turizm Paneli, 15 Nisan 2010, ss.114-123., SAKARYA.
 • ÜNAL, Aydın, Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizm Çalıştayı, 24 - 25 Mayıs 2013, İĞNEADA - KIRKLARELİ. ISBN: 978-605-149-455-5.
 • ÜNAL, Aydın (2018), Turistik Tüketicilerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir. Tez Danışmanı: Prof Dr. Necdet HACIOĞLU.

Verilen Dersler

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
KONGRE VE SEMİNER ORGANİZASYONU
SATIŞ YÖNETİMİ
SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
TUR PROGRAMLARI
TURİZM PAZARLAMASI

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.