Dr.Öğr.Üyesi Ayça ŞOLT KIRCA
Ebelik Bölümü
Ayça ŞOLT KIRCA

Ayça ŞOLT KIRCA
Ünvan
Dr.Öğr.Üyesi
Yabancı Diller
  • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
  • EBELİK
  • KADIN DOĞUM
  • PERİNATALOJİ
  • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İlgi Alanları
  • KADIN DOĞUM-TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
Eposta
  • aycasolt@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
07/02/1985
Doğum Yeri
İSTANBUL
Lise
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2008

Lisans
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-EBELİK ABD

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ-ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIIKLARI ABD

Mezuniyet: 2011

Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-EBELİK ABD

Mezuniyet: 2018

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2019

Araştırma Görevlisi Doktor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2017

Ebelik Bölümü
  • Görev: Ebelik Bölümü Başkan Yardımcısı
  • Başlama: 16/06/2019

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kartal A.Y.,Yazıcı S., Şolt A.,Dutucu N., Günaydın S., Çitil E.T., Arık E.(2018). “Evaluation of the PAP Smear Test Status of Women and Affecting Factors”, International Journal of Caring Sciences May-August: 11(2); 1231-1237

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ŞOLT KIRCA, A., Savaşer, S. (2017). Doğum Sayısının Anne-Bebek Bağlanmasına Etkisi, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi,4;3,236-243.

ŞOLT KIRCA, A., Dolgun G. (2018). Gebelerin Kendileri ve Bebekleri İçin D Vitamini Kullanım Farkındalığı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21 (1):

ŞOLT, A., Yazıcı, S. (2015). Adölesan Gebelikler, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2;2, 241-249. doi: 10.17681/hsp.36633

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Dığın F, Şolt A. Düzgün A. Akkoç A.(2018). Knowledge and Applications of Nursing Students on Care Of Bariatric Surgery Patients, 2ND International Congress On Nursng, Sözel Bildiri.

Hür S.Şolt A.Kahyaoğlu H.Demirci G.(2018).Çalışan ve Öğrenci Ebelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Incelenmesi, 1.Uluslararası-2.Ulusal Ebelik Günleri,Istanbul,Sözel Bildiri.

Şolt A. Dığın F. Kızılcık T, “Ebelik Öğrencilerinin Sezeryan Sonrası Yara Bakımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri” 4.Uluslararası & 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sözel Bildiri, İstanbul, 20-22 Nisan 2017

Şolt A. Dığın F. Kızılcık T, “Ebelik Öğrencilerinin Sezeryan Sonrası Yara Bakımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri” 4.Uluslararası & 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sözel Bildiri, İstanbul, 20-22 Nisan 2017

Dığın F. Şolt A. Özsoy B, “Ebelik Öğrencilerinin Gözünden Tele Sağlık” 4.Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sözel Bildiri, 20-22 Nisan İstanbul

Şolt A. Dığın F. Mercan Y, “Ebelik Öğrencilerinin Epizyotomi ve Epizyotomi Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri “1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sözel Bildiri, Aydın, 29 haziran-1 temmuz 2017

Şolt A. Dığın F. Mercan Y,”Kadın Sağlığına Yeni Bir Yaklaşım: Homeopati “1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sözel Bildiri, Aydın, 29 haziran-1 temmuz 2017

Didin E. Yaralı K. Şolt A, “ Çocuk Gelişimi ve Ebelik Öğrencilerinin Çocuğun Katılım Hakkına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Bakış “1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sözel Bildiri, Aydın, 29 haziran-1 temmuz 2017

Şolt A. Dutucu N. (2018).Menopozal Döneme Yeni Bir Yaklaşım: Homeopati. 1.Uluslararası-2.Ulusal Ebelik Günleri,Istanbul,e-Poster Bildiri.

Şolt A. Dığın F. Özsoy B.(2018).Postpartum Depresyonuna Alternatif: Problem Çözme Terapisi, 1.Uluslararası-2.Ulusal Ebelik Günleri, İstanbul,e-Poster Bildiri

Acar H. Dutucu N. Zengin N. Şolt A.Özdilek R.(2018).Sistematik İnceleme: Premenstrual Sendrom.1.Uluslararası ve 2.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri

Şolt A,Yazıcı S, “Adölesan Gebelikler” 2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildirimi,İstanbul, 27-30 Nisan 2015

Ataşen İşcan G., KIRCA ŞOLT A., Dığın F. (2019). Ebelik ve hemşirelik öğrecilerinin akıllı telefon bağımlılık durumlarının incelenmesi,3. International Health Sciences Congress, Sözel Bildiri, Tam metin, Çanakkale 

 

Büyükkal T., KIRCA ŞOLT A., Ayterkin S., Özen S. (2019).Evaluation of Satisfaction of Midwifery Students in Undergraduate Education, 2.Uluslararası, 3.Ulusal Ebelik Günleri, Sözel Bildiri, İstanbul

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Şolt A. Dığın F. Özsoy B.(2018). Ebelik Öğrencilerinin Epizyotominin Anne-Bebek Bağlanmasını Olan Etkisine Ilişkin Görüşleri. 1.Uluslararası-2.Ulusal Ebelik Günleri,Istanbul,Sözel Bildiri.

Şolt A, Savaşer S. Doğum Sayısının Anne-bebek Bağlanmasına Etkisi, 37.Pediatri Kongresi-16.Pediatri Hemşireleri Günleri, Özet Basımı, Sözel Bildiri, İstanbul, 8-11 2015. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Developments İn Health Sciences, Chapter 27: Maternal Attachment During Antenatal, Pregnancy and Postpartum Period. Kırca Şolt Ayça, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA  2017 (ISBN: 978-954-07-4344-8)

Health Sciences Research in The Globalizing Word, Chapter 69:The Preparation for Cesarean Section and the Postpartum Care in Obese Pregnant Women. Dığın Figen, Kırca Şolt Ayça. Yayın Yeri: ST. Kliment Ohrıdskı Unıversıty, Press Sofıa, Editör: Prof.Dr.Recep EFE. Basım sayısı:1, Bölüm sayfası:638-645,2018 (ISBN: 978-954-07-4525-1)

Doğum Öncesi Dönem Ve Bakım, İçinde: Kadın hayatının evreleri, DİNÇ HÜSNİYE, ŞOLT AYÇA, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Karanisoğlu Hacer, Yazıcı Saadet, Yılmaz Tülay, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:11, (ISBN:978-605-335-258-7), Bölüm Sayfaları:17 -28.

İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler için), Bölüm Adı: İmmün Sistem hastalıkları, ZENGİN NERİMAN, ŞOLT KIRCA AYÇA, Yayın Yeri:Nobel Tıp Kitapevi, Editör:Neriman Zengin Besey ören, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:393, (ISBN:978-605-335-348-5), Bölüm Sayfaları:349 -356 

Kırca Şolt A. (2019). Women’s Health and Homeopathy. Aba Gökhan (Ed),New Approaches in Health Sciences, PETERLANG,Berlin.

Kırca Şolt A. (2019). The Effect of Vitamin D Deficiency in Pregnancy on Maternal Results, Chernopolski PM (Ed), Recent Studies in Health Sciences, St.Kliment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia.ISBN 978-954-07-4760-6

 

 

Aile planlaması

 Aile Planlamasının aile ve toplum yönünden önemini aile planlaması Yöntemlerini, kadın ve erkekteki infertilite nedenlerini, infertil çiftlerin psikolojik durumlarını, infertilite teşhis ve tedavilerindeki yenilikleri konusunda için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması

Doğum Bilgisi 1

Kadın sağlığı ve doğum, Üreme sisteminin anatomisi,Üreme sisteminin fizyolojisi ,Gebeliğin oluşumu , Fetusun fizyolojisi,Gebelikte annenin fizyolojisi,Doğum öncesi bakım , Gebelikte beslenme,Gebelikte annenin değerlendirilmesi, Fetal sağlığın değerlendirilmesi, Ödevlerin sunumu ve dersin değerlendirmesi

Doğum Bilgisi 4

 Doğum sonu dönem, Doğum sonu dönemde bakım, Doğum sonu döneme annenin uyumu ve değerlendirmesi, Doğum sonu erken dönemde annenin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi, Laktasyon ve Fizyolojisi, Anne sütünün ve emzirmenin önemi,Emzirme döneminde meme bakımı, Doğum sonu kanamalar, Pospartum kanamalarda bakım, Doğum sonu enfeksiyonlar , Doğum sonu enfeksiyonlarda bakım, Meme sorunları ve bakımı, Doğum sonu emosyonel sorunlar ve yaklaşım,

Ebelik Yüksek Lisans

Alternatif doğum yöntemleri
1. Doğum Eylemi- Normal Doğum Eyleminde Rol Oynayan Faktörler 2. Doğum eylemindeki risk faktörleri 3. Doğum ağrısı- Doğum ağrısıyla Başetme (Farmakolojik olmayan yöntemler) -Refleksoloji -Akupunktur-akupresür -Homeopati -Fitoterapi/aroma terapi -Hipnoz 4. Doğum ağrısıyla Başetme (Farmakolojik yöntemler) 5. Alternatif Doğum pozisyonları 6. Suda Doğum-Evde doğum 7. Lamaze Yöntemi 8. Dick read yöntemi/Leboyer yöntemi/Bradley yöntemi/Odent yöntemi 9. Sezeryan sonrası vajinal doğum (SSVD) 10. Plasenta ile ilgili alternatif yöntemler 11. Doğumda epidural anestezi/sezeryan doğumdan epidural anestezi 12. Fetal sağlığın intrapartum dönemde takibi

Halk Sağlığı Yüksek Lisans

Ana-Çocuk Sağlığı

Meslekte Öğretim

Eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğretim kuram, yöntem ve teknikleri, öğretim materyali hazırlama, hizmet içi eğitim, yetişkin eğitimi, sağlık eğitimi, eğitim planlama, uygulama ve raporlandırmayı içermektedir.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus