Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATALAY
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Muhammet ATALAY

Muhammet ATALAY
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Yöneylem Araştırması
 • Yapay Sinir Ağları
 • Makine Öğrenmesi
 • Veri Madenciliği
 • İstatistik
 • Bulanık Zaman Serileri
İlgi Alanları
 • Ekonometri
 • Matematik Öğretimi
 • Fark Denklem Sistemleri
 • Bulanık Mantık
Eposta
 • atalay@klu.edu.tr
Lisans
Selçuk Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Matematik Öğretmenliği

Mezuniyet: 2005

Doktora
İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sayısal Yöntemler

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD

Başlama: 2016

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2015

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2009

Kırklareli Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 26/07/2018

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür V.
 • Başlama: 29/08/2013
 • Bitirme: 14/03/2016

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: Finans Özel İhtisas Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 04/02/2013

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 02/11/2011
 • Bitirme: 29/08/2013

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 02/11/2011
 • Bitirme: 14/03/2016

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurulu Üyesi
 • Başlama: 02/11/2011
 • Bitirme: 14/03/2016

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kondiloglu, A., Bayer, H., Celik, E., Atalay, M. (2017). Information Securiy Breaches and Precautions On Industry 4.0. Technology Audit and Productin Reserves, Vol. 6, No. 4 (38), pp. 58-63. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.117593

http://journals.uran.ua/tarp/article/view/117593

Atalay, M., Cinar C. and Yalcinkaya I., On the positive solutions of systems of difference equations, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 24, No. 4, 443-447 (2005)

ATALAY M., ÇELİK E., BAYER H. (2015) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mezunlarının İş Bulmasında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol.5, No.3, pp. 203-213

http://www.ejovoc.org/makaleler/november_2015/pdf/15.pdf

Çelik, E , Atalay, M , Kondiloglu, A . (2016). The Diagnosis and Estimate of Chronic Kidney Disease Using the Machine Learning Methods. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 4 (Special Issue-1), 27-31. DOI: 10.18201/ijisae.265967

http://dergipark.gov.tr/ijisae/issue/25999/265967

Çelik, E , Atalay, M.  (2016). Big Data Technologies in Health and Biomedical. American Journal of Engineering Research (AJER), Volume-5, Issue-12, pp-364-370. 

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Atalay, M , Çelik, E . (2017). Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları - Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Big Data Analysis. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 155-172. DOI: 10.20875/makusobed.309727

http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/33082/309727

Çinicioğlu, E., Atalay, M., Yorulmaz, H.: Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Dergisi (Journal of Information Technologies), Cilt 6, Sayı 2, 41-54 (Mayıs 2013).

http://www.btd.gazi.edu.tr/article/view/1041000223/pdf

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Atalay, M. & Çelik, E.: The Comparison of Balkan Countries and European Union-OECD Countries in Terms of Health Statistics, Second Sarajevo International Conferance on EU Integration & Balkan Countries, International University of Sarejova, May 17-20, 2016.

Proceedings Book

Bayer, H., Çelik, E., Turhan, D., Işık, T., Atalay, M. (2017). Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İş Bulmasında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Mezun Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma, Mediterranean International Social Sciences Conferance (MECAS 2017), May 19-22, University of Donja Gorica, Podgorica.

BOOK OF ABSTRACTS

 

Çelik, E., Kondiloğlu, A., Bayer, H., Atalay, M. (2017). Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ile Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Sağlık Risk Durumu İstatistiklerine Göre Karşılaştırılması, Mediterranean International Social Sciences Conferance (MECAS 2017), May 19-22, University of Donja Gorica, Podgorica.

THE BOOK OF ABSTRACTS

 

Çelik E., Kondiloğlu, A., Bayer, H., Atalay, M. (2017).  Modeling of Social Performance Metrics with Artificial Intelligence Techniques, 5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'17), 9-12 May, İstanbul.

Abstracts Book

Proceedings Book

Atalay M., Kondiloğlu A., Çelik E. (2017).  Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Büyük Veri Analizinde Kullanımı. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri)

http://www.ibaness.org/conferences/kirklareli/ibaness_kirklareli_proceedings_27_12_2017.pdf , pp. 896

Kondiloğlu, A., Bayer, H., Çelik, E., Atalay, M. (2017).  Ön Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi-Çevrimdışı BilgiGüvenliği ve Siber Güvenlik Becerilerinin Araştırılması.  International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series

http://www.ibaness.org/conferences/kirklareli/ibaness_kirklareli_proceedings_27_12_2017.pdf , pp.1-6

Atalay, M. (2016). Yükseköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine ve Öğretimine Bakışları: Ön Lisans Düzeyinde İktisadi ve İdari Programlar Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2016), 24-25 Nov. 2016, Sakarya, Turkey.

http://www.icqh.net/publication_folder/icqh/icqh2016.pdf , pp. 1101-1108.

 

Çelik, E., Atalay, M., Kondiloğlu, A. (2016). The Earthquake Magnitude Prediction Used Seismic Time Series and Machine Learning Methods, ENTECH '16 IV. International Energy Technologies Conference, 15-16 Dec. 2016, Istanbul, Turkey.

Proceedings Book pp. 50-56

Celik, E., Atalay, M., Kondiloglu A. (2016) The Diagnosis and Estimate of Chronic Kidney Disease Using The Machine Learning Methods Celik, E., Atalay, M., Kondiloglu A.,The Diagnosis and Estimate of Chronic Kidney Disease Using The Machine Learning Methods, International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16), September 1-3, 2016, Konya, Turkey.

Proceedings Book pp. 1384-1388

Atalay, M., Öztürk, Ş. (2016) Türkiye’deki İllerin Göç ve İşsizlik İstatistiklerine Göre Kümelenmesi, 2nd International Congress on Applied Sciences (UUBK 2016), Necmettin Erbakan University,  23-25 September 2016, Konya.

Proceedings Book pp. 520-527

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Atalay, M., Yorulmaz, H., Önay, O., Çinicioğlu, E.; Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli; Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi; Bildiri No: 0324-082; Sakarya Üniversitesi, Sakarya (2011)

Abstracts Book pp. 77

Çelik, E., Atalay, M., Bayer, H.; Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri ile Deprem Tahmininde Sismik Darbelerin Kullanılması (Earthquake Prediction Using Seismic Bumps with Artificial Neural Networks and Support Vector Machines), 22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd), Trabzon, Nisan 2014 http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6830333

Atalay, M. (2017) Bulanik Zaman Serileri ile Finansal Öngörü Modeli, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 37. Ulusal Kongresi (YAEM’17), 5-7 Temmuz 2017, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. (Özet Bildiri)

Bildiri Özetleri Kitabı

Atalay, M., Çelik, E., Bayer, H., “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mezunlarının İş Bulmasında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (BÜROKON), BEÜ Çaycuma MYO, Zonguldak (8-10 Ekim 2015)

Bildiri Özetleri Kitabı s. 31

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Atalay, M. (2016) Bulanık Zaman Serilerinde Yapay Sinir Ağları ile Tahmin, R ile Veri Madenciliği Uygulamaları (Editör: Dr. Mehmet Erdal BALABAN, Dr. Elif KARTAL) ISBN: 978-975-436-093-6, Bölüm 5, Sayfa 101-142, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

 

Projeler

Verini Kap, Thon’la Değer Kat, TUBİTAK-4005 Projesi, Proje Numarası: 118B056, Başlama Tarihi: 01.06.2018 (Proje Yürütücüsü)

Diğer

Atalay, M., Fark Denklem Sistemlerinin Çözümleri Üzerine, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Yrd. Doç.Dr. Cengiz ÇİNAR, Konya (2005)

Atalay, M. (2015) “Zaman Serilerinde Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantığa Dayalı Tahmin ve Bir Uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Atalay, M. (2016). Bulanık Zaman Serilerinde Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Semineri, II. Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve TOVAK), 01.09.2016,  TOVAK Uluslararası Marmaris Akademisi, Turunç, Marmaris.

CEI15701 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I

CEI15701 ÇEEİ (YÜKSEK LİSANS)

CEI15702 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II

CEI15702 ÇEEİ (YÜKSEK LİSANS)

ISL13201 İSTATİSTİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf (1. ve 2. Öğretim)

ISL13201 İSTATİSTİK-I

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÇEEİ Bölümü 2. Sınıf (1. ve 2. Öğretim)

ISL13202 İSTATİSTİK-II

ISL13202 İİBF-ÇEEİ (1. VE 2. ÖĞRETİM)

ISL13409 KANTİTATİF KARAR VERME TEKNİKLERİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf (1. ve 2. Öğretim)

MAT13151 MATEMATİK-I

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf

MAT13156 MATEMATİK

MAT13156 İİBF-İŞLETME (1. VE 2. ÖĞRETİM)

MAT13156 MATEMATİK

MAT13156 İİBF-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (1. VE 2. ÖĞRETİM)

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ

2017-2018 Bahar Yarıyılı

İşletme-Yüksek Lisans (Tezsiz)

Dersin Kodu: IST17738

Dersin Saati ve Kredisi: 3+0, 6 AKTS

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

2017-2018 Bahar Yarıyılı

İşletme ve İşletme (İÖ) Lisans

Dersin Kodu: ISL13314

Dersin Saati ve Kredisi: 3+0, 4 AKTS

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus