Muhammet ATALAY

Muhammet ATALAY

Dr. Öğr. Üyesi

İİBF İşletme Bölümü

atalay@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sayısal Yöntemler Doktora
  Mezuniyet: 2015
 • Selçuk Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2005
 • Selçuk Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Lisans
  Mezuniyet: 2001
Uzmanlık Alanları
Yöneylem Araştırması Yapay Sinir Ağları Makine Öğrenmesi Veri Madenciliği İstatistik Bulanık Zaman Serileri
İlgi Alanları
Ekonometri
Matematik Öğretimi
Fark Denklem Sistemleri
Bulanık Mantık
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD, Başlama: 2016
 • Öğretim Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu, Başlama: 2009
 • Öğretim Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu, Başlama: 2015

Görevler

Trakya Üniversiteler Birliği
 • 5. Dönem Sekreterliği 01/07/2020 -
Kırklareli Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dekan Yardımcısı 26/07/2018 - 02/06/2020
Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Müdür V. 29/08/2013 - 14/03/2016
Trakya Kalkınma Ajansı
 • Finans Özel İhtisas Komisyonu Üyesi 04/02/2013 -
Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Müdür Yardımcısı 02/11/2011 - 29/08/2013
Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Yönetim Kurulu Üyesi 02/11/2011 - 14/03/2016
Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Yüksekokul Kurulu Üyesi 02/11/2011 - 14/03/2016

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Kondiloglu, A., Bayer, H., Celik, E., Atalay, M. (2017). Information Securiy Breaches and Precautions On Industry 4.0. Technology Audit and Productin Reserves, Vol. 6, No. 4 (38), pp. 58-63. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.117593

  http://journals.uran.ua/tarp/article/view/117593

 • Atalay, M., Cinar C. and Yalcinkaya I., On the positive solutions of systems of difference equations, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 24, No. 4, 443-447 (2005)

 • ATALAY, M . (2019). Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Turizm Verileri Açısından İncelenmesi. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 2 (2) , 103-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid/issue/52225/682061

 • ATALAY M., ÇELİK E., BAYER H. (2015) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mezunlarının İş Bulmasında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol.5, No.3, pp. 203-213

  http://www.ejovoc.org/makaleler/november_2015/pdf/15.pdf

 • Çelik, E , Atalay, M , Kondiloglu, A . (2016). The Diagnosis and Estimate of Chronic Kidney Disease Using the Machine Learning Methods. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 4 (Special Issue-1), 27-31. DOI: 10.18201/ijisae.265967

  https://www.ijisae.org/IJISAE/article/view/921

 • Çelik, E , Atalay, M.  (2016). Big Data Technologies in Health and Biomedical. American Journal of Engineering Research (AJER), Volume-5, Issue-12, pp-364-370. 

   

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Atalay, M , Çelik, E . (2017). Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları - Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Big Data Analysis. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 155-172. DOI: 10.20875/makusobed.309727

  http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/33082/309727

 • Çinicioğlu, E., Atalay, M., Yorulmaz, H.: Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Dergisi (Journal of Information Technologies), Cilt 6, Sayı 2, 41-54 (Mayıs 2013).

  http://www.btd.gazi.edu.tr/article/view/1041000223/pdf

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Atalay, M. & Çelik, E.: The Comparison of Balkan Countries and European Union-OECD Countries in Terms of Health Statistics, Second Sarajevo International Conferance on EU Integration & Balkan Countries, International University of Sarejova, May 17-20, 2016.

  Proceedings Book

 • Bayer, H., Çelik, E., Turhan, D., Işık, T., Atalay, M. (2017). Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İş Bulmasında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Mezun Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma, Mediterranean International Social Sciences Conferance (MECAS 2017), May 19-22, University of Donja Gorica, Podgorica.

  BOOK OF ABSTRACTS

   

 • Çelik, E., Kondiloğlu, A., Bayer, H., Atalay, M. (2017). Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ile Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Sağlık Risk Durumu İstatistiklerine Göre Karşılaştırılması, Mediterranean International Social Sciences Conferance (MECAS 2017), May 19-22, University of Donja Gorica, Podgorica.

  THE BOOK OF ABSTRACTS

   

 • Çelik E., Kondiloğlu, A., Bayer, H., Atalay, M. (2017).  Modeling of Social Performance Metrics with Artificial Intelligence Techniques, 5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'17), 9-12 May, İstanbul.

  Abstracts Book

  Proceedings Book

 • Atalay M., Kondiloğlu A., Çelik E. (2017).  Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Büyük Veri Analizinde Kullanımı. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri)

  http://www.ibaness.org/conferences/kirklareli/ibaness_kirklareli_proceedings_27_12_2017.pdf , pp. 896

 • Kondiloğlu, A., Bayer, H., Çelik, E., Atalay, M. (2017).  Ön Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi-Çevrimdışı BilgiGüvenliği ve Siber Güvenlik Becerilerinin Araştırılması.  International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series

  http://www.ibaness.org/conferences/kirklareli/ibaness_kirklareli_proceedings_27_12_2017.pdf , pp.1-6

 • Atalay, M. (2016). Yükseköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine ve Öğretimine Bakışları: Ön Lisans Düzeyinde İktisadi ve İdari Programlar Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2016), 24-25 Nov. 2016, Sakarya, Turkey.

  http://www.icqh.net/publication_folder/icqh/icqh2016.pdf , pp. 1101-1108.

   

 • Çelik, E., Atalay, M., Kondiloğlu, A. (2016). The Earthquake Magnitude Prediction Used Seismic Time Series and Machine Learning Methods, ENTECH '16 IV. International Energy Technologies Conference, 15-16 Dec. 2016, Istanbul, Turkey.

  Proceedings Book pp. 50-56

 • Celik, E., Atalay, M., Kondiloglu A. (2016) The Diagnosis and Estimate of Chronic Kidney Disease Using The Machine Learning Methods Celik, E., Atalay, M., Kondiloglu A.,The Diagnosis and Estimate of Chronic Kidney Disease Using The Machine Learning Methods, International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16), September 1-3, 2016, Konya, Turkey.

  Proceedings Book pp. 1384-1388

 • Atalay, M., Öztürk, Ş. (2016) Türkiye’deki İllerin Göç ve İşsizlik İstatistiklerine Göre Kümelenmesi, 2nd International Congress on Applied Sciences (UUBK 2016), Necmettin Erbakan University,  23-25 September 2016, Konya.

  Proceedings Book pp. 520-527

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Atalay, M., Yorulmaz, H., Önay, O., Çinicioğlu, E.; Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli; Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi; Bildiri No: 0324-082; Sakarya Üniversitesi, Sakarya (2011)

  Abstracts Book pp. 77

 • Çelik, E., Atalay, M., Bayer, H.; Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri ile Deprem Tahmininde Sismik Darbelerin Kullanılması (Earthquake Prediction Using Seismic Bumps with Artificial Neural Networks and Support Vector Machines), 22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd), Trabzon, Nisan 2014 http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6830333

 • Atalay, M. (2017) Bulanik Zaman Serileri ile Finansal Öngörü Modeli, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 37. Ulusal Kongresi (YAEM’17), 5-7 Temmuz 2017, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. (Özet Bildiri)

  Bildiri Özetleri Kitabı

 • Atalay, M., Çelik, E., Bayer, H., “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mezunlarının İş Bulmasında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (BÜROKON), BEÜ Çaycuma MYO, Zonguldak (8-10 Ekim 2015)

  Bildiri Özetleri Kitabı s. 31

Basılmış Kitap ya da Bölümler
Projeler
 • Verini Kap, Thon’la Değer Kat, TUBİTAK-4005 Projesi, Proje Numarası: 118B056, Başlama Tarihi: 01.06.2018 (Proje Yürütücüsü)

Diğer
 • Atalay, M., Fark Denklem Sistemlerinin Çözümleri Üzerine, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Yrd. Doç.Dr. Cengiz ÇİNAR, Konya (2005)

 • Atalay, M. (2015) “Zaman Serilerinde Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantığa Dayalı Tahmin ve Bir Uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Atalay, M. (2016). Bulanık Zaman Serilerinde Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Semineri, II. Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı (İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve TOVAK), 01.09.2016,  TOVAK Uluslararası Marmaris Akademisi, Turunç, Marmaris.

Verilen Dersler

CEI15701 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I
 • CEI15701 ÇEEİ (YÜKSEK LİSANS)

CEI15702 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II
 • CEI15702 ÇEEİ (YÜKSEK LİSANS)

CEI15801 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı

  Güz Yarıyılı

CEI15802 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı

  Bahar Yarıyılı

ISL13201 İSTATİSTİK
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf (1. ve 2. Öğretim)

ISL13201 İSTATİSTİK-I
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÇEEİ Bölümü 2. Sınıf (1. ve 2. Öğretim)

ISL13202 İSTATİSTİK-II
 • ISL13202 İİBF-ÇEEİ (1. VE 2. ÖĞRETİM)

ISL13314 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • 2017-2018 Bahar Yarıyılı

  İşletme ve İşletme (İÖ) Lisans

  Dersin Kodu: ISL13314

  Dersin Saati ve Kredisi: 3+0, 4 AKTS

ISL13315 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
 • İşletme Lisans 3. Sınıf Güz Yarıyılı

ISL13409 KANTİTATİF KARAR VERME TEKNİKLERİ
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf (1. ve 2. Öğretim)

ISL15721 İSTATİSTİKSEL KARAR VERME TEKNİKLERİ
 • İşletme Yüksek Lisans (Tezli) Güz Yarıyılı Seçmeli Ders

ISL19801 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • İşletme Doktora Güz Yarıyılı Zorunlu Ders

ISL19802 İŞLETME ARAŞTIRMALARI
 • İşletme Doktora - Bahar Yarıyılı

IST17738 SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ
 • 2017-2018 Bahar Yarıyılı

  İşletme-Yüksek Lisans (Tezsiz)

  Dersin Kodu: IST17738

  Dersin Saati ve Kredisi: 3+0, 6 AKTS

ISU 18716 SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ
 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) Programı

  Bahar Yarıyılı

MAT13151 MATEMATİK-I
 • Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf

MAT13156 MATEMATİK
 • MAT13156 İİBF-İŞLETME (1. VE 2. ÖĞRETİM)

MAT13156 MATEMATİK
 • MAT13156 İİBF-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (1. VE 2. ÖĞRETİM)

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.