Araştırma Görevlisi Altuğ KOÇ
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Altuğ KOÇ

Altuğ KOÇ
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilimi
 • Siyasi Tarih
Eposta
 • altugkoc@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1986
Doğum Yeri
Kadıköy / İstanbul
Lise
Maltepe Anadolu Lisesi, 1997-2004.

Mezuniyet: 0000

Lisans
Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2004-2008.

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İktisat Fakültesi), 2008-2011.

Mezuniyet: 0000

Doktora
İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İktisat Fakültesi), 2014-Devam ediyor.

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı.

Başlama: 2015

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: EBYS ve Yazı İşleri Sorumlusu
 • Başlama: 01/12/2019

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Fakülte Dergisi Yardımcı Editörü
 • Başlama: 17/02/2019

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Örgün ve İkinci Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2018

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: 4. Sınıf Örgün Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2017
 • Bitirme: 31/07/2018

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Website Sorumlusu
 • Başlama: 01/11/2016

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016
 • Bitirme: 01/12/2019

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanlığı Asistanlığı
 • Başlama: 01/09/2016

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: 3. Sınıf Örgün Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2016
 • Bitirme: 31/07/2017

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: İntibak ve Muafiyet Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016
 • Bitirme: 01/12/2019

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Erasmus Koordinatörü
 • Başlama: 04/11/2015
 • Bitirme: 06/10/2016

İktisat Bölümü
 • Görev: 2. Sınıf İkinci Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2015
 • Bitirme: 01/07/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 1. Altuğ KOÇ, Michel Foucault'nun "Biyopolitika" Kavramının Teorik Çerçevesi, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, C: 2, S: 2, Aralık 2018, ss. 193-218. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/41747/504120)
   
 2. Altuğ KOÇ, 1965 Genel Seçimleri Öncesinde "Ortanın Solu" Söyleminin Ortaya Çıkışı, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 2, Eylül 2017, ss. 36-50. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/31239/339961)
Basılmış Kitap ya da Bölümler
 1. Altuğ KOÇ, CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimleri, Dezanj Yayınları, İstanbul, 2014. (http://www.finalpazarlama.com/kitap/dezanj-yayinlari/chp-de-ortanin-solu-soylemi-ve-1965-secimleri/010177042)
Diğer
 1. Altuğ KOÇ, "Misafirperverlik ve Kıbrıs Sunumu", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 04.05.2016. (http://uluslararasi.klu.edu.tr/Sayfalar/5557-bolumumuz-aras-gor-altug-kocun-fakulte-sunumu.klu)
   
 2. Miray KARADENİZ, Rasim Mert ÖZÇELİK, "Kitap Söyleşisi: Altuğ KOÇ, CHP'de Ortanın Solu Söylemi ve 1965 Seçimleri", Minerva, S: 15, Mart 2014, ss. 20-22. (https://docs.google.com/file/d/0B9nO5hRcIT1iT01FN0pja0ZiaFE/preview)
   
 3. Altuğ KOÇ, "CHP'de 'Ortanın Solu' Söylemi ve 1965 Seçimlerindeki Yansıması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXu8VxOIqJpfcv9-qnIEPlERPGQpIUcD_i-r5kwQWq4D5)

 Atıflar 

 1. İhsan Ömer ATAGENÇ, "Ortanın Solu Düşüncesinde Kemalizm", Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 66, Eylül 2019, s. 479-499. Erişim: https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.548427 (Atıf yer alan sayfa: 482.)
   
 2. Baran İŞÇİ, "Muhafazakarlık Ekseninde Carl Schmitt'in Egemenlik Anlayışı ve Yeni Muhafazakarlık", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2019. Erişim: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000887.pdf (Atıf yer alan sayfa: 54.)
   
 3. Ebru Tekin BİLBİL, "Yönetişim ve Yönetimsellik: Kentsel Mekân ve Ortam", Siyasal Kitabevi, Ankara, Temmuz 2019. Kaynakça erişim: https://www.siyasalkitap.com/u/siyasalkitap/docs/y/o/yonetisim-08-07-2019-site-pdf-1564214695.pdf
   
 4. Rukiye ÇETİN, "Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın Demokrat Parti Dönemi Meclis Faaliyetleri", Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2019. Erişim: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZtiEbdcKJxFT-53DF7XSK0jAGv9j2xg8TcTMA6YY0B8_ (Atıf yer alan sayfa: 25.)
   
 5. Orhan KUTLUAY, "Urfa Milletvekilleri ve Meclis Faaliyetleri (1960-1971), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2018. Erişim: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=MzP7PYssFqdb3WIjlroAkVdNIAnNl483r7YrczrSdSRsBytM41Z8M4AjZ_ncnycfc (Atıf yer alan sayfa: 7, 11, 12, 13, 21, 22, 73, 108.)
   
 6. Enis EDİŞ, "Kıbrıs Barış Harekâtı odağında Bülent Ecevit", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018. Erişim: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=hcgrYffRbz0Z44UJEuLtwc79ft791Ojo1JeieSqxk29I4xC6FvtcTc_l4FDaHFyP (Atıf yer alan sayfa: 9.)
   
 7. Caner ERDOĞAN, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tek Parti Dönemi Sonrası İdeolojik Evrimi: Özgürlükçü Muhalefet, Ortanın Solu ve Demokratik Sol (1950-1980)”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, S: 53, Eylül 2017, ss: 299-318. Erişim: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12710 (Atıf yer alan sayfalar: 302, 303, 305, 306, 307.)
   
 8. Caner ERDOĞAN, "Tek Parti İktidarı Dönemi'nde (1923-1950) Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdeolojik Değişim ve Dönüşüm Sürecinin Çözümlenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 10, S: 51, Ağustos 2017, ss: 270-279. Erişim: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1763 (Atıf yer alan sayfalar: 272, 274, 276.)
Dersin Öğretim Üyesine Yardım Edilen (Asiste) Dersler

 1. 2018-2019 Bahar Dönemi Uluslararası İlişkiler Teorileri Dersi
 2. 2017-2018 Bahar Dönemi Uluslararası İlişkiler Teorileri Dersi
 3. 2017-2018 Güz Dönemi Medya ve Dış Politika Dersi
 4. 2017-2018 Güz Dönemi Dış Politika Analizi Dersi
 5. 2016-2017 Bahar Dönemi Uluslararası İlişkilere Giriş Dersi
 6. 2016-2017 Bahar Dönemi Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Dersi
 7. 2016-2017 Güz Dönemi Siyasi Tarih Dersi
 8. 2015-2016 Bahar Dönemi Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersi
 9. 2015-2016 Bahar Dönem İnsan Hakları Dersi
 10. 2015-2016 Güz Dönemi Uluslararası Kamu Hukuku Dersi
 11. 2015-2016 Güz Dönemi Uluslararası Hukuk Dersi
 12. 2015-2016 Güz Dönemi Hukuka Giriş Dersi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus