Araştırma Görevlisi Altuğ KOÇ
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Altuğ KOÇ

Altuğ KOÇ
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilimi
 • Siyasi Tarih
Eposta
 • altugkoc@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1986
Doğum Yeri
Kadıköy / İstanbul
Lise
Maltepe Anadolu Lisesi 1997-2004

Mezuniyet: 0000

Lisans
Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2004-2008

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İktisat Fakültesi) 2008-2011

Mezuniyet: 0000

Doktora
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İktisat Fakültesi) 2014-Devam ediyor.

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı

Başlama: 2015

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yardımcı Editörü
 • Başlama: 17/02/2019

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Örgün ve İkinci Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2018

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: 4. Sınıf Örgün Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2017
 • Bitirme: 31/07/2018

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Website Sorumlusu
 • Başlama: 01/11/2016

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: 3. Sınıf Örgün Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2016
 • Bitirme: 31/07/2017

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: İntibak ve Muafiyet Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Bölüm Erasmus Koordinatörü
 • Başlama: 04/11/2015
 • Bitirme: 06/10/2016

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanlığı Asistanlığı
 • Başlama: 01/09/2015

İktisat Bölümü
 • Görev: 2. Sınıf 2. Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2015
 • Bitirme: 01/07/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Altuğ KOÇ, Michel Foucault'nun "Biyopolitika" Kavramının Teorik Çerçevesi, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, C: 2, S: 2, Aralık 2018, ss. 193-218. (http://dergipark.gov.tr/uksad/issue/41747/504120)

Altuğ KOÇ, 1965 Genel Seçimleri Öncesinde "Ortanın Solu" Söyleminin Ortaya Çıkışı, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 2, Eylül 2017, ss. 36-50. (http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/31239/339961)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Altuğ KOÇ, CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimleri, Dezanj Yayınları, İstanbul, 2014. (http://www.finalpazarlama.com/kitap/dezanj-yayinlari/chp-de-ortanin-solu-soylemi-ve-1965-secimleri/010177042)

Diğer

Altuğ KOÇ, "Misafirperverlik ve Kıbrıs Sunumu", Kırklareli Üniversitesi, 04.05.2016. (http://uluslararasi.klu.edu.tr/Sayfalar/5557-bolumumuz-aras-gor-altug-kocun-fakulte-sunumu.klu)

Miray KARADENİZ, Rasim Mert ÖZÇELİK, "Kitap Söyleşisi: Altuğ KOÇ, CHP'de Ortanın Solu Söylemi ve 1965 Seçimleri", Minerva, S: 15, Mart 2014, ss. 20-22. (https://docs.google.com/file/d/0B9nO5hRcIT1iT01FN0pja0ZiaFE/preview)

Altuğ KOÇ, "CHP'de 'Ortanın Solu' Söylemi ve 1965 Seçimlerindeki Yansıması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (Ulusal Tez Merkezi)


Atıflar

Ebru Tekin BİLBİL, "Yönetişim ve Yönetimsellik: Kentsel Mekân ve Ortam", Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019. (https://www.siyasalkitap.com/u/siyasalkitap/docs/y/o/yonetisim-08-07-2019-site-pdf-1564214695.pdf)

Caner ERDOĞAN, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tek Parti Dönemi Sonrası İdeolojik Evrimi: Özgürlükçü Muhalefet, Ortanın Solu ve Demokratik Sol (1950-1980)”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, S: 53, Eylül 2017, ss: 299-318. (Atıf yer alan sayfalar: 302, 303, 305, 306, 307.)
(http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12710)

Caner ERDOĞAN, "Tek Parti İktidarı Dönemi'nde (1923-1950) Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdeolojik Değişim ve Dönüşüm Sürecinin Çözümlenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 10, S: 51, Ağustos 2017, ss: 270-279. (Atıf yer alan sayfalar: 272, 274, 276.) (http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1763)

Dersin Hocasına Yardım Edilen Dersler

2018-2019 Bahar Dönemi Uluslararası İlişkiler Teorileri Dersi
2017-2018 Bahar Dönem Uluslararası İlişkiler Teorileri Dersi
2017-2018 Güz Dönemi Medya ve Dış Politika Dersi
2017-2018 Güz Dönemi Dış Politika Analizi Dersi
2016-2017 Bahar Dönemi Uluslararası İlişkilere Giriş Dersi
2016-2017 Bahar Dönemi Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Dersi
2016-2017 Güz Dönemi Siyasi Tarih Dersi
2015-2016 Bahar Dönemi Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersi
2015-2016 Bahar Dönem İnsan Hakları Dersi
2015-2016 Güz Dönemi Uluslararası Kamu Hukuku Dersi
2015-2016 Güz Dönemi Uluslararası Hukuk Dersi
2015-2016 Güz Dönemi Hukuka Giriş Dersi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus