Dr. Öğr. Üyesi Ayla Akın
Fen Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Ayla Akın

Ayla Akın
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • Almanca
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Yorumbilimsel Çeviri Çalışmaları
  • Çeviri Kuramı
İlgi Alanları
  • Felsefi Yorumbilim
  • Kültürel Çalışmalar
  • Çeviri ve İdeoloji
Eposta
  • akin.ayla@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
04/04/1984
Doğum Yeri
Almanya
Lise
Üsküdar Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 0000

Lisans
Sakarya Üniversitesi

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi

Mezuniyet: 2009

Doktora
Sakarya Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi Doktor
Sakarya Üniversitesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi
Sakarya Üniversitesi

Başlama: 2009

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

TOSUN, Muharrem; AKIN, Ayla; ŞİMŞEK, Fatih (2015). Courses on Specialized Field in Undergraduate Programs of Translation Studies Departments in Turkey: The Importance of Courses on Specialized Field in the Specialization Process of Translator Candidates.  AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi (49), 189-198. (Yayın No: 1699694).

AKIN, Ayla (2015). Çeviride Yeni Yorumbilimsel Paradigmanın Çeviri Sürecine Bakışı ve Yabancılaştırma Yönteminin Yeniden Yorumlanması.  Journal of International Social Research, 8 (37), 7-15., Doi: 10.17719/jisr.20153710580 (Yayın No: 1699681).

TOSUN, Muharrem; AKIN, Ayla (2016). Kutsal Kitap Çeviri Yöntemlerine Çeviribilimsel Bir Yaklaşım, International Journal of Language Academy Volume 4/3 Winter 2016. 59-77

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

TOSUN, Muharrem; AKIN, Ayla; ŞİMŞEK, Fatih (2013).  Courses on Specialized Field in Undergraduate Programs of Translation Studies Departments in Turkey: The Importance of Courses on Specialized Field in the Specialization Process of Translator Candidates.  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1699882) (Özet kitapçığı)

AKIN, Ayla (2013).  Das Paradox zwischen Schleiermachers Ansatz und der funktionalen Übersetzungstheorien.  7th Colloquium on Translation Studies in Portugal 24-25 October 2013 Faculty of Letters, University of Lisbon "1813-2013: Two centuries of reading Friedrich Schleiermacher’s seminal text “On the different methods of translating"".  (Özet kitapçığı)

AKIN, Ayla (2013).  Çeviride Yeni Yorumbilimsel Paradigmanın Çeviri Sürecine Bakışı ve Yabancılaştırma Yönteminin Yeniden Yorumlanması.  3. Uluslararası Çeviri Kolokyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

AKIN, Ayla (2016).  Rereading Schleiermacher: Translation, Cognition and Culture, Bölüm adı: The Paradoxical Relationship Between Schleiermacher’s Approach and the Functional Translation Theory, Springer-Verlag, Editör: Seruya, Teresa/ Justo, José Miranda, Basım sayısı: 1, ISBN:978-3-662-47948-3 / 978-3-662-47949-0, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1699871)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus