Doç.Dr. Ahmet Türkmen
Hukuk Fakültesi
Ahmet Türkmen

Ahmet Türkmen
Ünvan
Doç.Dr.
Yabancı Diller
  • Almanca - İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Medeni Hukuk
  • Borçlar Hukuku
Doğum Yeri
Bornova
Lise
TED Karabük Koleji

Mezuniyet: 0000

Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 0000

Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yeni Bir Hukukî Olgu Olarak Israrlı Takip ve Taciz (Stalking) ve Bunun Türk Medenî Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan – II, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Özel Sayı 2009, İzmir 2010, s. 1387-1434.

"6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Organizasyon Sorumluluğu (TBK m. 66/III)", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXX, Sayı 2, İstanbul 2012, s. 257-284.

"Kiracı Tarafından Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması (TBK m. 321)", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 62, Sayı 1, Ankara 2013, s. 219-250.

"Eğitim Nafakası (TMK m. 328/II)”, Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Özel Sayı, İzmir 2013, s. 2707-2763.  

“Tüketici İşlemlerinde Ayıplı Mal ve Hizmetten Doğan Seçimlik Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı ve Bunun Garanti Taahhütleriyle İlişkisi”, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan - III, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Özel Sayı 2014, İzmir 2015, s. 3389-3448.

"6701 sayılı Kanundaki Ayrımcılık Yasağının Sözleşme Hukukunun Etkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 149-150, Ocak-Şubat 2017, s. 135-178.

Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Profesyonel Yöneticilik Sözleşmesi”, Prof.Dr.Şeref ERTAŞ’a Armağan, Cilt II, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Özel Sayı, İzmir 2017 s. 859-911 (Burak KEÇECİOĞLU ile birlikte).

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Spor Müsabakalarının Yayın Hakları, (Doktora Tezi, Danışman: Prof.Dr. Şeref ERTAŞ), Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

Diğer

"6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Kira Sözleşmesine İlişkin Yürürlüğü Ertelenen Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 73, Sayı 2015/I, s. 341-368 (Hakemsiz Makale).

“Bir Tüketici İşlemi Olarak Sosyal Medya Sözleşmesi”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 167, Kasım 2017, s. 34-36. (Hakemsiz Makale)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus