Öğr. Gör. Dr. Ahmet NAİR
İlahiyat Fakültesi
Ahmet NAİR

Ahmet NAİR
Ünvan
Öğr. Gör. Dr.
Yabancı Diller
  • Arapça - İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Tefsir
  • Kur'an Meali
  • Kur'an İlimleri ve Tefsir Tarihi
İlgi Alanları
  • Tefsir-Konulu Tefsir- Kur'an Meali
Eposta
  • ahmetnair
  • @klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/12/1970
Doğum Yeri
İkizdere
Lise
Üsküdar İmam-HatipLisesi

Mezuniyet: 1990

Ön Lisans
-

Mezuniyet: 0000

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1995

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi

Mezuniyet: 2002

Doktora
Yalova Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

“Kur’ân’ı Tefsir mi Edelim Yoksa Çağa mı Uyduralım”, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi (TURAN) = Stratejik Araştırmalar Merkezi (ISSUE:34), İLKBAHAR- 2017, cilt: 9, sayı: 34, s. 106-120.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

HAVF VE HAŞYET KAVRAMLARININ KUR’ÂN’DAKİ SEMANTİK ANLAMI

 e-ISSN 2148- 4899 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2018, Yıl: 5, Sayı: 9, s. 55-98.

KUR’ÂN VE SÜNNETE GÖRE İSİMLENDİRME 

ISSN: 2564-7903 Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2019. S. 68 - 84 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

KUR'AN-I KERİM'DE KORKU

Bahar Dönemi 2. Sınıf TEFSİR-1

İbn Abbas, Ferrâ, Mukatil, Taberî, Maturidî, Kuşeyrî, Zemahşerî, Râzî, Kurtubî, Beydâvî, İbn Kesîr ve Ebussuûd Efendi'nin Hayatları,Tefsirleri ve Örnek Metinler

Kur'an Okuma ve Tecvid, Klasik Tefsir Metinleri, Kur'an'ın Ana Konuları,Günümüz Tefsir Metinleri

Kur'an Okuma ve Tecvid, Klasik Tefsir Metinleri, Kur'an'ın Ana Konuları,Günümüz Tefsir Metinleri
KUR'AN OKUMA VE TECVİD-2

Ezberler: Yasin suresi (Vize haftasına kadar) Buruc ve Tarık sureleri (Final haftasına kadar).

Yüzünden okuma. 5.cüz (Vize haftasına kadar), 6.cüz (Final haftasına kadar)

Tecvid:İdgam-ı Misleyn, Mütecaniseyn, Mütekaribeyn, İdgam-ı Şemsiyye, Kameriyye, Kalkale, Lafzatullah, Ra harfinin okunuş kuralları,Sekte.

KUR'AN'IN ANA KONULARI

Bahar Dönemi Okutulacak Kitap: Kur'an'ın Ana Konuları- Prof. Dr. Muhsin Demirci- MÜİFAV Yayınları

KUR'AN'IN ANA KONULARI

 

DERS: KUR’ÂN’IN ANA KONULARI

Hafta

      Ders Akış Süreci / İşlenecek Konular

1

Ulûhiyyet

2

Kur’ân’a Göre Ulûhiyyet Anlayışı

3

Kâinat

4

İnsan

5

İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

6

İmân ve Küfrün Âhiretteki Sonuçları

7

Nübüvvet

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular (sınav klasik+test)

9

İbâdet

10

Sistematik İbâdetler

11

Toplumsal Düzen

12

Zina

13

Ahlâk

14

Âhiret

15

Dirilme ve Mahşerde Toplanma

   

TEFSİR1

Hafta

              Ders Akış Süreci / İşlenecek Konular

1

İbn Abbas – Ferrâ Hayatları ve Örnek Tefsir Metinleri

2

Mukatil Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

3

Taberî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

4

Taberî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

5

Maturidî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

6

Kuşeyrî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

7

Zemahşerî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular (sınav klasik+test)

9

Râzî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

10

Râzî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

11

Kurtubî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

12

Kurtubî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

13

Beydavî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

14

Beydavî Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

15

Ebussuud Hayatı ve Örnek Tefsir Metinleri

                        Final Sınavı: Finale kadar işlenen tüm konular (sınav klasik+test)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus