Öğr. Gör. Dr. Ahmet NAİR
İlahiyat Fakültesi
Ahmet NAİR

Ahmet NAİR
Ünvan
Öğr. Gör. Dr.
Yabancı Diller
  • Arapça - İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Tefsir
  • Kur'an Meali
  • Kur'an İlimleri ve Tefsir Tarihi
İlgi Alanları
  • Tefsir-Konulu Tefsir- Kur'an Meali
Telefon
  • 5053940994
Eposta
  • ahmetnair
  • @klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/12/1970
Doğum Yeri
İkizdere
Lise
Üsküdar İmam-HatipLisesi

Mezuniyet: 1990

Ön Lisans
-

Mezuniyet: 0000

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1995

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi

Mezuniyet: 2002

Doktora
Yalova Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

“Kur’ân’ı Tefsir mi Edelim Yoksa Çağa mı Uyduralım”, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi (TURAN) = Stratejik Araştırmalar Merkezi (ISSUE:34), İLKBAHAR- 2017, cilt: 9, sayı: 34, s. 106-120.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

HAVF VE HAŞYET KAVRAMLARININ KUR’ÂN’DAKİ SEMANTİK ANLAMI

 e-ISSN 2148- 4899 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2018, Yıl: 5, Sayı: 9, s. 55-98.

Bahar Dönemi 2. Sınıf TEFSİR-1

İbn Abbas, Ferrâ, Mukatil, Taberî, Maturidî, Kuşeyrî, Zemahşerî, Râzî, Kurtubî, Beydâvî, İbn Kesîr ve Ebussuûd Efendi'nin Hayatları,Tefsirleri ve Örnek Metinler

Kur'an Okuma ve Tecvid, Klasik Tefsir Metinleri, Kur'an'ın Ana Konuları,Günümüz Tefsir Metinleri

Kur'an Okuma ve Tecvid, Klasik Tefsir Metinleri, Kur'an'ın Ana Konuları,Günümüz Tefsir Metinleri
KUR'AN'IN ANA KONULARI

Bahar Dönemi Okutulacak Kitap: Kur'an'ın Ana Konuları- Prof. Dr. Muhsin Demirci- MÜİFAV Yayınları

KUR'AN OKUMA VE TECVİD-1 FİNAL SINAVI20/12/2018 23:37:31
3. SINIF GÜNÜMÜZ TEFSİR METİNLERİ DERSİ FİNAL SINAVI16/12/2018 19:14:44
KONULU TEFSİR FİNAL SINAVI16/12/2018 18:55:13

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus