Öğretim Görevlisi Ahmet Hilmi Taşçı
İlahiyat Fakültesi
Ahmet Hilmi Taşçı

Ahmet Hilmi Taşçı
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Arapça
  • Akaid ve İlm-i Kelam
İlgi Alanları
  • Kelam
  • Tefsir
  • Belağat
Eposta
  • kelam36@hotmail.com
  • ahmethilmitasci@gmail.com
Doğum Tarihi
1981
Doğum Yeri
Kars
Lise
Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 1999

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.

Mezuniyet: 2003

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üni. İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2018

Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı
  • Görev: Arapça Hazırlık Sınıfı koordinatörü

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

2020-2021 HAZIRLIK SINIFI GÜZ YY ARAPÇA DİLBİLGİSİ (SARF) DERS TAKİP ÇİZELGESİ


 

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YY

(HAZIRLIK SINIFI) ILH15001 ARAPÇA DİLBİLGİSİ I (SARF/KELİME BİLGİSİ)  

(4 KRD-4 AKTS)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Halil İbrahim KAÇAR, Ali BULUT, Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Kelimenin Kısımları

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

2

Müzekker ve Müennes İsimler. Müfred, Tesnive ve Cemi isimler

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

3

Nekira ve Marife isimler, Fiil çeşitleri (Mazi, Muzari, Emir)

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

4

İsmi Fail, İsmi Meful

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

5

Mastar, İsmi zaman, İsmi mekan, Mastar mimi

I. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

6

Sınâî mastar, İsmi alet

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

7

İsmi tasgir, İsmi mensub

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

8

İsmi tafdıl

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

9

Sahih ve Mu’tel fiiller

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

10

Salim fiiller ve çekimleri

II. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

11

Emir ve Nehiy fiilleri

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

12

Bir harf eklemeli sülâsi mezid

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

13

İki harf eklemeli sülâsi mezid

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

14

Üç harf eklemeli sülasi mezid

III. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 3 Ara Sınav, 1 Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Ara sınav çoktan seçmeli usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 80 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınavların notunun % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Sarf, Dr. Mustafa Meral ÇÖRTÜ, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları

 

2020-2021 HAZIRLIK SINIFI GÜZ YY OKUMA ANLAMA (NAHİV)DERS TAKİP ÇİZELGESİ


 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(HAZIRLIK SINIFI) ILH18004 ARAPÇA OKUMA-ANLAMA (NAHİV/CÜMLE BİLGİSİ) I   (6 KRD- 6 AKTS)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Halil İbrahim KAÇAR, Ali BULUT, Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Cümle-i müfide, İsim Cümlesi, Fiil Cümlesi

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

2

Harfi Cerler, Tesniye ve Cemilerin İrabı

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

3

İzafetin İrabı, Sıfat

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

4

Fiili Muzarinin Halleri, Zamirler

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

5

İsmi İşaretler, ismi Mevsuller,  Efali Hamse

I. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

6

Haber türleri ve takdimi

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

7

Kane ve innenin kardeşleri

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

8

Sıfat Türleri, Beş İsim,

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

9

Temyiz, Aded- Madud,

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

10

Naibul Fail, Zarflar

II. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

11

Hal ve Hal Türleri,

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

12

İllâ ile Müstesna,

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

13

Atıf ve Harfleri, Lazım ve Müteaadi Fiil

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

14

Mefuller ( Mutlak, Meah, Lieclih)

III. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. Güz Yarıyılında 3 Ara Sınav, yapılacaktır. Ara sınavlar çoktan seçmeli, boşluk doldurma, açık uçlu soru sorularak yapılacaktır. Ara sınav notlarının %30’u alınacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Hazırlık Sınıfında dersler yıllık olduğu için yılsonunda hesaplama şu şekilde olacaktır: güz ve bahar yarıyılında yapılan Ara Sınav notlarının % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

  

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Nahiv, M. Meral ÇÖRTÜ, Müif Yay.

Nahiv, Hüseyin GÜNDAY, Şener ŞAHİN, Alfa Yay.

 

2020-2021 HAZIRLIK SINIFI GÜZ YY SÖZLÜ ANLATIM (KIRAE) DERSİ TAKİP ÇİZELGESİ


 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(HAZIRLIK SINIFI) ILH18006 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM I  (6 KRD- 6 AKTS)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Tearuf(Tanışma) diyaloğu, Elif ve Ba harfleri okunuşu ve yazılışları; Dil ve Ülkeler metni, mim harfi okunuşu ve yazılışı; Yolculuk metni ve fâ harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

2

Ulaşım parçası, yönler ve harfi cerler, vâv harfi okunuşu ve yazılışı; iş parçası, s harfi okunusu ve yazılışı, Arapça’da soru edatları; İletişim parçası, rakamlar ve zel harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

3

Aile parçası ve aile fertlerinin Arapça tanıtımı, zel ve zâ (ذ   ظ)harflerinin farklılıkları; Gündelik aktiviteler ve zaman kalıpları ile te harfinin yazılış şekilleri; Elbise ve dal harfinin okunuş ve yazılışı.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

4

Yemek öğünleri ve belirtili / belirtisiz (marife-nekre) isimler, ط و ت Ta ve Te harflerinin farkı; Saat dilimleri ve vakit isimleri ile peltek se ث harfinin okunuş ve yazılışı; Arapçada sıfatlar ve s harfinin yazılışı ve okunuşu.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

5

Alış-veriş parçası okuma dinleme, işaret sıfatının kullanımı ve alıştırması, râ harfinin okunuşu ve yazılışı;

1. Ara Sınav

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

6

Uyum/suzluk parçası, soru edatı alıştırmaları, diyalog metni ve n harfinin okunuşu ve yazılışı. Mevsimler okuma parçası ve alıştırmaları;

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

7

Kilo ve uzunluk konuşma parçası ve alıştırmaları dâd ve de harflerinin ض و د farklı kullanımı, Köy ve şehir adlı okuma parçası ve alıştırmaları; Duygular adlı okuma parçası ve alıştırmaları;.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

8

Beş duyu organlarının Arapça karşılıkları ve bu duyularla ilgili Arapça cümle oluşturma, cîm harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

9

Organlar okuma parçası ve soruları, ke ك harfinin okunuşu ve yazılışı; Genel alıştırmalar.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

10

Hava durumu okuma parçası ve alıştırmaları, 4 mevsimle alakalı cümle oluşturma

2. Ara Sınav

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

11

Hayvanlar okuma parçası ve alıştırmaları; Papağan okuma parçası ve soruları; ha خ  harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

12

Turistik gezi okuma parçası ve alıştırmaları; ha harfinin okunuşu ve yazılışı;

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

13

Özel günler ( münasebât) okuma parçası ve soruları; Sağlık okuma parçası ve soruları, he harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

14

Gelecek okuma parçası ve alıştırmaları; Hemze harfinin yazımı ve özel kullanımları; Alıştırmalar ve 3. Ara Sınav.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 3 Ara Sınav, 1 Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Ara sınav çoktan seçmeli usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 80 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınavların notunun % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

 

 

 

2020-2021 HAZIRLIK SINIFI DERS TAKİP ÇİZELGELERİ24/07/2020 00:58:01

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus