Yardımcı Doçent Ahmet Faruk GÜNEY
İlahiyat Fakültesi
Ahmet Faruk GÜNEY

Ahmet Faruk GÜNEY
Ünvan
Yardımcı Doçent
Yabancı Diller
 • Arapça
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Tefsir
İlgi Alanları
 • Yazmalar
 • Felsefe-Tefsir İlişkisi
Telefon
 • 505 673 08 61
Eposta
 • ahmetfarukguney@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/09/1974
Doğum Yeri
Çaykara
Lise
İstanbul İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 1993

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1999

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı

Mezuniyet: 2002

Doktora
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı

Mezuniyet: 2008

Doktor Öğretim Üyesi
Yardımcı Doçent

Başlama: 2014

Bologna Koordinatörlüğü
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 25/03/2014

Farabi Koordinatörlüğü
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 25/03/2014

Mevlana Değişim Programı
 • Görev: Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 19/02/2014

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Gaza Devrinde Kur’an’ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Eserleri”, Divan İlmi Araştırmalar, 2005/1, s. 18, sy. 193-244. 

“İslam-Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki’nin Âsâr-ı Bâkıyesi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004 c. 2, sy. 4, s. 681-685

Bir Felsefi Tefsir Örneği Olarak Ahmet Hamdi Akseki’nin İbn Sina’nın İhlas Sûresi Tefsiriyle İlgili Telif Ettiği Tercüme ve Şerh” Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları (Ekim 2011) 

Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin (ö.968/1561) Sûretu’l-Halâs fî Tefsiri Sûreti’l-İhlâs adlı eseri: Sunuş, Tahkik, Tercüme”, [Ahmet Sururî ile ortak] Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2013, sy.24, s. 197-244

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“Gaza Devrinde Kur’an’ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Tefsiri” Osmanlı Bilgi Tarihi Sempozyumu, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi İhtisas Sempozyumları IV, İstanbul, 5 Haziran 2004.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Varlık Mertebeleri, Abdülkerim Cîlî, (Trc. A. Mecdi Tolun), Hazırlayan: Ahmet Faruk Güney, Kaknüs Yayınları(Furkan kitaplığı) 2006.

İhlas Sûresi Tefsiri, İbn Sina, (Trc. Ahmet Hamdi Akseki), Hazırlayan: Ahmet Faruk Güney, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014.

Suretu’l-Halâs fi Tefsiri Sûreti’l-İhlas, Taşköprizâde Ahmed Efendi, (Tahkik-Tercüme: Ahmet Faruk Güney-Ahmet Sürurî), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus