Adnan SEYAZ

Adnan SEYAZ

Araştırma Görevlisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

+90 288 246 17 09
adnan.seyaz@klu.edu.tr
adnanseyaz@gmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: İSTANBUL
Eğitim Durumu
 • Marmara Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler Doktora
  Mezuniyet:
 • Marmara Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2012
 • Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans
  Mezuniyet: 2009
 • Yabancı Dil Ağırlıklı Otakçılar Lisesi Lise
  Mezuniyet: 2005
Uzmanlık Alanları
Demokratikleşme Bosna-Hersek'te Demokratik Konsolidasyon
İlgi Alanları
Demokrasi Teorileri
Rusya Siyaseti
Yabancı Diller
İngilizce
Rusça [Başlangıç]
Akademik Ünvanlar
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi , Başlama: 2009

Görevler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Seyaz, Adnan. (2017) Authoritarian Russia. Analyzing Post-Soviet Regime Changes, by Vladimir Gel'man, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2015, XVI+208 pp., notes, index, ISBN 10:0-8229-6368-X". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2017): 183-183. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/31239/339975 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Adnan SEYAZ, "Russia's Managed Democracy in 2000s: How Informal Politics Contributed?", Prague Charles University, International Conference on Democracy, State and Informal Politics in Comparative Perspective, 20 November 2014.

 • Adnan SEYAZ, "Dayton Anlaşması Sonrası Bosna-Hersek'te Güvenliğin Sağlanmasında AB'nin Rolü", Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Balkan Kongresi (21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar'ın Güvenliği), 2011: ss. 520-525. Erişim: http://uli.kocaeli.edu.tr/balkankongre.pdf

 • Adnan SEYAZ, "How Has Black Sea Security Been Affected by NATO-Russia Relations Since the Invasion of Crimea?" International Conference on NATO Towards the Challenge of A Contemporary World-After the Warsaw 2016 Summit, Lodz (Poland), 15-16 November 2016.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Adnan SEYAZ, "Balkan Ülkelerinde Avrupa Birliği Üyelik Perspektifi Çerçevesinde Demokratikleşme", Namık Kemal Üniversitesi, Turkuaz Sosyal Bilimler KongresiTekirdağ, 16-18 Eylül 2015.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Sezin İba GÜRSOY ve Adnan SEYAZ, "Rusya'nın Enerji Politikaları: Dar Etkiden Geniş Etkiye Geçiş", Hasret Çomak et al. (Eds), Enerji Diplomasisi içinde (193-214), İstanbul: Beta Yayınları, 2015.

 • Adnan SEYAZ ve Sezin İba GÜRSOY, "Uluslararası Hukukta Mülteci Kavramının Gelişimi", Hasret Çomak et al. (Eds.), Uluslararası Politikada Suriye Krizi içinde (587-596), İstanbul: Beta Yayınları, 2016.

Diğer
 • Güvenlik Üzerine Yunan-Türk Gençlik Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve Navarino Network Sponsorluğu), Selanik, 9-13 Aralık 2015.       

 • 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenlik, Uluslararası İlişkiler Konseyi, Ilgaz Güvenlik Akademisi VII, 19-23 Aralık 2012.

 • "Changemakers in the Eastern Neighbourhood and the Mediterranean South", International Neighbourhood Symposium, Odessa, Ukraine, 13-18 Haziran 2017.  

 • "Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Beklentiler ve Zorluklar", Civic Consent, Erivan, 19-23 Mayıs 2017.

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.