Yrd. Doç. Dr. Adil AKINCI
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Adil AKINCI

Adil AKINCI
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Maliye Teorisi
  • Kamu Maliyesi
  • Maliye Politikası
  • Zaman Serileri
  • Ekonometrik Modeller
Eposta
  • adil.akinci@klu.edu.tr
  • adilakinci@gmail.com
Doğum Yeri
Kütahya
Lise
Kütahya Kılıçaslan Lisesi

Mezuniyet: 2001

Lisans
Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü

Mezuniyet: 2005

Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı:2011 // İstanbul Üniversitesi S.B.E. Ekonometri Bölümü:Tez Aşaması

Mezuniyet: 2011

Doktora
Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. Maliye Bölümü

Mezuniyet: 2015

Yardımcı Doçent Doktor
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Başlama: 2016

Öğretim Görevlisi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Başlama: 2012

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

AKINCI, Adil ve Oğuz, BAŞOL, (2015), "Vergi Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kırklarelinde Yaşayan İnsanların Vergi Algısı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:43, ss.170-179

ELMACI, Orhan ve Adil, AKINCI, (2012), "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Maliyet Üstünlüğü Stratejisi Olarak İnovasyon ve Sofra Camı Üretim İşletmesinde Bir Araştırma Örneği", World of Accounting Science, Vol:14, Issue:4, p.65-98

AKINCI, Adil ve  Güner, TUNCER . (2016). "Kamu Harcamaları ile Özel Tüketim Harcamaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği". FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (8), 35-55. DOI: 10.16947/fsmia.281687

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

AKINCI, Adil ve Güner, TUNCER, (2016), "Türkiye'de Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki", Sayıştay Dergisi, Sayı:102/Temmuz-Eylül, ss.47-61

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

AKINCI, Adil; "Effect of Education Expenditures In Turkey On The Economic Growth",  International Conference of Social Sciences and Humanities (ICSSH2016), Skopje, Macedonia, May 13-15,  2016.

 

AKINCI, Adil ve Erkan, BİLGE, "The Relationship Among Minimum Wage, Inflation And Unemployment In Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH I -State, Society, Knowledge and Information Technology in Afro-Eurasian Countries, 12-15 October 2016, Almatı, Kazakistan

AKINCI, Adil; "The Effectiveness of Fiscal Policy Tools on Global Crisis: An Implementation in Turkey", 3. International Congress of Social Sciences, China to Adriatic (ICSSCA), Antalya, Turkey, October 27-30, 2016.

AKINCI, Adil ve Güner, TUNCER, "Effectiveness Of Fiscal Policy And Monetary Policy In Turkey On Economic Growth", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II -Interaction Of Social, Cultural, Economic And Political Values In Afro-Eurasian Countries, 17-20 April 2017, Malaga, İspanya

TUNCER, Güner ve Adil, AKINCI "The Spatial Analysis Of The Relationship Between Public Expenditures And National Income In Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II -Interaction Of Social, Cultural, Economic And Political Values In Afro-Eurasian Countries, 17-20 April 2017, Malaga, İspanya

Diğer

Özel Sayı Editörü- EJOVOC 2016 Özel Sayı:"Dünya'da ve Türkiye'de Mali Gelişmeler ve Beklentiler"- Ekim/2016, http://www.ejovoc.org/Oct_2016.aspx 

Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Maliye Politikası

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus