Dr.Öğr.Üyesi Adil AKINCI
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Adil AKINCI

Adil AKINCI
Ünvan
Dr.Öğr.Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Maliye Teorisi
 • Kamu Maliyesi
 • Maliye Politikası
 • Zaman Serileri
 • Ekonometrik Modeller
Eposta
 • adil.akinci@klu.edu.tr
 • adilakinci@gmail.com
Doğum Yeri
Kütahya
Lise
Kütahya Kılıçaslan Lisesi

Mezuniyet: 2001

Lisans
Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü

Mezuniyet: 2005

Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı:2011 // İstanbul Üniversitesi S.B.E. Ekonometri Bölümü:Tez Aşaması

Mezuniyet: 2011

Doktora
Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. Maliye Bölümü

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Başlama: 2016

Öğretim Görevlisi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Başlama: 2012

Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 28/07/2017
 • Bitirme: 16/10/2018

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

AKINCI, Adil ve Güner, TUNCER, (2018), "EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY AND MONETARY POLICY IN TURKEY" Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:57, ss.120-128

 

 

Akıncı, Adil ve Özer, Özçelik, (2018), "Türkiye'de Dolaylı Vergilerin Enflasyon Üzerindeki Etkisi", Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, Sayı:110, ss. 9-20

AKINCI, Adil ve Oğuz, BAŞOL, (2015), "Vergi Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kırklarelinde Yaşayan İnsanların Vergi Algısı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:43, ss.170-179

ELMACI, Orhan ve Adil, AKINCI, (2012), "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Maliyet Üstünlüğü Stratejisi Olarak İnovasyon ve Sofra Camı Üretim İşletmesinde Bir Araştırma Örneği", World of Accounting Science, Vol:14, Issue:4, p.65-98

AKINCI, Adil ve  Güner, TUNCER . (2016). "Kamu Harcamaları ile Özel Tüketim Harcamaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği". FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (8), 35-55. DOI: 10.16947/fsmia.281687

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

AKINCI, Adil ve Güner, TUNCER, (2016), "Türkiye'de Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki", Sayıştay Dergisi, Sayı:102/Temmuz-Eylül, ss.47-61

AKINCI, Adil (2017), "Türkiye’de Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi", Maliye Dergisi, Sayı:173, ss.387-397

AKINCI, Adil ve Fazlı, YILDIZ, (2018), "Maliye Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkinliği:Türkiye Uygulaması", Sayıştay Dergisi, Sayı:110 /Temmuz-Eylül, ss.125-156

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

AKINCI, Adil, "The Effects of the Central Government Budget Defence Expenditures on Economic Growth", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH IV, 27-29 April 2018, Budapest, Hungary

AKINCI, Adil; "Effect of Education Expenditures In Turkey On The Economic Growth",  International Conference of Social Sciences and Humanities (ICSSH2016), May 13-15,  2016, Skopje, Macedonia
 

AKINCI, Adil ve Erkan, BİLGE, "The Relationship Among Minimum Wage, Inflation And Unemployment In Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH I -State, Society, Knowledge and Information Technology in Afro-Eurasian Countries, 12-15 October 2016, Almatı, Kazakistan

AKINCI, Adil; "The Effectiveness of Fiscal Policy Tools on Global Crisis: An Implementation in Turkey", 3. International Congress of Social Sciences, China to Adriatic (ICSSCA), October 27-30, 2016, Antalya, Turkey

ÖZÇELİK, Özer ve AKINCI, Adil; "Lale Çılgınlığının (1637) 21.Yüzyıl Yansıması: Bitcoin", II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 20-22 Nisan 2018, Antalya/Türkiye

AKINCI, Adil , "The Accelerator Effect of Consumption Expenditures in Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III -"Afro-Eurasia: Modern Silk Road", 19-21 October 2017, Istanbul, Turkey

AKINCI, Adil ve Güner, TUNCER, "Effectiveness Of Fiscal Policy And Monetary Policy In Turkey On Economic Growth", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II -Interaction Of Social, Cultural, Economic And Political Values In Afro-Eurasian Countries, 17-20 April 2017, Malaga, Spain

TUNCER, Güner ve Adil, AKINCI "The Spatial Analysis Of The Relationship Between Public Expenditures And National Income In Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II -Interaction Of Social, Cultural, Economic And Political Values In Afro-Eurasian Countries, 17-20 April 2017, Malaga, Spain

AKINCI, Adil; "İnovasyonun Vergi Gelirlerine Etkisi", Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, 10-13 Ağustos, 2017, Kiev, Ukrayna

AKINCI, Adil; "The Relationship Between Special Consumption Tax and Current Account Deficit in Turkey", International Congress on Turkish World Social Sciences Research, 11-15 September 2017, Tirana/Albenia

AKINCI, Adil; "The Role of Public Investment Expenditure on Economic Growth", International Congress on Turkish World Social Sciences Research, 11-15 September 2017, Tirana/Albenia

Basılmış Kitap ya da Bölümler

AKINCI, Adil, (2018), "The Relationship between Special Consumption Tax and CurrentAccount Deficit in Turkey", Ed: Özer Özçelik, Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume I, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.29-36, ISBN:978-3-631-77174-7

AKINCI, Adil, (2018), "The Relationship between public Investment Expenditures and Private Investment Expenditures in Turkey", Eds: Rasim Yılmaz and Günther Löschnigg, Studies on Balkan and Near Eastern Social Science, Peter Lang GmbH, Volume II, Berlin, pp.205-211, ISBN:978-3-631-74727-8, E-ISBN:978-3-631-75333-0, DOI:10.3726/b13866

AKINCI, Adil, (2018), "Analysis of Public Finance of the TRNC", Turkish Rebuplic of Northern Cyprus Studies on Politics and Economics, Ed:Hakan ARIDEMİR, Botimet Flesh Publishing, ISBN: 978-9928-131-70-6

AKINCI, Adil ve Erkan BİLGE (2017), "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı ve Sosyal Güvenlik Bütçesinde Yaşanan Gelişmeler", Güncel Gelişmeler Perspektifinden Kamu Maliyesinde Seçme Konular (Editörler: Fazlı YILDIZ ve Güner Tuncer), Savaş Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, ss.254-274.

AKINCI, Adil ve Ali ŞEN (2017), "Küresel Krizle Mücadelede Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikaları", Güncel Gelişmeler Perspektifinden Kamu Maliyesinde Seçme Konular (Editörler: Fazlı YILDIZ ve Güner Tuncer), Savaş Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, ss.138-153.

Diğer

Özel Sayı Editörü- EJOVOC 2016 Özel Sayı:"Dünya'da ve Türkiye'de Mali Gelişmeler ve Beklentiler"- Ekim/2016, http://www.ejovoc.org/Oct_2016.aspx 

Editör- Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, Cilt:1, Aralık,http://dergipark.gov.tr/kusbder

 

Editör- Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt:2, Sayı:1, Haziran,http://dergipark.gov.tr/kusbder

Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Maliye Politikası

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus