Dr. Öğretim Üyesi Adil AKINCI
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Adil AKINCI

Adil AKINCI
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Maliye Teorisi
  • Kamu Maliyesi
  • Maliye Politikası
  • Zaman Serileri
  • Ekonometrik Modeller
Eposta
  • adil.akinci@klu.edu.tr
  • adilakinci@gmail.com
Doğum Yeri
Kütahya
Lise
Kütahya Kılıçaslan Lisesi

Mezuniyet: 2001

Lisans
Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü

Mezuniyet: 2005

Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı:2011 // İstanbul Üniversitesi S.B.E. Ekonometri Bölümü:Tez Aşaması

Mezuniyet: 2011

Doktora
Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. Maliye Bölümü

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Başlama: 2016

Öğretim Görevlisi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Başlama: 2012

Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Görev: Müdür Yardımcısı
  • Başlama: 28/07/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

AKINCI, Adil ve Oğuz, BAŞOL, (2015), "Vergi Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kırklarelinde Yaşayan İnsanların Vergi Algısı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:43, ss.170-179

ELMACI, Orhan ve Adil, AKINCI, (2012), "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Maliyet Üstünlüğü Stratejisi Olarak İnovasyon ve Sofra Camı Üretim İşletmesinde Bir Araştırma Örneği", World of Accounting Science, Vol:14, Issue:4, p.65-98

AKINCI, Adil ve  Güner, TUNCER . (2016). "Kamu Harcamaları ile Özel Tüketim Harcamaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği". FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (8), 35-55. DOI: 10.16947/fsmia.281687

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

AKINCI, Adil ve Güner, TUNCER, (2016), "Türkiye'de Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki", Sayıştay Dergisi, Sayı:102/Temmuz-Eylül, ss.47-61

AKINCI, Adil (2017), "Türkiye’de Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi", Maliye Dergisi, Sayı:173, ss.387-397

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

AKINCI, Adil; "Effect of Education Expenditures In Turkey On The Economic Growth",  International Conference of Social Sciences and Humanities (ICSSH2016), May 13-15,  2016, Skopje, Macedonia
 

AKINCI, Adil ve Erkan, BİLGE, "The Relationship Among Minimum Wage, Inflation And Unemployment In Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH I -State, Society, Knowledge and Information Technology in Afro-Eurasian Countries, 12-15 October 2016, Almatı, Kazakistan

AKINCI, Adil; "The Effectiveness of Fiscal Policy Tools on Global Crisis: An Implementation in Turkey", 3. International Congress of Social Sciences, China to Adriatic (ICSSCA), October 27-30, 2016, Antalya, Turkey

AKINCI, Adil , "The Accelerator Effect of Consumption Expenditures in Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III -"Afro-Eurasia: Modern Silk Road", 19-21 October 2017, Istanbul, Turkey

AKINCI, Adil ve Güner, TUNCER, "Effectiveness Of Fiscal Policy And Monetary Policy In Turkey On Economic Growth", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II -Interaction Of Social, Cultural, Economic And Political Values In Afro-Eurasian Countries, 17-20 April 2017, Malaga, Spain

TUNCER, Güner ve Adil, AKINCI "The Spatial Analysis Of The Relationship Between Public Expenditures And National Income In Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II -Interaction Of Social, Cultural, Economic And Political Values In Afro-Eurasian Countries, 17-20 April 2017, Malaga, Spain

AKINCI, Adil; "İnovasyonun Vergi Gelirlerine Etkisi", Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, 10-13 Ağustos, 2017, Kiev, Ukrayna

AKINCI, Adil; "The Relationship Between Special Consumption Tax and Current Account Deficit in Turkey", International Congress on Turkish World Social Sciences Research, 11-15 September 2017, Tirana/Albenia

AKINCI, Adil; "The Role of Public Investment Expenditure on Economic Growth", International Congress on Turkish World Social Sciences Research, 11-15 September 2017, Tirana/Albenia

Basılmış Kitap ya da Bölümler

AKINCI, Adil ve Erkan BİLGE (2017), "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı ve Sosyal Güvenlik Bütçesinde Yaşanan Gelişmeler", Güncel Gelişmeler Perspektifinden Kamu Maliyesinde Seçme Konular (Editörler: Fazlı YILDIZ ve Güner Tuncer), Savaş Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, ss.254-274.

AKINCI, Adil ve Ali ŞEN (2017), "Küresel Krizle Mücadelede Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikaları", Güncel Gelişmeler Perspektifinden Kamu Maliyesinde Seçme Konular (Editörler: Fazlı YILDIZ ve Güner Tuncer), Savaş Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, ss.138-153.

Diğer

Özel Sayı Editörü- EJOVOC 2016 Özel Sayı:"Dünya'da ve Türkiye'de Mali Gelişmeler ve Beklentiler"- Ekim/2016, http://www.ejovoc.org/Oct_2016.aspx 

Editör- Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, Cilt:1, Aralık,http://dergipark.gov.tr/kusbder

 

Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Maliye Politikası

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus