Abdulkadir ATICI

Abdulkadir ATICI

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

0288 246 17 34 -3537-
tanabayy@hotmail.com
abdulkadiratici@yandex.com
aticiabdulkadir@gamail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 10/12/1980
 • Doğum Yeri: Muş
Eğitim Durumu
 • Trakya Üniversitesi Doktora
  Mezuniyet: 2013
 • Ege Üniversitesi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2008
 • Ege Üniversitesi Lisans
  Mezuniyet: 2006
 • Bursa Erkek Lisesi Lise
  Mezuniyet: 1999
Uzmanlık Alanları
İran Türk Ağızları Oğuz Grubu Türk Lehçeleri
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doçent Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2019
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2013
 • Okutman
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2009

Görevler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • ATICI, Abdulkadir, (2013),İran’da Yaşayan Bir Türk Topluluğu: Sungurlar”, Yeni Türkiye Yayınları, Türk Dünyası Özel Sayısı II, Sayı 54, Eylül-Ekim 2013, Ankara, s. 2228-2235.

 • ATICI, Abdulkadir, (2013), “Sungur Türkçesinin Sayı Sistemi Üzerine”, Türkbilig, 2013/25, Ankara, s. 39-54.

 • ATICI, Abdulkadir, (2013), “Sungur Türkçesi Atasözü Örnekleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt XIII, Sayı 2, Kış-2013, İzmir, s. 143-166.

 • ATICI, Abdulkadir, (2013), "Sungur Türkleri ve Dilleri", Tehlikedeki Diller Dergisi/Journal of Endagered Languages, TDD/JofEL Winter 2013, Ankara, s. 214-233.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • ATICI, Abdulkadir,  (2012), “Sungur Türkçesinin Sayı Sistemi Üzerine”, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • ATICI, Abdulkadir, (2013) Türk-Macar İlişkileri Üzerine Seçme Yazılar, Paradigma Akademi Yayınevi, Edirne.

 • ATICI, Abdulkadir, (2014), Kırım Tatar Türkçesi (Giriş - Metinler), Eğitim Yayınevi, Konya.

Diğer
 • MUKUSHEVA,  Raushangul, (2010), “Türk-Macar Atasözleri”, (Akt. Abdulkadir ATICI), Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Güz, Ankara, s. 219-229.

Verilen Dersler

Anadolu ve Rumeli Ağızları
 • Anadolu ve Rumeli Ağızları

Eski Uygur Türkçesi
 • Eski Uygur Türkçesi

Karahanlı Türkçesi
 • Karahanlı Türkçesi

Kazak-Kırgız Türkçesi
 • Kazak-Kırgız Türkçesi

Kıpçak Türkçesi
 • Kıpçak Türkçesi

Köktürk Türkçesi
 • Köktürk Türkçesi

Özbek-Yeni Uygur Türkçesi
 • Özbek-Yeni Uygur Türkçesi

Türk Dili I
 • Türk Dili I

Türk Dili II
 • Türk Dili II

Türkiye Türkçesi
 • Türkiye Türkçesi

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.