Araştırma Görevlisi Altuğ KOÇ
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Altuğ KOÇ

Altuğ KOÇ
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilimi
 • Siyasi Tarih
Eposta
 • altugkoc@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1986
Doğum Yeri
Kadıköy / İstanbul
Lise
Maltepe Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2004

Lisans
Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisat Fakültesi)

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisat Fakültesi)

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler

Başlama: 2015

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
 • Başlama: 17/02/2019

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Örgün ve İkinci Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2018

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. Sınıf Örgün Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2017
 • Bitirme: 31/07/2018

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Website Sorumlusu
 • Başlama: 01/11/2016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü Dikey Geçiş Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. Sınıf Örgün Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2016
 • Bitirme: 31/07/2017

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü İntibak ve Muafiyet Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016

Erasmus Koordinatörlüğü
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 04/11/2015
 • Bitirme: 06/10/2016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: İktisat Bölümü 2. Sınıf 2. Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2015
 • Bitirme: 01/07/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Altuğ KOÇ, Michel Foucault'nun "Biyopolitika" Kavramının Teorik Çerçevesi, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, C: 2, S: 2, Aralık 2018, ss. 193-218. (http://dergipark.gov.tr/uksad/issue/41747/504120)

Altuğ KOÇ, 1965 Genel Seçimleri Öncesinde "Ortanın Solu" Söyleminin Ortaya Çıkışı, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 2, Eylül 2017, ss. 36-50. (http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/31239/339961)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Altuğ KOÇ, CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimleri, Dezanj Yayınları, İstanbul, 2014. (http://www.finalpazarlama.com/kitap/dezanj-yayinlari/chp-de-ortanin-solu-soylemi-ve-1965-secimleri/010177042)

Diğer

Atıflar

Caner ERDOĞAN, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tek Parti Dönemi Sonrası İdeolojik Evrimi: Özgürlükçü Muhalefet, Ortanın Solu ve Demokratik Sol (1950-1980)”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, S: 53, Eylül 2017, ss: 299-318. (Atıf yer alan sayfalar: 302, 303, 305, 306, 307.)
(http://www.asosjournal.com/Makaleler/2122764411_12710%20Caner%20ERDO%C4%9EAN.pdf)

Caner ERDOĞAN, "Tek Parti İktidarı Dönemi'nde (1923-1950) Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdeolojik Değişim ve Dönüşüm Sürecinin Çözümlenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 10, S: 51, Ağustos 2017, ss: 270-279. (Atıf yer alan sayfalar: 272, 274, 276.) (http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/erdogan_caner.pdf)

Diğer

Altuğ KOÇ, Misafirperverlik ve Kıbrıs Sunumu, Kırklareli Üniversitesi, 04.05.2016. (http://uluslararasi.klu.edu.tr/Sayfalar/5557-bolumumuz-aras-gor-altug-kocun-fakulte-sunumu.klu)

Altuğ KOÇ, Kitap Söyleşisi: CHP'de Ortanın Solu Söylemi ve 1965 Seçimleri, Minerva, S: 15, Mart 2014, ss. 20-22. (https://docs.google.com/file/d/0B9nO5hRcIT1iT01FN0pja0ZiaFE/preview)

Altuğ KOÇ, CHP'de 'Ortanın Solu' Söylemi ve 1965 Seçimlerindeki Yansıması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (Ulusal Tez Merkezi)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus