Araştırma Görevlisi Altuğ KOÇ
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Altuğ KOÇ

Altuğ KOÇ
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilimi
 • Siyasi Tarih
Eposta
 • altugkoc@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1986
Doğum Yeri
Kadıköy / İstanbul
Lise
Maltepe Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2004

Lisans
Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisat Fakültesi)

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisat Fakültesi)

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler

Başlama: 2015

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Örgün ve İkinci Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2018

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. Sınıf Örgün Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2017
 • Bitirme: 31/07/2018

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Website Sorumlusu
 • Başlama: 01/11/2016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü Dikey Geçiş Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. Sınıf Örgün Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2016
 • Bitirme: 31/07/2017

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölümü İntibak ve Muafiyet Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/09/2016

Erasmus Koordinatörlüğü
 • Görev: Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü
 • Başlama: 04/11/2015
 • Bitirme: 06/10/2016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Görev: İktisat Bölümü 2. Sınıf 2. Öğretim Danışmanı
 • Başlama: 01/09/2015
 • Bitirme: 01/07/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Altuğ KOÇ, Michel Foucault'nun "Biyopolitika" Kavramının Teorik Çerçevesi, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, C: 2, S: 2, Aralık 2018, ss. 193-218. (http://dergipark.gov.tr/uksad/issue/41747/504120)

Altuğ KOÇ, 1965 Genel Seçimleri Öncesinde "Ortanın Solu" Söyleminin Ortaya Çıkışı, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 2, Eylül 2017, ss. 36-50. (http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/31239/339961)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Altuğ KOÇ, CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimleri, Dezanj Yayınları, İstanbul, 2014. (http://www.finalpazarlama.com/kitap/dezanj-yayinlari/chp-de-ortanin-solu-soylemi-ve-1965-secimleri/010177042)

Diğer

Atıflar

Caner ERDOĞAN, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tek Parti Dönemi Sonrası İdeolojik Evrimi: Özgürlükçü Muhalefet, Ortanın Solu ve Demokratik Sol (1950-1980)”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, S: 53, Eylül 2017, ss: 299-318. (Atıf yer alan sayfalar: 302, 303, 305, 306, 307.)
(http://www.asosjournal.com/Makaleler/2122764411_12710%20Caner%20ERDO%C4%9EAN.pdf)

Caner ERDOĞAN, "Tek Parti İktidarı Dönemi'nde (1923-1950) Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdeolojik Değişim ve Dönüşüm Sürecinin Çözümlenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 10, S: 51, Ağustos 2017, ss: 270-279. (Atıf yer alan sayfalar: 272, 274, 276.) (http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/erdogan_caner.pdf)

Diğer

Altuğ KOÇ, Misafirperverlik ve Kıbrıs Sunumu, Kırklareli Üniversitesi, 04.05.2016. (http://uluslararasi.klu.edu.tr/Sayfalar/5557-bolumumuz-aras-gor-altug-kocun-fakulte-sunumu.klu)

Altuğ KOÇ, Kitap Söyleşisi: CHP'de Ortanın Solu Söylemi ve 1965 Seçimleri, Minerva, S: 15, Mart 2014, ss. 20-22. (https://docs.google.com/file/d/0B9nO5hRcIT1iT01FN0pja0ZiaFE/preview)

Altuğ KOÇ, CHP'de 'Ortanın Solu' Söylemi ve 1965 Seçimlerindeki Yansıması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (Ulusal Tez Merkezi)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Sosyal Medya Hakkında28/09/2016 10:36:45
Darbeye Hayır!22/07/2016 13:53:54
Erasmus Başvuruları Hakkında07/06/2016 19:28:40
Olmazsa Olmazlar07/06/2016 19:26:59
Çanakkale Anısına18/03/2016 10:26:14

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus